Main content

Inhoud

Varkens sterven op transport en in de stallen bij Slachthuis Van Landschoot

Nieuws: 5 februari 2024
Slacht

De gangen liggen vol met stressvarkens en dode varkens.

Dossier misstanden in Vlaamse slachthuizen - zesde deel. Animal Rights kreeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de rapporten met dierenwelzijnsinbreuken in handen van alle varkensslachthuizen in Vlaanderen van 2019 tot heden. In totaal gaat het om 42 rapporten uit Vlaamse varkensslachthuizen.

Ook bij slachthuis G. Van Landschoot en zonen in Adegem gaat het mis. We laten de inspecteurs zelf het woord doen:

Langdurige doodsstrijd

18/11/2020 - ”Waneer omstreeks 9u10 door een computerprobleem de band is stil gevallen wordt het gehele slachtproces gestopt. Om 9u25 werden alle getakelde varkens ter hoogte van de steekcarrousel gecontroleerd door mij. Het laatste varken werd niet gekeeld. Er was ook nergens in de steekhal personeel aanwezig. Op de bijgevoegde foto’s is een duidelijk kleurverschil (varken kleurt roodroze ter hoogte van borst en kop doordat er geen verbloeding is opgetreden) te zien tussen het voorlaatste varken (dat wel werd gekeeld) en het laatste varken dat niet tijdig werd gekeeld. Wanneer er omstreeks 9u30 opnieuw werd opgestart heeft het personeelslid dat verantwoordelijk is voor het steken van de varkens het varken gekeeld.”

Zodra er panne is, zoekt het personeel de kantine op en worden de dieren aan hun lot overgelaten. Ruim 20 minuten hangt een varken verdoofd, maar nog altijd in leven, op zijn of haar kop aan de slachtlijn.

Dode varkens door vermijdbare stress

03/12/2021 - ”Van klopnummer H473 zijn er bij mijn aankomst in het slachthuis reeds 5 transporten gelost. De gangen en observatiestallen liggen vol met stressvarkens en dode varkens. Ongeveer 30 stressvarkens werden bij het lossen geïsoleerd en 3 dode varkens werden aangevoerd. Van die 30 aangevoerde stressvarkens zijn er 4 gestorven in de observatiestallen en werden er 7 geeuthanaseerd door de stalmeester. De stalmeester heeft niet de tijd om de situatie goed te kunnen controleren en alle varkens goed te beoordelen of een euthanasie noodzakelijk is om de dieren uit hun lijden te verlossen. Gezien het late startuur (9u) was hij het enige aanwezige personeelslid tot 8u30. De 4 betreffende transporten kwamen allen toe tussen 4u en 7u. Bij het opstarten van slachten (9u) werden deze stressvarkens wel zo snel mogelijk geslacht.”

Volgens de website verzorgt Van Landschoot zelf het transport en streven zij ernaar om ”in samenspraak met de veehouder het beste tijdstip te vinden om de varkens op te halen.” De slechte planning met als gevolg het lijden en zelfs de dood van tientallen varkens, moet dan ook het slachthuis zelf aangerekend worden. Dit dierenleed had perfect vermeden kunnen worden.

Topje van de ijsberg

Wat we lezen in de rapporten is slechts het topje van de ijsberg. In de eerste plaats omdat het gaat om documenten van de inspecteurs van Dierenwelzijn Vlaanderen, die met enige regelmaat slachthuizen aangekondigd én onaangekondigd bezoeken. Het slachthuispersoneel moet al erg onoplettend zijn om de regels te overtreden waar de inspecteur op staat te kijken. En ook omdat de mishandelingen eerst door een inspecteur geconstateerd moet worden, en die het dan ook nog de moeite waard moet vinden om het bijbehorende papierwerk te verrichten. Het is aannemelijk dat er nog veel meer misstanden gebeuren wanneer er geen inspecteurs aanwezig zijn. De pakkans is enorm klein.