Main content

Inhoud

28.860 varkens in nieuwe knorhof

Nieuws: 15 maart 2019
Slacht

Midden januari diende Sebava B.V. uit Veghel, het bedrijf van Adriaan Straathof, de 'Notitie reikwijdte en detailniveau’ in. Deze omvatte het voornemen tot nieuwbouw en verandering van de varkenshouderij in Kapel-Avezaath; de eerste stap op weg naar herbouw van varkensfabriek Knorhof. “Het is absurd en onrechtvaardig dat een man die in buurland Duitsland geen varkens meer mag houden, in Nederland gewoon zijn gang kan gaan,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

Zelfs als varkens niet stikken of levend verbranden, leert Straathof’s verleden dat dieren onder zijn bewind een miserabel leven tegemoet gaan.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Knorhof 2.0

De voormalige Knorhof brandde op 27 juli 2017 volledig af. Daarbij kwamen ruim 20.000 opgesloten varkens op een verschrikkelijke manier om het leven.

Knorhof 2.0 moet plaats bieden aan 28.860 varkens, anderhalf keer zoveel als voorheen, een shift van het vetmesten van vleesvarkens, naar een vermeerderingsfabriek met vooral zeugen en biggen. “Zelfs als varkens niet stikken of levend verbranden, leert Straathof’s verleden dat dieren onder zijn bewind een miserabel leven tegemoet gaan,” zegt Vermeulen.

Na het verstrijken van de 6-weken inzage termijn waarin iedereen schriftelijk kon reageren bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, diende Sebava de eerste week van maart een aanvraag in voor een omgevingsvergunning, bij de provincie Gelderland.

Grote weerstand tegen beruchte varkensbaron

De provincie Gelderland laat een uitgebreide Milieueffectrapportage (MER) door een Commissie MER uitvoeren voor de herbouw vanwege de grote maatschappelijke weerstand. Er wordt beweerd dat de commissie daarbij speciale aandacht zal besteden aan brandveiligheid en het dierenwelzijn.

Animal Rights eist dat ook Straathof’s verleden wordt meegenomen in de herbouwplannen. Straathof is in Nederland meerdere keren tot geldstraffen veroordeeld, boventallige varkens zijn bij hem in beslag genomen en hij heeft in Duitsland een beroepsverbod vanwege het negeren van de toch al minimale welzijnseisen voor varkens.

Animal Rights blijft de procedure nauwgezet volgen en zich tegen herbouw verzetten.

Stop de nieuwe megastal van Straathof Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer