Main content

Inhoud

Proefapen hebben altijd dorst

Nieuws: 24 juli 2015
Dier­proeven

In de proefdiercentra van de Radboud Universiteit, de KU Leuven en het Nederlands Herseninstituut worden dorstige resusapen in stoelen vastgebonden en gedwongen mee te werken aan hersenexperimenten. De dieren krijgen vooraf amper wat te drinken en worden tijdens de experimenten met een druppel water of sap beloond wanneer zij een handeling goed verrichten.

De apen krijgen nog geen glas water per dag en hebben altijd dorst. Proefdieren onthouden van basisbehoeften zoals drinken is dierenmishandeling.

Nadine Lucas, woordvoerster Animal Rights:

Uit publicaties van de Radboud Universiteit1, KU Leuven2 en het Nederlands Herseninstituut3 blijkt dat waterrestrictie een zeer gebruikelijke methode is om apen te dwingen taken uit te voeren. De apen ondergaan eerst een operatie zodat elektroden in de hersenen geplaatst kunnen worden. Op deze wijze kunnen de onderzoekers de hersenactiviteit van de apen meten. Tijdens het experiment zelf worden apen afgezonderd in een verduisterde, geluidsdichte ruimte waar ze naar beeldschermen moeten kijken en geluiden te horen krijgen. Om te verhinderen dat de apen hun blik afwenden van het beeldscherm worden ze vastgebonden in primatenstoelen waarbij ook hun kop is gefixeerd. De onderzoekers bestuderen de activiteit van de visuele en auditieve hersendelen bij de apen. De studies duren vele jaren.

Altijd dorst in het Radboud

Gedurende de experimentele periodes waarin de hersenmetingen plaatsvinden, wordt de watervoorziening van de apen beperkt. Zij krijgen in 24 uur slechts 20 ml water per kilo lichaamsgewicht.4 De Radboudapen wegen gemiddeld negen kilo wat neerkomt op 180 ml water per 24 uur. Dat is amper een gemiddeld glas water (een standaard flesje mineraalwater bevat 250 ml). Ook in het weekend, als de onderzoekers vrij hebben en de experimenten niet plaatsvinden, wordt de waterrestrictie nog streng aangehouden. Dan krijgen de apen 400 ml water i.p.v. de 180 ml die ze op doordeweekse dagen krijgen.

KU Leuven apen

De apen hebben behoefte aan drinken wanneer ze uit hun kooi worden gehaald voor de hersenmetingsessies. Hun enige mogelijkheid om aan drinken te komen is gewillig meewerken met de onderzoekers: wanneer ze op het juiste moment de aangeleerde handeling uitvoeren krijgen ze als 'beloning' een paar druppels water of sap. De druppels worden minutieus toegediend via een buisje in de mond van het dier. Volgens de laatste statistieken werden in 2014 nog 38 apen gebruikt in het proefdiercentrum van de KU Leuven.5

Herseninstituut Amsterdam

Het Nederlands Herseninstituut, verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), voert gelijksoortige experimenten uit op apen.3 Uit de door ons opgevraagde stukken blijkt dat de apen eerst een maand mogen wennen aan de kooi en omgang met een kooigenoot. Er staat ook twee weken gewenning voor de waterrestrictie en fixatie van het dier in de primatenstoel. De volgende stap is de hersenoperatie en dan twee weken herstel. Daarna begint de taaktraining (met waterrestrictie) met een duur van drie tot zes maanden. Er vindt een tweede hersenoperatie plaats en wederom is de hersteltijd twee weken. De hersenmetingsessies duren uiteindelijk 18 tot 24 maanden. Na afloop worden de apen gedood. In 2013 waren 14 apen de dupe van deze experimenten.6

Wij roepen de Radboud Universiteit, KU Leuven, het Nederlands Herseninstituut, de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn7 en de Nederlandse Centrale Commissie Dierproeven8 op om waterrestrictie in laboratoria uit te bannen. Dierproeven zelf zorgen al voor stress, angst en pijn bij dieren. Proefdieren moedwillig en structureel onthouden van drinken is wreed en onacceptabel.

Waar komen de apen vandaan?

In Tilburg is de internationale apenhandelaar Hartelust B.V. gevestigd. Recentelijk stuurde Animal Rights een brandbrief naar de staatssecretaris om levering van apen vanuit Tilburg aan het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet in Solna te voorkomen. Hartelust mag 1080 java- en resusapen tegelijkertijd houden in zijn loods in Tilburg.

KU Leuven is afnemer van apen van Hartelust in tegenstelling tot de Radboud Universiteit en het Nederlands Herseninstituut. Zij nemen geen apen meer af van Hartelust omdat er twijfels zijn over de herkomst van de apen. De apen van Hartelust zijn afkomstig uit Chinese apenfokkerijen en er is mogelijk sprake van wildvangst om de aantallen aan te vullen op de Chinese apenfokkerijen.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) adviseert Nederlandse laboratoria dan ook om enkel nog apen af te nemen van het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk.

In het BPRC zitten circa 1500 apen waarvan er ruim 100 gebruikt worden in experimenten. Onze collega's van Een DIER Een VRIEND (EDEV) voeren een intensieve campagne voor sluiting van het primatencentrum. Een doelstelling waar wij volledig achterstaan!

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.