Main content

Inhoud

Slachthuis Noordvlees - Van Gool: doodzieke varkens op transport gezet

Nieuws: 25 januari 2024
Slacht

'Het dier had een necrotische staartwonde met fistelvorming ter hoogte van het rectum.'

Dossier misstanden in Vlaamse slachthuizen deel 4. Animal Rights kreeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de rapporten met dierenwelzijnsinbreuken in handen van alle varkensslachthuizen in Vlaanderen van 2019 tot heden. In totaal gaat het om 42 rapporten uit varkensslachthuizen.

Op 5 juli 2023 ontvangt slachthuis Noordvlees - Van Gool in Kalmthout een waarschuwingsbrief van de afdeling Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid voor het op 19 juni 2023 laten vervoeren van een niet-transportwaardig varken naar het slachthuis. Het dier was ziek, duidelijk vermagerd, heeft abcessen op de poot en een necrotische staartwonde met fistelvorming ter hoogte van het rectum. Het dier werd ante mortem ongeschikt verklaard voor humane consumptie door de FAVV dierenarts. De overtreding werd vastgesteld bij rondgang in de stal. De varkens waren reeds een uurtje daarvoor gelost. Het slachthuis had dit dier niet mogen aanvaarden.

Lange lijst misstanden

Uit het rapport blijkt al snel dat het wel vaker misgaat bij Noordvlees. Je leest hier een overzicht.

19 november 2020
Een van de aangevoerde varkens is erg mank en kan niet steunen op zijn linker voorpoot. Een tweede varken heeft een gebroken achterpoot

23 december 2020
Een van de aangevoerde varkens heeft een zeer groot gezwel aan de onderkant van de nek. Het heeft is ook erg mank en heeft een sterk gezwollen achterpoot. Een ander varken heeft een gebroken achterpoot.

7 januari 2021
Een van de aangevoerde varkens kan niet steunen op zijn linker voorpoot omwille van een sterke zwelling. Om deze reden is het dier niet transportwaardig.

13 januari 2021
Een van de aangevoerde varkens neemt geen steun op de rechter voorpoot. Om deze reden is het varken niet transportwaardig.

25 januari 2021
Een van 75 aangevoerde varkens heeft een dikke voorpoot waarop het dier moeilijk steun kan nemen. Het heeft eveneens een massa/gezwel ter hoogte van de linker borst. Een ander varken heeft een dikke achterpoot waarop het dier geen steun neemt. Een derde varken heeft twee dikke achterpoten waarop het moeilijk steun neemt. 35% van de dieren heeft toegetakelde oren. Mogelijks van toegebrachte letsels of oorbijten.

28 januari 2021
Een van aangevoerde varkens neemt geen steun op de linker achterpoot. De vervoerder slaat het weerspannig dier meerdere malen op de kop en de neus met de rammelaar.

10 mei 2021
Een van de aangevoerde varkens vertoont een zwaar necrotiserende navelbreuk. Om deze redenen is het dier niet transportwaardig.

1 juni 2021
Minstens 21 aangevoerde varkens vertonen ernstige staartwonden, sommigen met heel diepe wonden en necroseletsels. Om deze reden zijn deze dieren niet transportwaardig

1 juni 2021
Een van vier aangevoerde varkens vertoont letsels ten gevolge van staartbijten. Het vertoont eveneens ataxie, blijft achter en kan de andere varkens niet volgen. Nog drie andere varkens vertonen letsels ten gevolge van staartbijten.

1 juni 2021
Een van de aangevoerde varkens vertoont een navelbreuk met huidnecrose en een ontsteking. Het dier is niet transportwaardig.

7 september 2021
Een van de aangevoerde varkens vertoont een hernia van ongeveer 20 cm met necroseletsel. Het dier is niet transportwaardig.

20 april 2023
Er werd een varken aangevoerd met een dikke bil en zeer moeilijke steunname op dit ledemaat. Het betrof de rechter achterpoot. Het varken had een zwelling, sterk bemoelijkte gang en duidelijk verlies aan comfort waardoor dit niet transportwaardig was. Er werden eveneens geen maatregelen genomen waardoor het dier niet gemerkt was, niet vermeld op de VKI en niet apart geladen was. Het lijkt erop dat deze letsels reeds langere tijd aanwezig waren. Het dier wou ook niet rechtstaan en dit gebeurde zeer moeizaam. Gezien dit varken vlak voor de pauze gelost was werd dit dier logistiek geslacht als laatste voor de pauze. Het varken werd elektrisch bedwelmd in de observatiestal waardoor deze niet meer tot aan de bedwelming moest lopen. 28 april waarschuwing van Afdeling Dierenwelzijn

Fabeltjes van het slachthuis

Noordvlees is een groot slachthuis, het slacht 1,3 miljoen varkens per jaar. 84% van de ‘producten’ gaat naar het buitenland (zowel binnen als buiten Europa). De website van Vleeshal Van Gool zegt: “De herkomst van ons varkensvlees wordt uitvoerig gecontroleerd. Zorgvuldige selectie van de varkens, voornamelijk van kwekers uit de regio en milieuvriendelijke en hygiënische productiemethoden, garanderen een veilig, gezond en vooral lekker eindproduct.”

We weten inmiddels allemaal wat deze woorden waard zijn, helemaal niets! De lange lijst aan pv’s toont het tegendeel aan van die “zorgvuldige selectie”. Het gaat om dieren die overduidelijk niet transportwaardig waren omwille van ernstige letsels die niet over het hoofd gezien konden of mochten worden.

Of er ook bestraffende actie is ondernomen volgend op deze pv’s of dat er slechts waarschuwingen werden uitgedeeld, is Animal Rights niet bekend. De dierenrechtenorganisatie zal verhaal halen bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en minister van Landbouw Jo Brouns.

Topje van de ijsberg

Wat we lezen in de rapporten is slechts het topje van de ijsberg. In de eerste plaats omdat het gaat om documenten van de inspecteurs van Dierenwelzijn Vlaanderen, die met enige regelmaat slachthuizen aangekondigd én onaangekondigd bezoeken. Het slachthuispersoneel moet al erg onoplettend zijn om de regels te overtreden waar de inspecteur op staat te kijken. En ook omdat de mishandelingen eerst door een inspecteur geconstateerd moet worden, en die het dan ook nog de moeite waard moet vinden om het bijbehorende papierwerk te verrichten. Het is aannemelijk dat er nog veel meer misstanden gebeuren wanneer er geen inspecteurs aanwezig zijn. De pakkans is enorm klein. Bovendien zaten de vermelde pv's in eerste instantie niet bij de in de WOB aangeleverde documenten en werden alleen vermeld bij de 'historiek' in het pv van 5 juli 2023. Wat we te zien kregen is dus sowieso onvolledig.

De misstanden bij Noordvlees - Van Gool zijn geen uitzondering. Eerder bracht Animal Rights al naar buiten dat het grondig mis gaat bij slachthuis Ryckaert in Zele, Van Hoornweder in Torhout en Porc Meat in Zele.