Main content

Inhoud

Waarom is het zo belangrijk om dierproeven te verbieden?

Nieuws: 9 augustus 2021
Dier­proeven

Onlangs heeft de Europese Farmacopee - het "regelboek" van de Europese Unie voor de veiligheid van geneesmiddelen - aangekondigd dat ze de komende 5 jaar de konijnen-pyrogeentest schrappen uit de lijst van geaanvaarde dierproeven. Terwijl we deze stap toejuichen, willen we benadrukken dat deze wrede dierproef al lang niet meer had mogen plaatsvinden, omdat er al meer dan 10 jaar een geaccepteerd dierproefvrij alternatief bestaat. Dit toont aan hoe belangrijk het is om niet alleen alternatieven voor de dierproeven sneller binnen de wetgeving te accepteren, maar ook om de ouderwetse dierproeven voor eens en altijd te verbieden.

Wat is de konijnen-pyrogeen test?

De pyrogeen-konijnentest wordt gebruikt om na te gaan of injecteerbare stoffen of geneesmiddelen onopzettelijk besmet zijn, waarbij wordt gemeten of een koortsreactie wordt uitgelokt. Konijnen worden urenlang vastgebonden in dozen met temperatuursondes die diep in hun rectum worden ingebracht, terwijl de stof in een ader in het oor wordt geïnjecteerd. Konijnen ondergaan meerdere injecties tot hun oren te beschadigd zijn om nog te worden gebruikt, of tot ze een reactie vertonen - in dat geval worden ze gedood.

Uit nieuwe cijfers van de EU in 2018 blijkt dat er 30.453 pyrogeentests met konijnen zijn uitgevoerd, waarbij 81% van het gebruik van konijnen voor pyrogeentests plaatsvond in Frankrijk, Spanje en Duitsland.1

Er bestaat al lang een proefdiervrij alternatief

Er bestaat zelfs al meer dan 20 jaar een proefdiervrije methode die gebaseerd is op de reactie van menselijke bloedcellen (vooral monocyten) waaruit bij besmetting met koorts veroorzakende stoffen ontstekingsfactoren vrijkomen.

Wetenschappelijk gezien weten we dat deze op mensen gebaseerde methode veel beter is en niet de beperkingen heeft die bij dierproeven komen kijken. Op de internationale Eurotox-congres gaf toxicologe en Animal Rights campagnecoördinator Jen Hochmuth een presentatie over de wetenschappelijke voordelen van de alternatieve test op basis van menselijke bloedcellen.

Naast konijnen zijn ook degenkrabben een zinloos slachtoffer

In de komende vijf jaar zal de konijnen-pyrogeentest worden geschrapt en volledig vervangen moeten worden.1 Dit is goed nieuws voor de konijnen maar nog lang niet de redding voor de degenkrab, een andere diersoort die ook vaak voor dezelfde dierproeven wordt gebruikt.

De degenkrab is een levend fossiel, dat in zijn 450 miljoen jaar bestaan alle vijf massa-extincties op aarde overleefd heeft. Door de klimaatverandering en door het aftappen van hun bloed voor proeven is deze diersoort ondertussen ernstig bedreigd.

Lees ook: Zal race naar coronavaccin een van de oudste diersoorten uitroeien?

Proefdiernemers houden zich niet aan de wet

Volgens de Europese wetgeving (Richtlijn 2010/63/EU6) is het een verplichting om over te schakelen naar het alternatief als een dierproef kan worden vervangen door een geaccepteerde proefdiervrije methode. Sinds de officiële aanvaarding van de alternatieve test in 20031 nam het jaarlijkse aantal konijnen echter niet af, maar steeg het aantal van ongeveer 100.000 tot 170.000 in de EU 2.

Jen Hochmuth: "Het wordt hoog tijd om de pyrogeentest op konijnen en degenkrabben voor eens en altijd te verbieden. Het is onaanvaardbaar dat talloze konijnen en degenkrabben nog steeds lijden onder deze wrede en onnodige tests terwijl er een alternatief zonder dieren beschikbaar is."

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer