Main content

Inhoud

Vlees mishandelde dieren mogelijk in Nederlandse en Belgische rekken

Nieuws: 12 april 2019
Slacht

Animal Rights is geschrokken van de undercoverbeelden die de Duitse organisatie Soko Tierschutz naar buiten bracht: hierop is te zien hoe zieke en gewonde melkkoeien illegaal op transport worden gezet naar de slacht.1 Uit onderzoek blijkt dat het vlees via vleesverwerker Beimer in Enschede geëxporteerd wordt door heel Europa. Mogelijks ligt het vlees ook in de Nederlandse en Belgische schappen. Els Van Campenhout, campagnecoördinator Animal Rights: “Dieren die niet meer op hun poten kunnen staan, worden systematisch mishandeld en letterlijk naar het slachthuis gesleept. Er moet een einde komen aan deze verschrikkelijke praktijken.”

Dieren die niet meer op hun poten kunnen staan, worden systematisch mishandeld en letterlijk naar het slachthuis gesleept. Er moet een einde komen aan deze verschrikkelijke praktijken.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Mishandeling bij het inladen

Op de beelden is te zien hoe zieke, zwakke, gewonde en stervende koeien opgehaald worden op 15 verschillende boerderijen in Duitsland. De dieren kunnen niet meer op hun poten staan en worden d.m.v. een lier en touwen de vrachtwagen in gesleept. Vaak worden ze daarbij geschopt en geslagen, soms met werktuigen zoals rieken en schoppen. Er is een bijzonder pijnlijk moment wanneer het touw minutenlang in het oog van een angstige koe snijdt, terwijl de lier haar de vrachtwagen in sleurt. Van Campenhout reageert boos: “Alsof de trieste toestand van de dieren nog niet erg genoeg is, worden ze bovendien ook nog extra mishandeld.”

Illegaal geslacht

Dieren die ziek of verzwakt zijn, moeten eigenlijk ter plekke een noodslachting krijgen op de boerderij zelf. Ze mogen niet vervoerd worden en het vlees mag niet in de voedselketen terecht komen. Dat deze dieren toch vervoerd én geslacht werden voor menselijke consumptie, is illegaal. Ook is op de beelden te zien hoe een al geslacht dier met een heftruck wordt ingeladen voor het slachthuis, om verder verwerkt te worden tot vleesproducten. Dat is eveneens niet legaal. “We zien de ene inbreuk na de andere op de beelden: van het slaan en schoppen op de dieren tot illegaal vervoeren en slachten”, aldus Van Campenhout.

We zien de ene inbreuk na de andere op de beelden: van het slaan en schoppen op de dieren tot illegaal vervoeren en slachten.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vlees komt Nederland binnen via Beimer Meat

Het vlees komt vanuit Duitsland de grens over naar vleesverwerker Beimer Meat in Enschede.1 Beimer verspreidt vlees verder in Nederland en exporteert ook vlees naar de rest van Europa. Het vlees wordt verwerkt tot o.m. burgers, gehaktballen en kebab. Het bedrijf biedt geen enkele transparantie en laat niet weten met welke nationale en internationale afnemers zij samenwerken. Het is wel zeker dat ze ook met Nederlandse afnemers werken.

Criminele samenwerking tussen boeren, transporteurs en slachthuizen

Het is niet de eerste keer dat zulke beelden naar buiten gebracht worden. Animal Rights deelde in oktober 2018 al beelden uit Duitsland van afgedankte melkkoeien die met kettingen uit transportwagens werden gesleept. Het vlees van de dieren werd geëxporteerd naar Polen en België. De beelden werden ook toen gemaakt door Soko. Deze beelden tonen aan dat er sprake is een van een crimineel netwerk, dat zich specialiseert in het slachten van verzwakte, zieke, gewonde en stervende melkkoeien. De verantwoordelijke dierenarts bij Maretzki ziet alles gebeuren en verdwijnt uit beeld. Het slachthuis van Maretzki maakt deel uit van een diepgeworteld crimineel netwerk en heeft na het verschijnen van de beelden de deuren moeten sluiten.

Van Campenhout: “Dat zelfs de verantwoordelijke dierenarts zijn verantwoordelijk niet opneemt, toont hoe diepgeworteld dit probleem zit in de industrie.” Ook in Nederland werden vorig jaar dezelfde wantoestanden ontdekt bij runder- en kalverenslachterij Griendtsveen in Hoogeveen.

Europees risico volksgezondheid

Er is een sprake van een Europees risico voor de volksgezondheid dat het vlees van deze dieren in de keten terecht is gekomen. Waar het vlees in de schappen ligt is onduidelijk. Naar aanleiding van de eerdere beelden van SOKO Tierschutz zei de NVWA: “Na de PM-keuring in een EU-erkend slachthuis is vlees dat geschikt verklaard is voor menselijke consumptie vrij verhandelbaar binnen de EU. Dat betekent dat er geen certificaten worden afgegeven voor het vervoer van dat vlees naar andere EU-landen.” Van Campenhout reageert: ”Vlees van gemartelde dieren kan dus op het bord van iedere vleeseter terecht komen.”

Vlees van gemartelde dieren kan dus op het bord van iedere vleeseter terecht komen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Falen van de overheid

Het is duidelijk dat het slachten van zieke dieren een gangbare zaak is binnen de industrie en dat de overheid faalt in het optreden hiertegen. Minister van landbouw Carola Schouten kondigde onlangs een onderzoek aan naar het handelen van de NVWA, omdat er onregelmatigheden waren bij de keuring voor slacht. De integriteit van de NVWA en haar medewerkers wordt momenteel in vraag gesteld.1

Vleesverwerker Beimer Meat exporteert vlees door heel Europa

Beimer biedt met trots ook vlees aan met het ‘Weidevee’ label. Boeren moeten aan zogenaamde strenge eisen voldoen om dit label op het vlees te krijgen. Beimer moedigt boeren ook aan om hun afgedankte melkkoeien met dit label te voorzien en zegt er ook goed geld voor te bieden. Dit is een dolgedraaide industrie die enkel uit is op winstbejag. Maar degenen die in dit verhaal altijd de hoogste prijs betalen, worden steevast vergeten. De dieren zijn de dupe: Zij doorstaan een hard leven als melkkoe.

“Dierenwelzijn is bij uitstek een thema waarnaar de bewuste consument steeds kritischer kijkt. Voor iedereen die vlees verkoopt − en dat ook in de toekomst met succes wil blijven doen − is dit een ontwikkeling om rekening mee te houden”, aldus Beimer op hun website. Daar gaat Beimer de mist in en verliest nu ook alle geloofwaardigheid. Want niet alleen zijn de toestanden die op te beelden te zien zijn, illegale praktijken. Ook van het naleven van de wetten op dierenwelzijn is hier absoluut geen sprake. Bovendien is er een gevaar voor voedselveiligheid op grote schaal, aangezien het vlees door heel Europa verspreid wordt.