Main content

Inhoud

Verdediging varkensslachter Van Hoornweder weerlegd & het EFSA rapport mbt varkensslacht

Nieuws: 24 juni 2020
Slacht

Als reactie op de verschrikkelijke beelden die Animal Rights gisteren publiceerde uit het slachthuis van Torhout, zegt Van Hoornweder in een eerste reactie: "Het is gevaarlijk om beelden van gewonde dieren te publiceren zonder context”. 1

Welke “context”? De “context” dat er door varkensfokkers en transporteurs “gewonde dieren” worden aangeleverd en dat dieren die helemaal niet op transport hadden gemogen door het slachthuis en de controlerende instanties worden geaccepteerd? De “context” dat er regelmatig “gewonde dieren” van de vrachtwagens doorgejaagd worden naar de wachtruimte?

Daarnaast laat het slachthuis weten dat ze een intern onderzoek gestart zijn. "Wij nemen geen genoegen met een intern onderzoek ter greenwashing van dit slachthuis. Ook de rapporten bewijzen dat het mis gaat, hier is geen intern, maar een onafhankelijk onderzoek nodig", zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

Lijden bij aankomst

Op 17 juni publiceerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies dat zich richt op het identificeren van gevaren die leiden tot negatieve gevolgen voor het welzijn van varkens bij het slachten. 1 Dit wetenschappelijk advies is het laatste in een reeks door de Europese Commissie gevraagde, geactualiseerde beoordelingen over dierenwelzijn bij het slachten.

In de conclusies van het rapport ‘Welfare of pigs at slaughter‘ wordt er onder andere op gewezen dat het uitladen van ernstig gewonde varkens of van dieren die niet zonder hulp kunnen bewegen, hun pijn zal verergeren en dat dit door het wetenschappelijke panel als een ernstig welzijnsprobleem beschouwd wordt. Dit zien we duidelijk terug in de beelden uit Torhout.

In de aanbevelingen schrijft het panel: “Varkens die gewond zijn, hevige pijn vertonen, ziekteverschijnselen hebben of niet zelfstandig kunnen bewegen, moeten worden gekeurd door een dierenarts en/of opgeleide professional en, indien nodig, moet zo snel mogelijk een noodslacht plaatsvinden om verder lijden van het dier te voorkomen.” Ook hier faalt het slachthuis van Torhout, want we zien ook in de wachtruimte zwaar gewonde en creperende varkens.

Gebrek aan vaardigheden en/of opleiding van het personeel

Kwaliteitsverantwoordelijke (QV) Philippe Maryssael van Van Hoornweder zegt tegen Landbouwleven: “Het personeel volgt meerdere keren per jaar een interne opleiding bij de Animal Welfare Officer (AWO). Elke medewerker beschikt over een officieel getuigschrift van het dierenwelzijnsexamen van de Vlaamse overheid en er hangen duidelijke instructies en visuele pictogrammen in de stallen, in de verschillende talen van de werknemers.” Hij vergeet daarbij te vermelden dat hij zelf die AWO is en dus degene die verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn binnen het slachthuis en daarmee zijn werk niet doet. Hij veegt in de interviews zijn eigen straatje schoon.

De hierboven reeds geciteerde wetenschappelijke opinie zegt: “De meeste gevaren in verband met het welzijn van varkens bij het slachten zijn te wijten aan ontoereikende vaardigheden van het personeel en slecht ontworpen en gebouwde faciliteiten. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het laatste advies van EFSA over het welzijn van dieren tijdens het slachtproces. EFSA wijst op het gebrek aan vaardigheden en/of opleiding van het personeel dat bij het slachten werkt als een ernstig welzijnsprobleem.”

Het uitgebreide overzicht met betrekking tot varkens omvat het slachtproces van de aankomst en het lossen van de varkens tot het bedwelmen, bloeden en doden. Het identificeert een aantal gevaren die aanleiding geven tot welzijnsproblemen - zoals hittestress, dorst, langdurige honger en ademnood. De meeste gevaren - 29 van de 30 geïdentificeerde - zijn het gevolg van tekortkomingen van het personeel als gevolg van factoren als gebrek aan training en vermoeidheid.

Falende CO2 verdoving

Philippe Maryssael zegt ook: “Een klein percentage dieren heeft bijverdoving nodig.” De inspectierapporten in het bezit van Animal Rights spreken dat “klein percentage” echter tegen. Uit de rapporten blijkt duidelijk dat de verdovingsproblemen een aanhoudend probleem zijn sinds ten minste 2017, tot wanhoop van de keurders.

Over de applicatie van CO₂ voor bedwelming zegt het wetenschappelijke panel in de conclusies: “Gecontroleerde gasverdoving heeft […] als nadeel dat het niet leidt tot een onmiddellijk begin van bewusteloosheid. Blootstelling aan CO₂ bij hoge concentraties (in dit advies gedefinieerd als hoger dan 80% in volume) wordt door het panel als een ernstig welzijnsprobleem beschouwd, omdat het zeer aversief is en pijn, angst en ademnood veroorzaakt.” Bij Van Hoornweder worden percentages tot wel 94% gebruikt.

Dit is groot nieuws: Europese wetenschappers verklaren dat CO₂ bedwelming een “ernstig welzijnsprobleem” is!

“Als de blootstelling aan verdoving in een gecontroleerde atmosfeer niet de dood van het dier veroorzaakt, kan een langdurig interval tussen het einde van de blootstelling en het ‘steken’ leiden tot herstel van het bewustzijn voor het ‘steken’ of tijdens het verbloeden.”

We zien in zowel de beelden als in de inspectierapporten dat varkens al op de ophangtafel bijkomen, het uitschreeuwen opgehangen aan een ketting, en met doorgesneden keel maar bij bewustzijn het broeibad ingaan.

In de aanbevelingen voor bedwelming zegt het panel:

“Om te voorkomen dat varkens pijn en angst ervaren:
a) mogen dieren niet worden opgehesen terwijl ze bij bewustzijn zijn,
b) mogen dieren niet verbloeden terwijl ze bij bewustzijn zijn,
c) moet de dood worden gecontroleerd en bevestigd voordat varkens het broeibad in gaan.

Dieren mogen niet worden verdoofd als de operator niet klaar is om ze onmiddellijk te bloeden.

Varkens mogen niet bijkomen uit de bedwelming, omdat dit hen kan blootstellen aan gevaren verbonden aan het verbloeden, wat ernstige gevolgen voor het welzijn kan hebben, zoals pijn en angst.

Om de effectiviteit van de bedwelmende methode te bewaken, moet de bewustzijnsstaat van de dieren zijn gecontroleerd op elk van de drie belangrijkste fasen - d.w.z. na bedwelmen, net voor het ‘steken’ en tijdens verbloeden.

Dieren die niet effectief zijn verdoofd of terug bij bewustzijn komen, moeten onmiddellijk worden verdoofd met een back-up methode.

Blootstelling aan CO₂ bij hoge concentratie (in dit advies gedefinieerd als hoger dan 80 vol.%) moet worden vervangen door blootstelling aan andere gasmengsels die minder aversief zijn. Meer onderzoek en ontwikkeling naar de samenstelling van niet-aversieve gasmengsels is nodig om pijn, angst en ademnood tijdens de inductie tot bewusteloosheid te elimineren.

Elektrische of mechanische methoden kunnen ook als een alternatief worden beschouwd, op voorwaarde dat de pijn in verband met de fixatiemethode tot een minimum wordt beperkt….”

Animal Rights is natuurlijk blij met dit duidelijk standpunt van de wetenschappers dat CO₂-verdoving een onacceptabele methode is. Wij zien echter geen noodzaak voor alternatieven. Er moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van een eiwittransitie naar plantaardige voeding.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer