Main content

Inhoud

Animal Rights aan UM: Stop geld nieuw dierenlab in alternatieven

Nieuws: 6 november 2019
Dier­proeven

Animal Rights heeft een brief op hoge poten gestuurd naar het bestuur van de Universiteit van Maastricht. De dierenrechtenorganisatie is teleurgesteld in het feit dat er wel 22 miljoen euro beschikbaar is voor een nieuw dierproefcentrum maar er geen enkele ambitie getoond wordt om dierproeven te vervangen. 1 Robert Molenaar van Animal Rights: “Het maakt ons niet uit of proefdieren in gebouw A of B zitten. We willen helemaal geen dierproeven. Waar we ons druk om maken is dat de UM vasthoudt aan ouderwetse dierproeven en te weinig inzet op de ontwikkeling van alternatieven.”

Lees ook: 8 keer dierproeven in Maastricht

Het maakt ons niet uit of proefdieren in gebouw A of B zitten. We willen helemaal geen dierproeven.

Robert Molenaar, Animal Rights

Geen ambitie

Het nieuwe proefdiercentrum zal in 2021 in gebruik genomen worden en ruimte bieden aan maximaal 10.000 muizen, 1000 ratten, 80 konijnen, 40 varkens en 105 schapen. Hiermee is de capaciteit nagenoeg gelijk gebleven aan de omgevingsvergunning uit 2007. Molenaar: “Hieruit blijkt dat er amper ambitie is om proefdieren te vervangen door alternatieven. In 14 jaar tijd is er weinig veranderd.” 1

De universiteit doodt jaarlijks vele duizenden genetisch gemanipuleerde proefdieren die nooit gebruikt zijn in een proef. Zij zijn overbodig en worden daarom afgemaakt.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Veelvoud proefdieren nodig voor enkele dierproef

Uit cijfers van de NVWA blijkt dat de Universiteit van Maastricht in 2017 maar liefst 5079 dierproeven uitvoerde. Volgens Animal Rights ligt het daadwerkelijke aantal proefdieren in de universiteit vele malen hoger. 1

Toxicoloog Jen Hochmuth van Animal Rights: “De universiteit doodt jaarlijks vele duizenden genetisch gemanipuleerde proefdieren die nooit gebruikt zijn in een proef. Zij zijn overbodig en worden daarom afgemaakt. Daarnaast worden ook nog eens vele honderden proefdieren gedood voor hun weefsel. Deze dieren tellen niet mee in de registratie.”

Wereldcongres alternatieven in Maastricht

Animal Rights vindt het onbegrijpelijk dat de Universiteit Maastricht geen streefplan opstelt om binnen de universiteit dierproeven te vervangen. Zeker nu het 11e wereldcongres alternatieven voor dierproeven volgend jaar augustus in de MECC Maastricht wordt georganiseerd. 1 Ook de Nederlandse overheid zet in op de Transitie Proefdiervrije Innovatie en organiseert vernieuwingsnetwerken en stelt veranderagenda’s op.

“We roepen de universiteit op om geld, tijd en aandacht te investeren in dierproefvrije technieken. Niet in de bouw van een laboratorium. Dat zijn we aan de proefdieren verplicht,” aldus Molenaar en Hochmuth.

Weet je het nog?

Eerder redde Animal Rights de labradors uit het proefdiercentrum van Maastricht.