Main content

Inhoud

Slachthuis Moerbeko loog

Nieuws: 26 oktober 2020
Slacht

Na het uitkomen van de beelden zei het slachthuis: “We werken volgens de regels en ook Dierenwelzijn heeft benadrukt dat er geen inbreuken te zien zijn op de beelden.” Ook beweerde Moerbeko dat Dierenwelzijn nog nooit iets geconstateerd had. 1 2 Dat dit onwaarheden zijn, werd op de commissievergadering van 21 oktober bevestigd door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Lees ook: Weerwoord tegen de slachters van Moerbeko

Slachthuis Moerbeko loog over inbreuken

Tijdens de commissievergadering van 21 oktober 2020 verklaarde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts: “Wat de beelden uit het slachthuis in Zele betreft, moet ik na analyse vaststellen dat er effectief een overtreding is. Schapen worden soms iets te lang gefixeerd vooraleer ze verdoofd worden en de keelsnede volgt niet altijd onmiddellijk na de verdoving."

Daarnaast zegt minister Weyts: "In 2018 werden een PV en een waarschuwing opgesteld tegen het slachthuis. De inspectiedienst heeft toen maatregelen opgelegd en de uitvoering hiervan opgevolgd. Voorts werd een administratieve boete opgelegd." Daarmee bevestigt de minister de inbreuken op het te lang fixeren van de dieren én komt boven water dat in 2018 al inbreuken vastgesteld werden. 1

Politici willen meer maatregelen na beelden slachthuis Moerbeko

Op 21 oktober vond een commissievergadering plaats over de beelden die door Animal Rights in slachthuis Moerbeko gemaakt en geopenbaard werden. Vlaamse politici willen onder meer de onaangekondigde controles zien die Ben Weyts beloofde nadat de Animal Rights undercoverbeelden uit Tielt naar buiten kwamen in 2017.

Ludwig Vandenhove (sp.a) vroeg Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts uitdrukkelijk wat zijn acties zullen zijn n.a.v. de nieuwe undercoverbeelden: “Op de beelden zijn duidelijke inbreuken te zien: dieren worden in het rond gesmeten, dieren zien andere dieren geslacht worden en schapen hangen nog volledig bewust aan de slachthaak. De Europese wetgeving stelt duidelijk dat bij het slachten de dieren van elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden tijdens het slachten gespaard moeten blijven. Die praktijken zijn dus zowel moreel als juridisch onaanvaardbaar.”

Els Sterxkx (Vlaams Belang) voegt daaraan toe: "Het klopt dat er na de beelden die in Torhout vrijgekomen zijn, opnieuw wanpraktijken zijn vastgesteld in een slachthuis, nu in Zele. Er is heel veel te zien op die beelden dat niet in overeenstemming is met de wet over dierenwelzijn. Zoals de collega ook al aanhaalde, is er een Europese verordening waartegen toch wel inbreuken kunnen worden vastgesteld."

Verder zegt Sterckx: "De regels in Zele worden echt niet nageleefd. De schapen zitten al voor de slacht onder het bloed van hun soortgenoten. Ze kunnen zien, horen en ruiken hoe hun lotgenoten sterven, terwijl ze wachten op hun beurt. Dat is enorm stressvol voor die dieren. Het wordt dus echt wel tijd dat er paal en perk gesteld wordt aan deze wanpraktijken in de slachthuizen."

Sterckx sluit af met: "Ik blijf er ook op aandringen om toch onaangekondigde controles uit te voeren. Dan zullen er misschien wel andere dingen aan het licht komen. Daar kunnen we dan tegen optreden en het dierenwelzijn verbeteren."

Conclusies

De conclusies die de Vlaamse politici trokken zijn de volgende:

Ludwig Vandenhove (sp-a): "Minister, ik ben het met u eens dat wij omzichtig moeten omspringen met beelden van bepaalde situaties. Maar ik wil toch aandringen om hard op te treden tegen overtreders die hervallen. Dat zou een krachtig signaal zijn voor heel de sector."

Els Sterckx (Vlaams Belang) voegt daaraan toe: "...zoals mijn collega vind ik dat het echt nodig is dat er een duidelijk signaal moet komen. De boetes die uitgeschreven worden, moeten zwaar genoeg doorwegen opdat de slachthuizen voelen dat zij wel degelijk met het dierenwelzijn rekening moeten houden."

Tine Rombouts (CD&V): "Toch doe ik de suggestie om ook overleg aan te knopen met de organisatie die geregeld met dergelijke acties en beelden uitpakt. [...] Knoopt u ook overleg aan met organisaties die, als er problemen zijn die terecht aanklagen [...]?"

Gwenny De Vroe (Open VLD): "Vandaar opnieuw mijn oproep tot onaangekondigde controles. Wat die dierenorganisaties doen, zijn eigenlijk pogingen om onaangekondigd aan te tonen wat er misloopt. Het dierenleed dat daarmee gepaard gaat, moet vermeden worden door controles van dierenartsen, vliegende brigades en onaangekondigde controles van mensen die daartoe opgeleid zijn? Als de handhaving goed functioneert, zullen er misschien minder van die beelden opduiken."

Ten slotte concludeert Ben Weyts: "Het verheugt mij vast te stellen dat wij het met zijn allen prima vinden dat wij starten met een versterkt Vlaams controlesysteem. Dat systeem maakt het mogelijk om slachthuizen op elk moment te inspecteren; de slachthuizen hebben dus permanent die dreiging boven het hoofd hangen."

Animal Rights eist sluiting

Animal Rights bracht eind september verschrikkelijke undercoverbeeldenuit het slachthuis van Moerbeko in Zele die tonen hoe er met schapen wordt gesmeten, hoe de dieren getuige zijn van de slacht van hun lotgenoten en hoe zeker één schaap bij volle bewustzijn aan de slachthaak lijkt te hangen.

Begin oktober demonstreerde Animal Rights voor de poorten van het slachthuis om de sluiting te eisen.

Animal Rights heeft een petitie lopen voor de definitieve sluiting van alle slachthuizen waar zij al wantoestanden filmde.

Dankzij financiering van de Fred Foundation was dit verhaal mogelijk.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer