Main content

Inhoud

Slachthuis Adriaens-Vion blijkt een magneet voor de aanvoer van wrakke runderen

Nieuws: 9 april 2024
Slacht

Animal Rights vroeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de informatieformulieren met dierenwelzijnsinbreuken m.b.t. kreupele dieren in alle runderslachthuizen in Vlaanderen van 2022. Eerder bracht Animal Rights ook al de wreedheden en wantoestanden in de Vlaamse varkensslachthuizen aan het licht.

Slachthuis Adriaens-Vion blijkt een ware magneet te zijn voor veeboeren en transporteurs die zich willen ontdoen van wrakke runderen, voornamelijk uitgemolken melkkoeien. In 2022 werd meer dan 40 maal rapport opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen bij Adriaens-Vion NV., blijkt uit inspectierapporten opgevraagd en verkregen door Animal Rights. Elke week worden er in het slachthuis ongeveer 2500 runderen geslacht.

Lees ook: Dossier kreupele dieren in Vlaamse runderslachthuzien

Lees ook: DE BELGIË-ROUTE - VLAAMSE SLACHTHUIZEN NOG ALTIJD DUMPPLAATS VOOR ‘WRAKKE’ NEDERLANDSE RUNDEREN

Banden met horrorslachthuis Izegem

Runderslachthuis Adriaens kent een lange geschiedenis. Sinds 2021 is het onderdeel van de Nederlands-Duitse Vion Food Group. Voordien was het in handen van Groep Veviba, de holding van de familie Verbist dat op dat moment al eigenaar is van drie slachthuizen in Izegem, Bastogne en Rochefort. Een jaar later komt het slachthuis in Izegem in opspraak door undercoverbeelden die er gemaakt zijn door Animal Rights. In maart 2018 werd vervolgens fraude ontdekt bij het slachthuis van Veviba in Bastogne. En ook bij Adriaens gaat het regelmatig mis. Wat te lezen is in de inspectierapporten van 2022 is huiveringwekkend.

Talloze misstanden

Uit de rapporten van 2022 blijkt dat het gaat om dieren die niet meer zelfstandig kunnen stappen, met gebroken poten, abcessen op de poten, verzwakte runderen, oude dieren met open wonden, necrotische verwondingen, bloedende wonden, doorligwonden of prolapsen hebben (vagina of darm stulpt naar buiten). De lijst van vaststellingen is bijna eindeloos. De meest huiveringwekkende rapporten documenteren hoe een koe doodverpletterd werd door een zware stier op transport en een koe kalvend en dus bevallend van haar jong in het slachthuis arriveert. Hieronder lees je enkele voorbeelden van de rapporten:

14/03/2022 Aanvoer rund dat niet recht op kan op transport, hypothermie (36.1° C). Vervoer van een rund met een bloeding aan de staartbasis. Dier niet transportwaardig.

20/04/2022 Dier lijdt uit bij het betreden van de kade en ligt in spreidstand. Op de kade laten schieten en kelen. Het dier kon niet gaan en werd ter plaatse afgemaakt. PM werden zeer ernstige letsels op de rug vastgesteld. Necrotiserende ontsteking rugspieren. Dit dier was niet vervoersgeschikt en was ook zeker niet geschikt om geslacht te worden.

21/04/2022 Aanvoer van vrouwelijke runderen die samen met een zware stier worden getransporteerd. Het rund met het oormerknummer … ligt dood op het vervoermiddel. Het dier werd verpletterd door de stier.

04/06/2022 Koe met zware letsels aan drie poten. Het dier kan amper gaan en legt zich onmiddellijk weer neer. Opgezette gewrichten / arthritis in meerdere gewrichten. Het dier werd zonder verwittigen van DWZ of FAVV door de chauffeur recht de gang in gejaagd waar we nauwelijks zicht kregen op de aard der letsels. Deze zijn op de foto nauwelijks te zien. Dit dier had niet mogen vervoerd worden en vooral in het slachthuis een andere behandeling moeten krijgen. De chauffeur heeft dit niet gemeld aan AWO. Het dier is vervoersongeschikt.

27/07/2022 Twee runderen liggen achteraan in de vrachtwagen over elkaar waarbij onderste dier dreigt te stikken. Plus ook nog van een derde dier op zelfde lading. Het rund is zwaar gekwetst aan li achterpoot , de ganse bil en heup zijn zwaar geabsedeerd. Het dier kan niet recht, het dier werd afgemaakt en afgekeurd. Twee runderen liggen achteraan in de vrachtwagen over elkaar. Het onderste rund dreigt te stikken en kan hoegenaamd niet meer recht. het dier werd ante mortem afgekeurd. Dit dier is niet transportwaardig.

En zo gaat het maar verder. Klik hier voor een volledige opsomming.

Adriaens-Vion profiteert van aangevoerde wrakke runderen

Natuurlijk zijn de veeboer die het niet-transportwaardige dier op transport zet en het bedrijf en chauffeur die het niet-transportwaardige dier vervoeren hier in de eerste plaats schuldig. Maar als het slachthuis deze wrakke runderen consequent zou weigeren dan zouden deze praktijken snel stoppen. Als het wrakke dier niet wordt afgekeurd voor menselijke consumptie profiteren boer, vervoerder én slachthuis want het vlees van deze dieren komt meestal gewoon in de handel.

Susan Hartland, directeur Animal Rights: “Het is in het belang van boer, vervoerder en slachthuis om zo weinig mogelijk runderen te weigeren en zo snel en zo veel mogelijk dieren naar de slachtbank te leiden, op welke manier dan ook.”

Amper boetes

Zover Animal Rights kan nagaan worden voor deze vorm van ernstige dierenmishandeling alleen waarschuwingen uitgedeeld zonder dat dit ooit tot boetes leidt. Alle opgestelde pv’s bevatten de zin: ”Deze brief is een waarschuwing. Indien overtredingen zich herhalen kan er een proces-verbaal opgemaakt worden met een administratieve boete tot gevolg.” Maar tot boetes schijnt het nooit te komen. Het gedrag van de veeboeren en vervoerder verandert dus ook niet. Slachthuis Adriaens beschikt bovendien al over een animal welfare officer (AWO), maar diens aanwezigheid schijnt ook niks uit te halen.

Ook bij andere slachthuizen worden wrakke runderen aangevoerd.

Adriaens-Vion is dan wel koploper, maar bij andere slachthuizen gaat het er niet beter aan toe. In 2022 werd bij Slachthuis Swaegers uit Hoogstraten 12 maal rapport opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen. Bij Slachthuis Flanders Meat Group en Slachthuis Moerbeko, beide in Zele, ieder 11 maal en bij Tampere BVBA in Lichtervelde 8 maal.

Europese wetgeving

De inspectierapporten tonen ernstige inbreuken op de Europese 'transportverordening' (EG) Nr. 1/2005 (22 december 2004) inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Deze richtlijn stelt dat gewonde, zwakke en zieke dieren niet in staat worden geacht te worden vervoerd, met name in de volgende gevallen:
a) wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen;
b) wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen;
c) wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben;

Bestraf

Animal Rights vraagt de overheid om strenger tegen deze structurele misstanden op te treden. Stop met waarschuwen, maar beboet veeboer, vervoerder en slachthuis voor het aanbieden voor transport, vervoeren en accepteren van niet-transportwaardige dieren. Geef veelplegers een dierenhoudverbod waar het veeboeren betreft en trek bij recidive de licenties van transporteurs en slachthuizen in. Alleen afschrikwekkende bestraffing kan een einde maken aan deze extreme vorm van dierenmishandeling.

Actie bij slachthuis Vion-Adriaens

Animal Rights zal op vrijdag 24 mei van 9u tot 11u30 actie voeren bij slachthuis Adriaens-Vion om de het afschuwelijke leed van de uitgemolken, wrakke moederrunderen aan te klagen. De dierenrechtenorganisatie diende daarvoor een aanvraag in bij stad Zottegem en kreeg de toelating hiervoor. De actievoerders zullen zich opstellen op de openbare weg in de slachthuisstraat ter hoogte van het slachthuis.

Met de actie eist Animal Rights dat er strenger opgetreden wordt tegen de structurele misstanden bij Adriaens-Vion: het aanvaarden van wrakke en kreupele runderen is immers illegaal. Vion kreeg niet eens een boete volgens de overheidsdocumenten vol overtredingen die Animal Rights kon bemachtigen. Animal Rights is van mening dat slachthuizen die als 'dumpplek' voor kreupele dieren gebruikt worden, onmiddellijk gesloten moeten worden.

Intussen heeft Animal Rights ook alle inspectierapporten m.b.t. inbreuken op het dierenwelzijn bij de Vlaamse overheid opgevraagd die opgemaakt werden bij Adriaens-Vion tijdens 2023 en het eerste deel van 2024.