Main content

Inhoud

Weldra grootste zalmkwekerij in Europa in Oostende

Nieuws: 18 september 2020
Slacht

De Noorse zalmkwekerij Columbi Salmon opent een productievestiging in Oostende.1 Vanaf 2023 zal er 15.000 ton zalm per jaar worden gekweekt in enorme tanks op het land. Het bedrijf doet daarvoor een investering van 150 miljoen euro.

Lees ook: Vissen, de vergeten slachtoffers.

Verschrikkelijk dierenleed

Zalmkwekerijen zijn kweekvijvers voor verschrikkelijk dierenleed. Het is niet meer dan een uitwas van de vee-industrie die dieren ziet als product dat kost wat kost zo efficiënt mogelijk geproduceerd moeten worden. Voor het gemak worden vissen zelfs niet uitgedrukt in individuen. De 15.000 ton vis die jaarlijks zal worden gekweekt bestaat echter uit miljoenen dierenlevens die een bewustzijn hebben en pijn kunnen voelen.

In de enorme tanks lijden al deze individuen een totaal onnatuurlijk en ellendig leven. In het wild zijn zalmen behendige jagers, ze leggen grote afstanden af en ze kunnen uitstekend navigeren. In gevangenschap hebben ze geen enkele mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen. Omdat ze zo dicht op elkaar gepakt zitten, hebben ze amper plaats om te bewegen, de dieren krijgen stress en worden vatbaar voor parasieten en ziektes. De sterftecijfers in de Noorse aquacultuur zijn hoog. In 2019 was er sprake van 55 miljoen dode zalmen op een productie van 1,3 miljoen ton zalm.1 Het sterftecijfer in het Belgische bedrijf zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn.

Bijvangst

De zalm is een roofvis en voedt zich in het wild dus met andere vissen. Kweekzalm wordt gevoed met vismeel dat veelal afkomstig is van bijvangst van wilde vis of afval van de visverwerkingsindustrie. Voor de zalm op je bord, hebben er dus nog talloze andere zeedieren geleden! Concreet gaat het om 2,5 kg vis per kg geproduceerde zalm.1

Eet geen vis!

Wie al geen vlees eet uit ethische overwegingen, doet er goed aan ook vis links te laten liggen. Wist je dat vissen de grootste groep dieren zijn die worden gedood voor de voedselproductie? Wereldwijd gaat het naar schatting om 1 - 2,7 triljoen wilde vissen per jaar, bovenop de meer dan 100 miljoen ton kweekvis die er jaarlijks wordt geproduceerd.

Lees hier meer over alternatieven voor vis!

Ellendig einde

Zalmen in viskwekerijen worden aan het einde van hun levenscyclus geslacht. Daarvoor worden ze eerst verdoofd door hen ofwel met een slag op het hoofd of elektrocutie. Vele dieren zijn nog bij bewustzijn wanneer ze worden opengesneden. Ze happen naar adem terwijl ze leegbloeden.

De Europese regelgeving stelt enkel dat er bij het doden van vissen ervoor moet worden gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard. Wat dit verder inhoudt is zowel op Europees of Belgisch niveau onduidelijk. Ook welzijnsvoorschriften voor vissen ontbreken.1

Vissen voelen pijn

Er wordt nog vaak gedacht dat vissen geen pijn voelen. Omdat ze op een heel andere manier communiceren als de mens gaat men ervan uit dat ze minder intelligent zijn. Het feit dat zalmen in het wild duizenden kilometers kunnen afleggen naar hun geboortewateren om zich voor te planten duidt in ieder geval op niet alleen een bewustzijn, maar ook een vorm van herinnering.

Experimenten hebben aangetoond dat vissen pijn voelen. Ze hebben zenuwuiteinden die pijn detecteren - nociceptoren - en dat deze pijnprikkels worden doorgegeven via de zenuwen. Wanneer de receptoren ‘gestimuleerd’ worden, verandert het gedrag van een vis.