Main content

Inhoud

Privacy statement stichting Animal Rights

Wij vinden het bij stichting Animal Rights erg belangrijk dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met Privacy. Daarom hanteert stichting Animal Rights voor haar activiteiten, website en mailinglijsten een helder privacybeleid.

Versie 15 juni 2021

Inhoudsopgave Privacy Statement Animal rights

 1. Waarvoor verwerkt Animal Rights jouw gegevens?
 2. Website
 3. Gebruik van cookies
 4. Donaties
 5. Nieuwsbrief en mailinglijsten
 6. Petities
 7. Overige activiteiten
 8. Facebook, Instagram en Twitter
 9. Beveiliging
 10. Inzage en aanpassing en verwijdering van jouw gegevens
 11. AVG en klachtenbehandeling
 12. Wijzigingen

1. Waarvoor verwerkt Animal Rights jouw gegevens?

Animal Rights verwerkt jouw gegevens voor de donateursadministratie, het informeren over campagnes en evenementen, eigen fondsenwervende activiteiten en om de overige dienstverlening uit te voeren. Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden. Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Hieronder beschrijven we de verschillende manieren van verwerking van jouw gegevens, hoe we daar mee omgaan, en wordt aangegeven hoe ook jij invloed blijft houden op onze verwerking van jouw gegevens.

2. Website

Om geanonimiseerde statistieken over de bezoeken aan onze websites te maken, gebruiken we cookies, zogenaamde id- en sessiecookies. Daarbij wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de privacy van de bezoekers.

3. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer, telefoon of tablet achterlaat. Animal Rights gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Je kunt cookies verwijderen of weigeren via de webbrowser. Maar let op, als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten van Animal Rights voor jou niet meer beschikbaar zijn. Lees meer over de cookies die wij plaatsen in ons Cookiebeleid.

4. Donaties

Als je je aanmeld als donateur, leggen wij de door jou opgegeven gegevens vast in de donateursadministratie. Het kan hier gaan om telefonisch contact of per mail. Daarnaast leggen we gegevens vast wanneer je aangeeft een donatie te willen doen of als je een product uit onze webshop koopt. Nieuwe donateurs en supporters ontvangen van Animal Rights per email of per telefoon een welkomstbericht. Als je een donatie hebt gedaan wordt dit bevestigd. Als nieuwe donateur wordt je mogelijk gecontacteerd over ons werk. Wanneer je je uitschrijft als donateur worden je gegevens na twee jaar verwijderd.

Donaties via de website kunnen worden gedaan via de betaalmodule van Mollie . De gegevens van maandelijkse donateurs worden door Animal Rights beheerd. De gegevens van eenmalige donaties worden door Mollie en Animal Rights beheerd. Uitschrijven als donateur kan eenvoudig middels een bericht naar info@animalrights.nl

5. Nieuwsbrief en mailingslijsten

Je ontvangt enkel een digitale nieuwsbrief wanneer je dit hebt aangevinkt via onze website of (papieren) petitie. Maandelijkse donateurs ontvangen ook een digitale nieuwsbrief. Mocht je de digitale nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je onderaan de mail afmelden via de afmeldlink. Ook kan je ons hierover per telefoon of per e-mail bereiken. Je gegevens worden dan verwijderd. De verzending van onze nieuwsbrief doen wij via Laposta. Laposta houdt anonieme statistieken bij van jouw acceptatie-, open-, lees-, klik- en afmeldgedrag die wij in kunnen zien. Dit hebben wij nodig om te identificeren op welke wijze onze supporters geïnformeerd willen worden.

6. Petities

Voor onze petities worden naam en adresgegevens opgeslagen. De petitie wordt geanonimiseerd aangeboden. Als de betreffende instantie dat wil kan zij inzage krijgen in de lijsten van de personen die de petitie hebben ondertekend. Wij zullen ons zoveel mogelijk inspannen om te voorkomen dat die gegevens ook daadwerkelijk worden overgedragen. Alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de petitie worden na het aanbieden nog twee maanden bewaard waarna de gegevens worden vernietigd. Indien je dit hebt aangegeven, zullen wij jouw gegevens bewaren om ze verwerken in onze mailinglijst of voor de donateurenadministratie.

7. Overige activiteiten

Voor alle andere activiteiten die Animal Rights organiseert waarbij de inzet van belangstellenden wordt gevraagd, geldt dat Animal Rights zo min mogelijk persoonlijke gegevens vraagt en deze gegevens nooit zal delen met derden. Als mensen zich per e-mail aanmelden voor mailinglijsten, worden hun e-mailadressen alleen voor dat specifieke doel gebruikt. Als Animal Rights in campagnes samenwerkt met andere organisaties zal zij erop aandringen dat er een helder privacybeleid wordt gevoerd.

8. Facebook, Instagram en Twitter

Onze berichten kun je via Facebook, Instagram en Twitter verspreiden via de deelknoppen. De knoppen werken door middel van een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter. Deze code plaatst onder andere een cookie op jouw computer, telefoon of tablet.. Accepteer je geen cookies, dan werkt deze functie ook niet. Wil je weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt als je deze social media-knoppen gebruikt? Lees dan de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Twitter (deze kan regelmatig wijzigen).

Facebook
Instagram
Twitter

9. Beveiliging

Alle gegevens die jij met ons deelt, worden door ons beschermd met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Onze medewerkers weten dat persoonsgegevens vertrouwelijk moeten worden behandeld. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens maakt deel uit van onze interne opleiding. Ook andere partijen die wij inschakelen worden door ons gecontroleerd of zij voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Ondanks de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, kan het misgaan. Wij hebben al onze medewerkers getraind hoe in dat geval te handelen. Als de bescherming van jouw gegevens in gevaar komt, dan zullen we je daarover direct informeren. En natuurlijk melden we een datalek, ook als dat voor jou niet direct een gevaar oplevert, altijd direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens

Wil je weten welke gegevens wij van jouw hebben? Dat kan! Per e-mail via info@animalrights.nl
Mocht het zo zijn dat jouw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten dan kan je deze gegevens door ons ook laten wijzigen. Of wil je jouw gegevens laten verwijderen? Vraag dit dan aan via info@animalrights.nl of bel ons op 070 444 88 52. Animal Rights zal in alle gevallen binnen vier weken op je verzoek reageren.

11. AVG en klachtenbehandeling

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze regels wordt nageleefd. Over een klacht over onze behandeling van jouw privacy kun je altijd met ons contact opnemen. Ben je hiermee toch niet tevreden, dan kun je een klacht ook altijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.

12. Wijzigingen

Animal Rights zal deze privacyverklaring aanpassen als er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in de verwerking van persoonsgegevens. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je de laatste versie hebt gelezen.

Stichting Animal Rights

Oder 20 Unit A8188 2491DC Den Haag

info@animalrights.nl
www.animalrights.nl

KvK 32145620