Main content

Inhoud

Wageningen start dierproeven op 75 drachtige schapen

Nieuws: 25 juli 2018
Dier­proeven

Dierproefnemers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad zijn gestart met experimenten op 75 drachtige schapen. 1 De dieren worden ingespoten met een virus dat kan leiden tot een abortus. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar vindt het onbegrijpelijk: “Het is onethisch om drachtige dieren te gebruiken voor dierproeven die veel stress, angst en pijn kunnen veroorzaken.” 2

Lees ook het interview met Dr. Menache: waarom dierproeven niet werken en alternatieven wel.

Het is onethisch om zwangere dieren te gebruiken voor dierproeven die veel stress, angst en pijn kunnen veroorzaken.

Robert Molenaar, Animal Rights

Studie op studie

In 2017 verscheen een publicatie van de betrokken onderzoeksgroep van de Wageningen Bioveterinary Research waarin een dierproef op 10 drachtige schapen stond beschreven. De anderhalf jaar oude dieren werden geïnjecteerd met het Rift Valley Fever Virus (RVFV). De schapen droegen 17 gezonde foetussen (3 lammetjes en 7 tweelingen) met een grootte van bijna 20 cm en werden na 28 dagen gedood. 1

Nu zijn de dierproefnemers een vervolgstudie begonnen met maar liefst 75 drachtige schapen. Molenaar: “De onderzoekers zetten studie op studie op ten koste van levende, voelende wezens. We willen dat er een omslag gemaakt wordt naar moderne dierproefvrije methoden.”

Bijna altijd goedkeuring

Animal Rights is niet verbaast dat deze experimenten door de Centrale Commissie Dierproeven zijn goedgekeurd. 1

Molenaar: “We zien dat aangevraagde dierproeven vrijwel altijd gehonoreerd worden. Zo ontving de Centrale Commissie Dierproeven in 2017 maar liefst 534 aanvragen waarvan slechts 9 aanvragen werden afgewezen.”

Duizenden schapen vergund

In 2017 heeft de Centrale Commissie Dierproeven 5.912 schapen vergund aan dierproefnemers. Het gaat om het aantal dieren dat vergund is voor een project met een looptijd van maximaal 5 jaar. 1

Volgens Animal Rights stroken de gegeven vergunningen niet met de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2025 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek. De helft van het aantal dierproeven moet dan vervangen zijn.

Molenaar: “We hebben de morele verplichting om een einde te maken aan de lijdensweg van proefdieren.”


UPDATE 1: Nog meer dierproeven

De Centrale Commissie Dierproeven heeft opnieuw een dierproef van de onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research goedgekeurd. Deze keer gaat het om dierproeven op 142 schapen, 10 geiten en 5 runderen. Volgens de dierproefnemers zullen 128 schapen die met het Rift Valley Fever Virus worden geïnfecteerd na afloop van het experiment worden gedood. Het infecteren wordt onder meer gedaan door muggen die het Rift Valley Fever Virus dragen en zich voeden aan de proefdieren. 1


Update 2: PVDD stelt kamervragen

Dierproeven van Wageningen Bioveterinary Research waarbij drachtige schapen virussen krijgen ingespoten zijn onacceptabel. Dat stelt Kamerlid Frank Wassenberg die hier vandaag Kamervragen over stelt. “Vergunningen worden momenteel door de Centrale Commissie Dierproeven op de automatische piloot vergund.” 1