Main content

Inhoud

1 op de 3 gecontroleerde nertsenfokkers betrapt op illegale uitbreidingen

Nieuws: 3 oktober 2017
Bont

Op maar liefst 20 bontfokkerijen werden vorig jaar te veel nertsen gehouden. Sinds het nertsenfokverbod van kracht is geworden mogen bontfokkers niet uitbreiden. Toch doen ze dit. Animal Rights en Bont voor Dieren roepen al jarenlang op om de Wet verbod pelsdierhouderij te handhaven en om bontfokkerijen te controleren.

Campagnecoördinator Paulien Edixhoven: “Vele tienduizenden nertsen werden illegaal gefokt en vergast op Nederlandse bontfokkerijen. Dit had voorkomen kunnen worden als de overheid vanaf dag één naar onze waarschuwingen had geluisterd.“

Het lijden van talloze nertsen had voorkomen kunnen worden door adequaat optreden van de overheid.

Paulien Edixhoven, Animal Rights

Fokkers in de fout

Bont voor Dieren en Animal Rights signaleren al sinds het nertsenfokverbod illegale uitbreidingen. Wanneer de organisaties aan de bel trekken worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Provincies en gemeenten handhaven niet op landelijke wetgeving en de overheid heeft capaciteit te kort. Bovendien worden de inspecties die wel worden uitgevoerd geheim gehouden. Deze gang van zaken leidde tot diverse juridische procedures en Kamervragen.

Eindelijk controle

Uit recente antwoorden op Kamervragen van de SP blijkt dat het ministerie van Economische Zaken nertsenfokkerijen in 2016 eindelijk is gaan controleren. 1 Wat bleek? Bij een derde, oftewel 20 van de 64 gecontroleerde nertsenfokkerijen werden te veel nertsen gehouden. Waarschijnlijk is bij deze fokkerijen slechts een Proces Verbaal van de illegale uitbreidingen opgemaakt en geen straf opgelegd.

Bekijk onze campagnevideo

In 2017 zijn nieuwe controles uitgevoerd bij de 20 fokkerijen waar illegaal was uitgebreid. Over deze nieuwe controles zijn verder geen uitspraken gedaan.

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert: “Nog niet de helft van de nertsenfokkerijen is gecontroleerd, waarbij 1 op de 3 de fout in ging, dat is nog veel erger dan we al vermoedden. Wij willen weten welke fokkerijen de wet hebben overtreden en wanneer deze bedrijven opnieuw gecontroleerd worden. Ook willen we garanties dat, gezien het hoge aantal overtredingen, alle nertsenfokkerijen in Nederland nog dit jaar gecontroleerd worden. Het kan niet zo zijn dat het illegaal houden en vergassen van vele tienduizenden nertsen onbestraft blijft.”

Actie

Animal Rights en Bont voor Dieren voeren dinsdagmiddag 31 oktober samen actie voor de miljoenen nertsen die in november en december weer in Nederland vergast gaan worden. De dierenrechtenorganisaties roepen de overheid op om op te treden tegen de schimmige bontsector.