Main content

Inhoud

Animal Rights en Bont voor Dieren slaan de handen ineen. Stop de illegale uitbreidingen!

Nieuws: 19 april 2016
Bont

Dierenbeschermingsorganisaties Bont voor Dieren en Animal Rights hebben de krachten gebundeld om een einde te maken aan de illegale uitbreidingen van nertsenfokkerijen in Nederland. Sinds het nertsenfokverbod met een overgangstermijn van kracht werd, signaleren Animal Rights en Bont voor Dieren voortdurend vergunningen voor nieuwe uitbreidingen, wat niet toegestaan is. Diverse verzoeken aan gemeentebesturen en de regering om in te grijpen leidden tot niets. De dierenbeschermingsorganisaties bereiden zich voor op juridische stappen, bijvoorbeeld richting betrokken nertsenfokkers.

Robert Molenaar, directeur Animal Rights: “Sinds de Staat het Hoger Beroep heeft gewonnen van de nertsenfokkers in november 2015 proberen wij de illegale uitbreidingen in kaart te brengen, zodat ze weer terug gedraaid worden. Tot nu toe zonder resultaat. De nertsenfokkers gaan in cassatie en de staatssecretaris wil dit jarenlange proces afwachten Ook de handhavers (de NVWA) komen niet tot nauwelijks op bedrijven, ondanks onze verzoeken om het verbod te handhaven. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van de ruim 6 miljoen nertsen in Nederland, maar legt ook de nertsenfokkers geen strobreed in de weg om te doen waar ze zin in hebben.

Nertsenhouders moesten, toen het nertsenfokverbod van kracht werd, melden hoeveel nertsen ze op dat moment in bezit hadden. Dit was belangrijk om illegale uitbreidingen te kunnen controleren. Het is echter niet bekend of deze meldingen ook zijn gedaan en wat het precieze aantal nertsen was. Animal Rights vroeg bij de staatssecretaris de cijfers op, tot nu toe tevergeefs. Ook de handhaving op de fokkerijen is niet duidelijk. Hoeveel inspecties zijn er nu precies geweest en wat was daarvan het resultaat? Zowel kamervragen van politieke partijen als verzoeken van Animal Rights en Bont voor Dieren gaven geen duidelijkheid.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Het aantal nertsen in Nederland is sinds er een meerderheid in het Parlement was voor een nertsenfokverbod minstens verdubbeld. Willens en wetens, tegen de wens van de Nederlandse politiek en bevolking in gaan de nertsenfokkers door met steeds meer nertsen fokken. Niet ingrijpen is onacceptabel: de wet de wet en het is verboden. Wat ons betreft is de maat vol. Deze maand nog willen we honderd procent transparantie in deze schimmige sector. Zo niet, dan overwegen we samen met Animal Rights juridische stappen."

Het is voor het eerst dat Animal Rights en Bont voor Dieren samenwerken. Beide dierenbeschermingsorganisaties komen op voor de miljoenen nertsen in Nederland (en daarbuiten) die hun leven slijten in draadstalen kooien. Bont voor Dieren werkte in haar lobby voor een nertsenfokverbod ook samen met de Dierenbescherming.