Main content

Inhoud

Schokkende beelden tonen ernstig dierenleed bij legkippen

Nieuws: 6 november 2017
Slacht

Animal Rights heeft gewonde, zieke en gestreste scharrelkippen gefilmd bij bvba Pyfferoen, een Vlaamse eierproducent die meerdere legkippenbedrijven bezit.

Gestreste kippen in scharrelstallen

Op de beelden zijn scharrelstallen te zien waarin tienduizenden kippen op elkaar gestapeld leven. De scharrelvloer en de etages waarop de dieren rusten, voedsel tot zich nemen en eieren leggen zitten onder de uitwerpselen. Vele kippen hebben kale plekken.

Dit is het gevolg van verenpikken, een gedragsstoornis die veelvuldig voorkomt in de eierindustrie. Uit stress pikken de dieren elkaars veren uit wat leidt tot kaalheid en huidwonden.

Scharrelkippen in kooien

Animal Rights constateerde dat een groot aantal scharrelkippen opgesloten zat in kooien. De dieren zijn afhankelijk van de eierproducent om toegang te krijgen tot de scharrelvloer. Uit een PV van de dienst Dierenwelzijn1 blijkt dat de kooien gesloten blijven.

De eieren van deze kippen worden verkocht als ‘scharreleieren’, wat neerkomt op bedrog en misleiding van de consument.

Gewonde en zieke dieren

Animal Rights filmde dieren met pootaandoeningen. De dieren manken bij het stappen, wat duidt op pijn en mogelijke breuken. Er zijn kippen te zien met uitpuilende cloaca’s van het intensieve eieren leggen, en een kip met legnood, wat een levensbedreigende situatie is voor dat dier. Bovendien krijgen gewonde en zieke scharrelkippen geen verzorging. We zagen in de hokken dode dieren liggen tussen levende soortgenoten. Dieren die vastgeklemd geraken, sterven een langzame dood.

Via pakstations naar de supermarkten

De eieren van bvba Pyfferoen worden geleverd aan pakstations Munckenei in Wingene en OVO-West in Brugge. In de pakstations worden de eieren gesorteerd naar kwaliteit en gewicht vooraleer ze in de supermarkten belanden. Op elk ei staat een code die ook het erkenningsnummer van het legbedrijf weergeeft.

Animal Rights vond verse scharreleieren met het nummer van bvba Pyfferoen (2BE3068) terug bij grootwarenhuis Lidl, waar ze aangeboden werden onder het huismerk.

Bewustzijn

Animal Rights maakt met deze beelden de verborgen lijdensweg van scharrelkippen in ons land zichtbaar. Animal Rights maakt mensen bewust van de misleidende term ‘scharrelei’. Consumenten hebben recht om te weten op welke manier het voedsel dat te koop ligt in de supermarkten geproduceerd wordt.

Animal Rights moedigt mensen aan om te kiezen voor plantaardige eetgewoonten die dieren, mensen en leefmilieu ten goede komen.

Stop het bedrog

Animal Rights dringt aan op volledige transparantie over de herkomst van eieren en andere dierlijke producten in de winkels. Misleidende reclame moet plaats ruimen voor eerlijke informatie over de levensomstandigheden van dieren in de industriële veehouderij.

Bewuste consumenten kunnen veel dierenleed voorkomen door eieren, vlees en zuivel te vervangen door plantaardige alternatieven.