Main content

Inhoud

Amsterdam is hoofdstad proefdierengebruik

Nieuws: 16 februari 2021
Dier­proeven

Animal Rights maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente Amsterdam om een Life Science hub te creëren. Animal Rights oprichter Robert Molenaar: “De gemeente heeft een actieprogramma opgesteld om meer Life Science bedrijven met onderzoeksafdelingen naar Amsterdam te lokken. Als dat lukt zitten we opgescheept met nog meer dierproeven.”1

Vorig jaar zomer startte de VU met de bouw van het nieuwe proefdiercentrum. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel proefdieren er gebruikt gaan worden in het nieuwe laboratorium dat in 2023 klaar moet zijn.

75.000 proefdieren in Amsterdam

Vorige week startte de Partij voor de Dieren een discussie in de gemeenteraad over het grote aantal proefdieren dat in Amsterdam wordt gebruikt. Hoognodig, want in onze hoofdstad gebruiken acht instellingen jaarlijks zo’n 75.000 proefdieren. De PvdD-fractie wil meer openheid over deze dierproeven en ziet mogelijkheden vanuit de gemeente om proefdiervrije innovatie te stimuleren. “Bij de ontwikkeling van de Life Sciences & Health hub waar de gemeente Amsterdam miljoenen in investeert, zit namelijk menig dierproefbedrijf aan tafel,” aldus Bakker.

Druk op de ketel

In het gemeentelijke actieprogramma wordt met geen woord gerept over dierproeven. "Proefdieren vervang je niet door ze simpelweg te negeren. Maak beleid als regionale overheid en neem daarin de laboratoria mee die het beleid moeten gaan uitvoeren," aldus Molenaar. “Proefdieren worden altijd vergeten in de zucht naar economische groei. Met Animal Rights gaan we ervoor zorgen dat de druk op de ketel blijft en de aandacht wel op de proefdieren komt te liggen. We willen af van dierproeven en daar zullen we op blijven hameren.”

Animal Rights ziet kansen

Volgens Animal Rights biedt het actieprogramma Life Science & Health van de gemeente Amsterdam ook kansen. De gemeente wil inzetten op datawetenschap en juist daar liggen mogelijkheden om een groot aantal dierproeven te vervangen. De gemeente kan het investeringsklimaat voor start-ups die zich bezig houden met dierproefvrij onderzoek verbeteren. “Dat is nodig want goede alternatieven sterven vaak genoeg een stille dood omdat er geen vervolgkapitaal is,” aldus Molenaar. Tenslotte kan de gemeente ook een aanjager zijn naar de Amsterdamse universiteiten en medische instellingen toe om dierproefvrije doelen te stellen. Er is dan wel een andere mindset nodig dan die wie nu in het actieprogramma staat.