Main content

Inhoud

Zeker 4000 varkens dood - opnieuw grote stalbrand

Nieuws: 23 oktober 2018
Slacht

Dinsdagochtend 23 oktober om 08:30 brak brand uit in een varkensstal aan de Pannenhoef in Heusden, Noord-Brabant. De brandweer sloeg groot alarm en rukte uit met blusvoertuigen, tankwagens en hoogwerkers. Een stal met daarin 4000 varkens brandde volledig uit en alle dieren zijn daarbij om het leven gekomen.

“De zoveelste slachtoffers in de stalbrandenepidemie die ons land al jaren teistert,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen, “wanneer is het voor de gevestigde politiek genoeg?” Een stal met 4800 varkens er vlak naast kon worden gered. Om kwart voor twaalf is het sein brand-meester gegeven.

Stalbrandepidemie

Voor zover bekend is deze brand de vijftiende dit jaar. Tot nu toe kwamen in 2018 al 97.000 dieren om bij stalbranden.

In 2017 waren er - volgens Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars - 47 stalbranden. Bij 28 daarvan kwamen dieren om het leven, een geschat aantal van 231.700, waarvan 196.000 kippen bij 3 branden en 35.352 varkens bij 11 branden.

In 2016 waren er volgens dezelfde bron 49 stalbranden waarvan er bij 26 branden 202.354 dieren omkwamen: 185.000 kippen bij 5 branden en 13.592 varkens bij 4 branden. Bij 33 stalbranden in 2015, kwamen bij 15 branden 133.102 dieren om: 129.000 kippen en 4.105 varkens. 1

Oorzaken en 'oplossingen'

De voornaamste oorzaken voor stalbranden zijn kortsluiting, menselijk handelen (zoals laswerkzaamheden) en blikseminslag. 

Het periodiek keuren van elektra in alle stallen, het gebruik van bliksemafleiders, brandmelders en sprinklersystemen zijn voorgestelde ‘oplossingen’. De maatregelen van de afgelopen jaren hebben echter niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren. 1 Volgens onderzoekers van de Universiteit Wageningen is de brandveiligheid in stallen sinds 2012 nauwelijks verbeterd. 2

Het industrieel houden van dieren

De hoofdreden voor het verschrikkelijke aantal slachtoffers is de industriële wijze waarop deze dieren gehouden worden. De dieren zitten binnen de stallen ook nog eens opgesloten in groepskooien, kraamkooien of dekstallen; allemaal binnen nauwe constructies van stalen pijpen en afscheidingsplaten. Voor de dieren zelf is het onmogelijk om te ontsnappen bij brand en voor een boer of de brandweer om ze te bevrijden.

Veel stallen zijn ongelofelijk smerig en de dieren leven boven de kelders gevuld met hun eigen mest. Het enorme aantal dieren per stal garandeert bij iedere brand opnieuw een massaslachting.

Geld

De onderliggende reden is geld, kostprijs tegen winstmarges. De productiekosten moeten laag zijn voor de export aan de ene kant en de supermarkten en hun consumenten aan de andere. De boeren, transporteurs en slachthuizen moeten er allemaal aan verdienen. De afwegingen tussen de kosten van verzekeringspremies en investeren in veiligheid zijn zuiver economisch. De dieren zijn hoe dan ook de slachtoffers.

Animal Rights

Animal Rights pleit dan ook niet voor betere stallen of comfortabeler transport, maar voor een einde aan deze industrie. Ben geen medeplichtige aan deze verschrikkingen, maar schakel over op een plantaardig dieet!

Burning Souls

Zondag 28 oktober organiseert Burning Souls een wake om deze dieren te herdenken. 1