Main content

Inhoud

Tienduizenden proefdieren lijden in Vlaamse laboratoria

Nieuws: 1 november 2018
Dier­proeven

Maar liefst 17,5% van alle dierproeven in Vlaanderen is ingeschaald in de categorie ernstig. Het gaat om 46.257 van de 263.575 dierproeven die vorig jaar in Vlaanderen zijn uitgevoerd. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar vindt dat de Vlaamse overheid moet ingrijpen: “Dierproefnemers kunnen ongestoord de meest akelige experimenten voortzetten. Dit is een eindeloze lijdensweg voor de dieren.” 1

Ernstig lijden

Volgens de Europese Unie valt onder ernstig ongerief 'procedures waarbij de dieren waarschijnlijk een ernstige vorm van pijn, lijden of angst, dan wel langdurig een matige vorm van pijn, lijden of angst zullen ondervinden en procedures die waarschijnlijk ernstige hinder voor het welzijn of de algemene toestand van de dieren zullen opleveren, worden ingedeeld als ernstig. 1

Molenaar: 'In de publicatie van de Europese Unie is een lijst met 13 voorbeelden toegevoegd van ernstig ongerief. Denk hierbij aan ingrijpende operaties, het toebrengen van elektrische schokken, het opsluiten of isoleren van dieren in kooien zonder bewegingsvrijheid.'

Dierproefnemers in Vlaanderen kunnen ongestoord de meest akelige experimenten voortzetten.

Robert Molenaar, Animal Rights

Vlaanderen houdt vast aan klassieke dierproef

Vanuit de Vlaamse regering worden geen effectieve maatregelen genomen om proefdierengebruik terug te dringen. Voorstellen om taksen in te voeren op het gebruik van proefdieren, of om concrete streefcijfers voor vermindering vast te leggen, werden tot nu toe van tafel geveegd.

Animal Rights vreest dat de vrijblijvendheid in het Vlaamse proefdierenbeleid niet volstaat om onderzoekers aan te zetten minder dieren te gebruiken. De Vlaamse dierproefsector wordt te weinig gestimuleerd om nieuwe oplossingen te zoeken en blijft gemakshalve vasthouden aan klassieke dierproeven.

De beagles krijgen gedurende drie maanden teststoffen ingespoten en worden vaak gedood op het einde van de proeven.

Robert Molenaar, Animal Rights

Beagles in Beerse

Een van de grootste Vlaamse gebruikers van proefdieren is Janssen Pharmaceutica in Beerse. Jaarlijks worden hier vele honderden beagles gebruikt in voornamelijk veiligheids- en toxiciteitsproeven. Dit type onderzoek heeft als doel de giftige effecten van stoffen te testen in dieren. Molenaar: “De beagles krijgen gedurende drie maanden teststoffen ingespoten en worden vaak gedood op het einde van de proeven.”

Volgens de jaarcijfers van 2017 werden in Vlaanderen maar liefst 1833 dierproeven op honden en 58 dierproeven op katten uitgevoerd. 1

Apen in Leuven

In de universiteitsstad Leuven worden vandaag de dag nog steeds apen gebruikt in hersenonderzoek. Volgens de jaarcijfers van 2017 vonden er 44 experimenten plaats op apen. 1 Molenaar: “We ageren al jarenlang tegen deze dierproeven. Dit heeft geleid tot betere leefomstandigheden van de dieren en soms worden apen uitgeplaatst naar een gespecialiseerd opvangcentrum. Maar voor ons is dat niet genoeg: wij willen volledige stopzetting van de apenexperimenten.”

92.292 dierproeven in Brussel

In 2016 ervoeren net iets minder dan de helft van de gebruikte proefdieren een licht (25,67%) of matig (22,97%) ongemak. Maar liefst 38,51% van de proefdieren ondervonden ernstig lijden. In totaal werden 92.292 dierproeven uitgevoerd. 1

197.779 dierproeven in Wallonië

In 2016 werden maar liefst 197.779 dierproeven uitgevoerd in Wallonië. 17.298 dierproeven zorgden voor ernstig lijden. 1

Acties tegen dierproeven in België

Animal Rights is geschrokken van de vele ernstige dierproeven die plaats vinden in België. Molenaar: "We zullen binnenkort starten met acties in België om het leed van de proefdieren op de agenda van de politici te brengen. Zonder maatschappelijke druk verandert er helemaal niets aan het onacceptabele dierenleed."