Main content

Inhoud

Update: kamervragen over omstreden dierproeven

Nieuws: 13 januari 2018
Dier­proeven

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebruiken honderden in het wild gevangen spreeuwen en kauwen voor dierproeven. De wilde vogels ondergaan een zware hersenoperatie en worden ingezet in slaapdeprivatie-testen. De regionale en landelijke media namen het bericht van Animal Rights over wat zorgde voor veel ophef.

Dierproeven worden vrijwel altijd goedgekeurd. Dat komt door de samenstelling van de commissies.

Robert Molenaar, Animal Rights

Kamervragen

Animal Rights directeur Robert Molenaar: “Er zijn inmiddels kamervragen gesteld over deze dierproeven. 1 In de commissie onderwijs & onderzoek en vervolgens in de universiteitsraad van de RUG zal de kwestie besproken worden. Op deze wijze wordt er ook intern aan de bel getrokken.”

Centrale Commissie Dierproeven

De Rijksuniversiteit Groningen verdedigde op hun eigen website de controversiële dierproeven: “De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) geeft, indien akkoord, een projectvergunning af aan de RUG. Dat is bij de proef met deze diersoorten waaraan Animal Rights refereert ook gebeurd. Deze is door de CCD beoordeeld en getoetst. De ethische afweging is hierbij een belangrijk aspect. De CCD heeft na zorgvuldige afweging van alle criteria een vergunning afgegeven.”2

Niet onafhankelijk

Saillant detail is dat één van de vijf leden van de Centrale Commissie Dierproeven de directeur van het proefdiercentrum van de RUG is.1 Molenaar: “In de praktijk worden dierproeven vrijwel altijd goedgekeurd. 2 Dat is niet vreemd want de commissies bestaan uit mensen die direct of indirect betrokken zijn bij dierproeven of de betreffende instantie. Dan kan ook nieuwsgierigheidsonderzoek op wilde vogels goedgekeurd worden.”

Wildvangst

Animal Rights vindt dat de RUG in overtreding is van artikel 10f van de Wet op de Dierproeven omdat het verboden is om dieren uit het wild te gebruiken voor dierproeven. De RUG heeft weliswaar een ontheffing gekregen, maar deze had nooit verstrekt mogen worden. 3