Main content

Inhoud

Ook in België kunnen de dieren in de stront zakken

Nieuws: 31 maart 2021
Slacht

Zondag 28 maart in de vroege namiddag belanden een 10-tal varkens in de beerput op een landbouwbedrijf langs de Winkelsestraat in Lendelede nadat de betonnen roostering het begaf. Vier varkens konden gered worden, voor een zestal kwam alle hulp te laat.
Een dag later komen in Koekelare 14 varkens om nadat ze in hun stal door het rooster zijn gevallen. Het speciale dierenreddingsteam van de brandweerzone Westhoek kon nog 6 varkens redden, maar de andere zijn verdronken in de mestput. “Dit soort ongelukken komt met grote regelmaat voor,” zegt Animal Rights campagnecoördinator Rowena Vanroy, “maar hoe vaak precies weten we niet omdat deze rampen niet centraal geregistreerd worden.” Animal Rights wil dat de overheid start met een registratie.

Als je de websites van brandweerkorpsen of alarmmeldingen doorspit, kom je er achter dat dit bijna dagelijks voorkomende rampen zijn. Het speciale dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek moest in twee weken tijd al vijf keer uitrukken om varkens te redden.

Geen registratie
Nog schokkender is dat noch het aantal ‘incidenten', noch het aantal slachtoffers geregistreerd wordt. De Vlaamse brandweer liet Animal Rights weten dat er geen cijfers bijgehouden worden.

Oorzaak
De oorzaak ligt in de huisvesting en het gebrek aan controle en onderhoud. Een groot deel van de dieren opgesloten in schuren, brengen hun leven door op roosters boven hun eigen uitwerpselen. Bij een stalverzakking zakt de vloer onder de poten van de dieren weg en dan vooral de betonnen, stalen, houten of plastic roosters. Dit kan gebeuren als de vloer wordt aangetast door de zuren die vrijkomen uit de ontlasting van de dieren (en uit het veevoer), door achterstallig onderhoud, of slechte constructies. "Een varkensstal is na 20 jaar helemaal rot door de ammoniak en de vloeren zakken door. Dat is een probleem dat we kennen," liet een woordvoerder van de brandweer al in 2019 weten aan Animal Rights.

Slachtoffers
Wanneer de dieren in de beerput (mestput, gierput, aalput) terecht komen kunnen ze verdrinken in hun eigen mest of stikken in de gassen die er boven hangen.

Zelfs als dieren levend uit een put gehaald worden, zijn ze vaak gewond door de val of hebben ze luchtwegproblemen door het binnenkrijgen van mest of het inademen van giftige gassen. Soms worden de slachtoffers alsnog afgemaakt.

Animal Rights
Animal Rights probeert zelf ook zicht te krijgen op hoe vaak dieren in hun eigen mest belanden. “Vooral het achterhalen van het aantal slachtoffers is moeilijk,” zegt Vanroy. “De ongelukken worden vaak alleen gemeld in zeer lokaal nieuws en op de sites van regionale brandweerkorpsen. Veel incidenten worden waarschijnlijk helemaal niet gemeld, bijvoorbeeld wanneer de boer het zelf 'oplost'. Daarbij is het ook nog zo dat de brandweer niet uitrukt als de dieren reeds overleden zijn. De veehouder moet de dieren dan zelf uit de mestput verwijderen na deze leeggepompt en gelucht te hebben. De kans dat er een vloer instort zonder dat iemand het tijdig merkt, is groot in industriële stallen. Het verstrekken van voer en water is volledig geautomatiseerd, dus voor dat soort zaken hoeft de boer de stal niet meer in.”

Stop met huisvesten dieren boven hun eigen mest!
Het huisvesten van dieren boven beerputten moet natuurlijk zo snel mogelijk stoppen. Naast het instortingsgevaar zorgt dit ook voor luchtwegproblemen en oogirritatie bij de dieren, stikken de dieren als de ventilatie uitvalt, vormen licht ontvlambare mestgassen een groot risico op stalbranden en explosies en zorgen dit soort stallen voor stikstofdepositie op kwetsbare natuur.

Overheid kom in actie!
Animal Rights roept het ministerie van Landbouw en Dierenwelzijn op om onmiddellijk te starten met het registreren van deze incidenten en het aantal slachtoffers en actie te ondernemen om deze rampen te voorkomen.

Lees ook: Dieren komen om in eigen mest.