Main content

Inhoud

Aan de KU Leuven worden alle dierproeven goedgekeurd

Nieuws: 1 maart 2021
Dier­proeven

Animal Rights maakt zich zorgen om het flinke aantal dierproeven die jaarlijks plaats vinden in België. In vrijwel alle jaarverslagen en op de websites van de commissies en onderzoeksinstellingen wordt veelvuldig melding gemaakt van het verminderen, verfijnen en vervangen van dierproeven. De praktijk laat echter een heel ander beeld zien. Animal Rights constateert dat de zogenaamde ethische afweging waarbij ook het belang van de proefdieren wordt meegenomen, amper plaats vindt. Met gevolg dat dierproeven lukraak goedgekeurd worden. Jen Hochmuth van Animal Rights: “De meest eenvoudige manier om het aantal dierproeven terug te dringen is de samenstelling van de verantwoordelijke ethische commissies te veranderen.”

In 2019 werden in Vlaanderen 253.433 dierproeven over heel Vlaanderen uitgevoerd, waarvan 40% aan de KU Leuven alleen.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Aantal dierproeven aan de KU Leuven stijgt

Volgens de laatste cijfers uit 2019 worden maar liefst 493.982 dierproeven over heel België uitgevoerd.1 De KU Leuven heeft het grootste proefdiercentrum van België en zelfs van de hele Benelux. In 2019 werden in Vlaanderen 253.433 dierproeven over heel Vlaanderen uitgevoerd 2, waarvan 40% aan de KU Leuven alleen.3 Terwijl er in Vlaanderen een lichte daling in het aantal dierproeven vast te stellen is, is het proefdiergebruik aan de KU Leuven gestegen van 96.649 in 2018 naar 101.773 in 2019.

Onder het mom van de wetenschap proberen dierproefnemers ons steeds wijs te maken dat proefdieren nooit onnodig gedood worden. Nochtans blijkt dat de KU Leuven bijna 2 keer zoveel proefdieren doodt dan dat ze daadwerkelijk in dierproeven gebruikt.

In al die commissies zitten amper mensen die echt opkomen voor de rechten van dieren.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Waarom dierproeven altijd worden goedgekeurd

Uit de jaarverslagen van de KU Leuven blijkt dat in 2018 en 2019 100% van alle dierproeven werden goedgekeurd.1 “De samenstelling van de ethische commissies verklaart grotendeels waarom al die dierproeven worden goedgekeurd,” aldus Hochmuth. “Het zijn collega’s die elkaars aanvragen moeten beoordelen. Dit leidt wel tot discussie maar zelden tot afkeuring. In al die commissies zitten amper mensen die echt opkomen voor de rechten van dieren.”

Nationale actie van Extinction Rebellion

Voorbije zaterdag voerden activisten van Extinction Rebellion Animal (XR Animal) actie in alle 11 universiteiten van ons land om aandacht te vragen voor de meer dan een half miljoen dieren die Belgische onderzoekers elk jaar martelen en doden. De demonstranten eisen dat de ethische comités de kwestie van de dierenbescherming aanpakken, door deskundigen in te schakelen op het gebied van alternatieve methoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dierproeven.

Animal Rights plant verdere acties

Op zaterdag 24 april 2021 houdt Animal Rights een betoging op de Oude Markt in Leuven naar aanleiding van Wereldproefdierendag. De dierenrechtenorganisatie grijpt Wereldproefdierendag aan om aandacht te vragen voor het lot van meer dan 100.000 proefdieren in Leuven. Volgens Jen Hochmuth is de actie noodzakelijk: “Er is ontzettend veel kritiek op dierproeven. Toch blijft de KU Leuven een grootverbruiker en worden alle dierproeven zo maar goedgekeurd.”

Animal Rights voert maandelijks actie tegen de apentesten aan de KU Leuven. Hard nodig: uit de inspectierapporten blijkt dat het vaak misgaat.