Main content

Inhoud

Afschuwelijke dierproef op hondjes, ratten en apen bij Janssen

Nieuws: 22 november 2023
Dier­proeven

Janssen Pharmaceutica, nu Johnson & Johnson, publiceerde eerder dit jaar de resultaten van een onderzoek naar een nieuw soort pijnstiller. Animal Rights wordt naar bij het lezen van de ellende die de proefdieren hebben moeten doorstaan. De dieren worden eerst ziek gemaakt, vervolgens opgesloten in kale kooien en uiteindelijk gedood. Eerder werden er nog meer dierproeven uitgevoerd voor de vermarkting van hetzelfde medicijn.

Handelingen

Twee ratten werden dagenlang alleen opgesloten in metabolismekooien waarmee de uitwerpselen van de dieren worden opgevangen, 12 anderen verbleven per twee in plastic kooitjes. De ratten werden voer ontzegt en kregen dwangmatig radioactieve stoffen gevoerd, vervolgens werden ze verdoofd, werd er bloed afgenomen rechtstreeks uit het hart en werden ze vergast.1

Twee honden werden afzonderlijk opgesloten in metabolismekooien, ze werden niet gevoerd en kregen radioactieve stoffen toegediend. Er werd bloed van hen afgenomen via de hals. Wat er nadien met de honden is gebeurd, wordt niet vermeld. Waarschijnlijk hebben zij al talloze gelijkaardige experimenten ondergaan en zullen zij verder worden ingezet in andere proeven.

Ook apen werden vier weken lang opgesloten in metalen kooien met een roostervloer. Om hoe veel apen het gaat wordt niet vermeld. Ook zij werden behandeld met het medicijn, waarbij er dagelijks bloed werd afgenomen.

Het is niet vermeld in welke locaties van Janssen de proeven plaatsvonden. Vermoedelijk werden de experimenten op ratten en honden uitgevoerd bij Janssen in Beerse, aangezien de proefdieren afkomstig zijn uit Europa. De apenproef werd waarschijnlijk uitgevoerd bij een vestiging in de VS.

Metabolismekooien

De ratten en honden werden opgesloten in metabolismekooien. Kale kooien zonder bedding waaronder de ontlasting van het dier wordt opgevangen en gescheiden(zie foto). De onderzoekers gebruiken deze kooien om te onderzoeken hoe de dieren de toegediende stoffen metaboliseren. De kooien zijn dieronwaardig en totaal ongeschikt om dieren zelfs maar even in te houden. Er is amper bewegingsruimte, geen verrijking, geen plaats om zich te verstoppen of rustig te slapen. Het is niet meer dan een kale plastic of metalen doos met roostervloer waaronder uitwerpselen worden opgevangen.

Neveneffecten

In een andere studie van Janssen rond hetzelfde medicijn kregen honden, muizen, ratten, apen en cavia's een overdosis toegediend. Uit dit experiment bleek dat de medicatie bij honden en ratten afwijkingen in rode bloedcellen veroorzaakt waardoor ze geen zuurstof meer opnemen en kunnen stikken.1 Ook kunnen ze afwijkingen van de schildklier ontwikkelen. Ratten hadden een verhoogd bilirubinegehalte, wat wijst op leverproblemen. Volgens de onderzoekers zijn deze neveneffecten irrelevant voor mensen. Daarmee erkennen ze dat proefdieren geen mensen zijn en de resultaten en bevindingen verschillen per diersoort en maar zeer beperkt vertaalbaar zijn naar de mens.

Slechte wetenschap

Toxiciteitstudies zoals deze zijn slechte wetenschap. Honden, ratten en muizen metaboliseren stoffen op verschillende manieren, daarom zeggen de resultaten amper iets over de mens zelf. Slechts 1 op de 10 kandidaat-geneesmiddelen die veelbelovende resultaten behalen in proefdieren leveren hetzelfde op bij de mens. We moeten echt weg van dit zinloze geweld op dieren. Dierproefvrij onderzoek is de weg vooruit.