Main content

Inhoud

World Egg Day: 5 redenen om geen eieren meer te eten

Nieuws: 11 oktober 2022
Slacht

Op vrijdag 14 oktober 2022 is het World Egg Day. Een dag die in het teken staat om te tonen waar eieren echt voor staan. En dat licht Animal Rights graag toe. Want waar eieren echt voor staan is helaas heel wat dierenleed. Wij zetten 5 redenen op een rijtje om geen eieren meer te eten.

Lees ook: Sophia werd gered van een horrorbestaan in de eierindustrie.

1. Uitgebuit voor eieren

Hennen worden op zo’n kort mogelijk tijd zo hard mogelijk uitgebuit in de eierindustrie. Tijdens hun korte en miserabele bestaan zien de meeste dieren geen daglicht en krijgen ze geen individuele medische zorgen. Veel dieren sterven al nog voor ze naar het slachthuis gebracht worden op de leeftijd van 17 maanden tot 2 jaar. Volgens de politieke partij Groen ging het in Vlaanderen alleen al om 2,7 miljoen pluimveedieren in 2021 die vroegtijdig overleden. Het merendeel daarvan zijn kippen.

Ook op transport sterven kippen. In 2021 ging het in België om 754.000 kippen die levend in kratten gepropt werden op pluimveebedrijven en in de vrachtwagens richting slachthuis stierven. Er is geen greintje respect voor de dieren op geen enkel punt van hun bestaan in deze industrie.

World Egg Day - Q&A

Op World Egg Day organiseren wij een Q&A op Facebook en ons Instagram account. Wij zullen gedurende de dag al jullie vragen over eieren beantwoorden. Heb jij vragen? Deze mag je via social media stellen of een mailtje te sturen naar info@animalrights.be of info@animalrights.nl.
We doen vrijdag ons best zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, tot dan!

2. Mannelijke kuikens worden meteen gedood

In de broeierij worden de kuikens geboren. Mannelijke kuikens worden meteen om het leven gebracht. Vergassen, versnipperen, nekjes breken op de rand van plastic kratten of hen verdrinken in emmers water. Het zijn slechts enkele technieken van broeierijen om van de kuikens af te geraken die economisch niet rendabel zijn.

De laatste jaren wordt er gebruikt gemaakt van de ‘Seleggt’ techniek waarbij eieren met een mannelijk embryo niet verder worden bebroed, zodat de haantjes niet geboren worden. Deze selectiemethode maakt natuurlijk niets uit voor het verschrikkelijke leven van de hennen.

3. Ouder- grootouder- en overgrootouderdieren lijden ook

Het grootste deel van de totale 'leghenstapel' bestaat uit leghennen die eieren leggen bestemd voor menselijke consumptie. Maar ook deze leghennen zijn zelf ooit uit een ei gekomen. De hennen die consumptie-eieren leggen worden 'geproduceerd' in gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven. In Vlaanderen zijn er in 2018 bijna twee miljoen moederdieren die instaan voor het voortbrengen van leghennen voor legbedrijven. 1 In Nederland gaat het in 2022 om meer dan 2 miljoen moederdieren 2.

4. Intensieve pluimveehouderij staat bol van misstanden

Onderzoek van Animal Rights naar de misstanden in de eierindustrie laat keer op keer hetzelfde beeld zien: kippen worden op nietsontziende wijze gereduceerd tot een productiemiddel. De kippen krijgen geen individuele verzorging en gaan - ongeacht uit welk systeem ze komen - op een leeftijd van anderhalf jaar tot twee jaar naar de slacht. Kippen kunnen tot wel tien jaar oud worden, maar krijgen die kans niet in de intensieve pluimveehouderij.

In Nederland werden alleen al dit jaar miljoenen vogels afgemaakt door vogelgriep en lege stallen worden zo snel mogelijk weer volgeropt met nieuwe kippen om uit te buiten. Deze industrie maakt zich schuldig aan het vernietigen van dierenlevens op massaschaal en is een gevaar voor de volksgezondheid.

5. Plantaardige alternatieven zijn er al

Gelukkig zijn eieren niet nodig of zelfs maar wenselijk in een gezond voedingspatroon. Je kunt de keuze maken om niet aan het lijden van dieren bij te dragen. Eieren zijn makkelijk te vervangen door gezonde en smakelijke plantaardige alternatieven. Hier vind je onze tips