Main content

Inhoud

Ook in 2022 onbeschrijfelijk dierenleed bij eendenslachter Tomassen Duck-To

Nieuws: 19 december 2023
Slacht

Op 22 mei 2023 werd de zogenaamde NVWA-slachthuismonitor gepubliceerd over de eerste helft van 2022. In die periode zijn er door de NVWA 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes.
Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA zegt daarover: ”De cijfers laten zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter. De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.”
En minister Adema zegt in het daaropvolgende Kamerdebat: ”Het gaat niet om incidenten maar om structurele dierenmishandeling”.

Een van de slachthuizen met permanent toezicht is eendenslachter Tomassen Duck-To in Ermelo. Bij 1211 controles werden 2 ‘vaststaande boetewaardige overtredingen’ geconstateerd, 1 voor dierenwelzijn en 1 voor voedselveiligheid, en 6 ‘schriftelijke waarschuwing waardige overtredingen’, allen voor voedselveiligheid.
Afhankelijk van hoe je daar in staat, kan je zeggen: dat is niet zoveel, of: iedere overtreding is er één te veel.

NVWA Inspectieresultaten

De NVWA-slachthuismonitor blijkt echter helemaal geen afspiegeling te zijn van de misstanden die daadwerkelijk bij de eendenslachter plaatsvinden. Animal Rights en omwonenden van het slachthuis vragen al jaren de inspectierapporten op die zijn opgesteld door de NVWA-inspecteurs. Zo ook voor 2022. Hierin staat veel meer dan wat uiteindelijk door de NVWA als ‘boetewaardig’ of ‘waarschuwing waardig’ wordt beoordeeld.

Als je je, terwijl je onderstaande analyse leest, verplaatst in een individuele eend die dit slachtproces gedwongen moet ondergaan, kom je terecht in een horror-wereld; Tomassen Duck-To is een vernietigingskamp en martelkamer in een. We zijn het voor een keer met Landbouwminister Adema eens: Het gaat niet om incidenten maar om structurele dierenmishandeling!

'Rugliggers'

Op 17 februari 2022 maakt een NVWA-inspecteur een Rapport van Bevindingen (RvB) op voor een eend die met de hals beklemd zat tussen de bovenrand van de lade waarin de eend zich bevond en de metalen rand van de container (RvB 2022/171185/137029). De inspecteur beschrijft in datzelfde rapport ook het leed dat ‘rugliggers’ ondergaan: “Behalve de eend met de nekbeklemming is er tevens een rugligger gezien in de container met eenden van mester […]. Ook bij een rugligger is er sprake van vermijdbare spanning en lijden; deze eend was aan het spartelen om overeind te komen, maar dat lukte steeds niet, de ademhaling was duidelijk versneld. Deze positie van de rugligger kan zelfs resulteren in het doodgaan van de eend. Omdat eenden geen middenrif hebben, drukken alle organen op de longen indien de eend op de rug ligt; hierdoor krijgt de eend een bemoeilijkte ademhaling en kan door gebrek aan lucht zelfs overlijden. Eenden vallen in een stilstaande behuizing niet zomaar om, de eend is vóór het neerzetten van de container in de wachtruimte op de rug terecht gekomen en had dus opgemerkt moeten worden bij de welzijnscontrole in het slachthuis. De eend lag tevens goed zichtbaar aan de buitenzijde in de krat.”

Medewerkers van het slachthuis horen de afgeladen kratten met eenden te controleren op dieren die in moeilijkheden zijn en aandacht nodig hebben en het incident te noteren op een welzijnslijst. Het zal geen verwondering wekken dat dit keer op keer niet gebeurt. De NVWA-inspecteurs nemen echter geen andere maatregelen dan iedere keer opnieuw als een schooljuffrouw achter het slachthuispersoneel aan te lopen en ze te wijzen op ‘rugliggers’, zodat deze omgedraaid kunnen worden:

7 januari: “eenden op de rug worden niet teruggedraaid. Samen met medewerker tot 3x toe een eend teruggedraaid.”

27 januari: ”1 rugligger gevonden. Bedrijf heeft hem omgedraaid.”

17 februari: ”1 nekbeklemming en 1 rugligger gezien door mij in lading die ongeveer 1 uur daarvoor aangevoerd en neergezet was.” Als hierboven beschreven en het enige geval waarbij een RvB werd opgesteld.

1 maart: ”1 rugligger gevonden. Onmiddellijk door de chef aanvoer omgedraaid en op het welzijn papier goed genoteerd.”

3 maart: ”Tussen 5:45 en 6:00 uur 2x rugligger gezien. … had de eend gecheckt met de lamp maar die rugliggers had hij niet gezien. Gevraagd om de eenden om te draaien.”

8 maart: ”1x rugligger gevonden. Gevraagd om rugligger om te draaien.”

11 april: ”Omstreeks 10:20 levende rugligger gevonden. Verantwoordelijk persoon aanvoer eend laten zien en omdraaien.”

20 april: ”Om 5:55 uur 1x rugligger aangetroffen na pwo controle. Gevraagd om dier om te draaien.”

12 mei: ”1 rugligger. Laten omdraaien door medewerkers. Rugligger is niet vermeld op welzijnslijst van het bedrijf.”

28 juni: ”1x rugligger om 5:55 uur. Medewerker gevraagd om eend om te draaien.”

1 juli: ”Rugligger in krat in wachtruimte. Medewerker heeft weer teruggedraaid. Is niet genoteerd in welzijnslijst van het bedrijf.”

8 juli: ”Om 5.45 een rugligger in de aanvoerhal in een geloste stapel containers. Laten zien aan chef aanvoer en omdraaien. Rugligger niet ontdekt.”

9 augustus: ”1x rugligger rond 8:30 uur gezien. Medewerker gevraagd om de eenden om te draaien.”

11 augustus: ”1e auto 1x rugligger. Laten omdraaien.”

16 augustus: ”Een rugligger gezien. Chef aanvoer daarop aangesproken, wordt gelijk de eend in de krat omgekeerd.”

12 september: ”Omstreeks 10:20 uur een rugligger gevonden. Verantwoordelijk aanvoerhal laten zien en laten omdraaien.”

23 november: ”06:50 1 levende rugligger in een krat. stond niet genoteerd op de controle lijst van het bedrijf. pwo [poultry welfare officer] laten zien. eend laten omdraaien.”

1 december: ”1 rugligger laten omdraaien, geen notitie op welzijnslijst. rugligger om laten draaien door medewerker aanvoer.”

14 december: ”1 rugligger gezien. stond niet vermeld op de lijst van het bedrijf.”

Met uitzondering van de eend op 17 februari, die wordt bijgevoegd aan een gelijktijdig geval van beklemming, worden er geen rapporten opgemaakt voor ‘rugliggers’ en wordt het slachthuis dus ook niet bestraft voor hun desinteresse in dit dierenleed.

Beklemmingen

Op 17 februari 2022 maakt een NVWA-inspecteur een RvB (2022/171185/137029) op: “Ik zag dat er containers met eenden van een vrachtwagen werden geladen en op de verzamelplaats werden gezet. Bij het inspecteren van de containers zag ik dat één eend met de kop naar buiten stak en ter hoogte van de hals beklemd zat tussen de bovenrand van de lade waarin de eend zich bevond en de metalen rand van de container […]. De eend leefde nog en snakte regelmatig met geopende bek geforceerd naar adem. Hieruit maakte ik op dat de beklemming ernstige benauwdheid veroorzaakte bij de eend. […]
In de tijd tussen aankomst in de slachterij en het moment dat ik de beknelling zelf heb gezien, was er ruim voldoende tijd om een correct uitgevoerde welzijnscontrole door het bedrijf zelf te laten plaatsvinden.”

Op 24 maart wordt voor een vergelijkbaar geval geen rapport opgemaakt: ”Rond 8.15 koppel … eend met snavelbeklemming niet opgemerkt. Door medewerker aanvoer beklemming laten opheffen.”

Beschadigde krat

30 maart: ”Levende eenden in beschadigde aanvoerkrat , risico op doorsteken van de kop. Besproken met bedrijfsleider. Werkwijze m.b.t. beschadige aanvoercontainers herzien.”

Hittestress

Hittestress bij de eenden is een een jaarlijks terugkerend probleem bij Tomassen Duck-To. Een probleem voor de eenden dan, want het slachthuis zelf maalt hier niet om. Steeds opnieuw moeten de NVWA-inspecteurs slachthuismedewerkers wijzen op naar adem snakkende eenden, zodat er extra ventilatie geplaatst kan worden, kratten verder uit elkaar gezet, en creperende dieren met voorrang geslacht worden:

10 mei: ”De dieren hadden duidelijke symptomen van hittestress. Ik heb gevraagd om ventilatoren toe te voegen.”

9 juni: ’Omstreeks 11:40 uur eenden met hittestress verschijnselen gezien in de aanvoerhal. Ik heb met de medewerker besproken en gevraagd om de extra ventilatoren bij de deur aan te zetten. Ook met … besproken. Extra ventilatoren aanzetten. 15 min later waren de dieren rustig.”

20 juni: ”Dieren in 2 lades in een container voor de muurventilatoren (!!) Ademen met open bek = verschijnselen van hittestress. Besproken met bedrijfsleider.”

23 juni: ”12:00 uur Meerdere eenden van koppel … verschijnselen van hittestress, vooral in de lades van de bovenste containers. 2 extra ventilatoren geplaatst door bedrijfsleider.”

29 juni: ”De eenden in de achterste containers boven in de lades hebben verschijnselen van hittestress, ademen met de bek open. Besproken met verantwoordelijke, containers verder uit elkaar zetten en ventilatoren op vol vermogen. Welzijnscheck Voldoet niet. Geen afwijkingen genoteerd, terwijl er afwijkingen waren (pantende eenden en meerdere niet bedwelmde eenden).”

13 juli: ”De DOA's van koppel 2, stal 1 waren > 1%, er is geen rapport aangezegd wel een TAV. Extra ventilatoren verplaatst in de aanvoerhal de containers uit elkaar geplaatst om beter te ventileren, buiten temperatuur is 25 graden.”
”Omstreeks 13:15 uur Mester …, veel eenden met verschijnselen van hittestress in de achterste containers vlak bij de afzuigventilatoren. Deze containers met voorrang laten slachten.”

20 juli: ”Hittestress verschijnselen rond 8:30 uur. Gevraagd om mee te kijken. Stapels verder uit elkaar plaatsen. Planning aangepast. Volgende dieren 12 in een krant ipv 14.”

2 augustus: ”Bij de achterste stapels kratten eenden met wat hittestress verschijnselen. Ik heb de medewerker gevraagd om deze stapels naar voor te verplaatsen zodat de dieren meer lucht stroom kregen. Stapels verplaatsen. Na het verplaatsen waren de eenden beter.”

3 augustus: ”Mester … omstreeks 10:15 uur verschillende eenden die in de beneden laden van de achterste containers liggen, met begin verschijnselen van hittestress, ademen met de bek Open. Verantwoordelijk aanvoer laten zien en gevraagd om de achterste containers in de voorkant te verplaatsen.”

12 augustus: ”Ondanks acties van het bedrijf, waren dieren door de warmte aan het hijgen.” Er werden geen corrigerende maatregelen genomen.

18 augustus: ”In de loop van de ochtend meer panten gezien en zwakkere en dode eenden in de containers gezien. Chef aanvoer verzocht meer maatregelen te nemen om nog meer uitval te voorkomen.”

13 september: ”Omstreeks om 14:00 uur eenden in de laatste rij containers achterkant van de aanvoer begin verschijnselen hittestress (snel ademen). Medewerker afdeling laten zien en laten de containers naar het voorkant van de aanvoer verplaatsen.”

26 september: ”13:00 uur, Bovenste container rechts achter in aanvoerhal eenden snel aan het happen. Medewerker aanvoer container naar voren verplaatst om zo spoedig mogelijk op de band te zetten.”

Eenden creperen van de hitte. Telkens weer moeten de slachthuismedewerkers er op gewezen worden dat ze maatregelen moeten nemen. Geen enkele keer wordt er een rapport van bevindingen opgesteld. Het is overduidelijk uit de jarenlange reeks van opmerkingen over naar lucht snakkende en creperende eenden dat Tomassen Duck-To niet is ingericht op slachten bij zomerse temperaturen, in ieder geval boven de 25 graden, en dan dus gesloten zou moeten zijn.

Dead On Arrival (DOA)

Er creperen ook eenden onderweg naar en meteen na aankomst bij Tomassen Duck-To, waarbij de conclusie over de doodsoorzaak minder duidelijk is dan ‘hittestress’. Stress, mishandeling, ziekte? Soms wordt het niet eens onderzocht, zo blijkt:

16 juni: ”Meer dan 1% DOA bij koppel stal 1. Volgens bedrijfsleider waren de DOA'S aan het einde van de koppel, bij de laatste 600 dieren. Er waren geen hittestress verschijnselen. Bij de PM keuring weinig ziekte en afkeur.
Dieren verzameld om naar de GD te sturen. GD had geen mogelijkheid om de eenden vandaag op te halen. Alleen morgen. Tomassen is morgen dicht. Wachten tot maandag is geen optie, omdat de dieren bederfde [sic] zouden zijn. Bovendien ligt Tomassen in een AI [Aviaire Influenza = vogelgriep] gebied. Dat maakt het transport naar de GD nog meer ingewikkeld. Het is niet mogelijk om de oorzaken van dood achter te halen. Het is mogelijk dat de pluimveehouder dode dieren in de kratten heeft geplaatst.
Door de onzekerheid van deze situatie wordt geen RVB opgesteld. TAV wordt opgesteld in pladmin.
Met bedrijfsleider gesproken. Doorgegeven dat er geen rvb zal volgen maar wel een voldoet niet op de lijst. Ook doorgegeven dat het bedrijf moet melden als er meer dan 0,5% DOA in een koppel zit. Dit is ook met COO besproken.”

26 augustus: ”Tijdens het aanvoeren en onderbrengen zijn er veel eenden dood gegaan: eerste wagen ongeveer 10%, beide wagens samen 4,84%.
Ik heb direct het bedrijf geïnformeerd over de DOA 's en diverse mensen gesproken inzake doa's. Gezien het zwakke gestel van deze dieren is besloten pauze achterwege te laten om ze zo spoedig mogelijk uit hun lijden te verlossen. GD heeft 2 doa's in onderzoek. Eventuele consequentie hiervan wordt nog onderzocht. RvB nog niet uitgesloten.”

Er zit geen RvB van deze sterfte bij de aangeleverde documenten.

13 september: ”stal 2 doa > 0,5. Bedrijf heeft nvwa niet op de hoogte gebracht. Chef aangesproken.”

Net als in andere jaren tracht de slachterij de hoge sterfte bij aankomst in het slachthuis, die men verplicht is te melden boven 0,5%, te verzwijgen voor de NVWA-inspecteurs.

Blauw licht

Eenden mogen alleen opgehangen worden aan de slachtlijn bij blauw licht, dat de enorme stress die gepaard gaat met het levend, op de kop hangend in slachthaken, door het bedrijf te worden getrokken, zou moeten verminderen. Dit wordt wel eens vergeten:

20 april: ”Tussen 6:01 tot 6:13 uur was het bedrijf begonnen met hangen terwijl het licht aan stond.”

7 juli: ”tijdens aanhangen levende eenden dient er blauw licht te zijn bij ophang. TD [technische dienst] daar bezig met gewoon licht. Moet volgende keer anders.”

Er wordt niet bestraft.

Ruw ophangen

Ook de jaarlijks terugkerende mishandelingen van eenden bij het ophangen blijven onbestraft:

17 maart: ”15:30 uur: bij aanhangen van de laatste eenden gaat een ophanger de eenden versneld en ruw ophangen. Aanhanger op aangesproken en doorgegeven aan de chef, die op dat moment aanwezig was.”

26 juli: ”Tijdens een storing moesten de dieren van de haken gehaald worden. Medewerkers pakten meerdere dieren bij de poten ipv de nekken. Chef aangesproken.”

1 augustus: ”8.30 een van de ophangers geeft eenden door aan de andere collega op een ruwe en groffe manier. Medewerker en chef aangesproken.”

30 november: ”2 van de ophangers hangen de eenden wat hard op. met bedrijfsleider gesproken. hij gaat medewerkers aanspreken.”

Voor geen van deze ‘incidenten’ werd een rapport van bevindingen opgesteld.

Loslopende eenden

Ook loslopende eenden komen ieder jaar weer in de inspectierapporten terug. Het los rondlopen van dieren binnen een slachthuis is in strijd met de wet. Ook in 2022 is er weer een eend die zich weet te verbergen tot het slachtproces voorbij is. Ook nu is er geen genade:

6 mei: ”8.30 loslopende eend in de aanvoer. Verantwoordelijk aangesproken en de eend laten vangen.”

12 mei: ”Rond 15:17 uur aanvoer was al klaar maar er was nog een levende eend onder het ophangbordes. Met medewerker gesproken. De eend was in een krat verplaatst en zal morgen ochtend geslacht worden. Ik heb dit aan … gemeld.”

Verdoven gaat verkeerd

Ook in 2022 is Tomassen Duck-To niet in staat om de eenden fatsoenlijk te verdoven, voordat deze de keel worden doorgesneden. Animal Rights durft wel te stellen dat er bij Tomassen Duck-To meer dieren onverdoofd geslacht worden dan tijdens het offerfeest:

3 maart: ”Rondom 10:40 uur niet goed bedwelmde eend ging door de automatische mes. Nasnijder heeft hem in het bakje geplaatst.”

26 april: ”1 eend aangetroffen met zijn kop omhoog en licht aan het fladderen. Nasnijder heeft een klap op zijn kop gegeven. Daarna heeft hij de nek gesneden.”

15 juni: ”1 eend niet goed bedwelmed. Bedrijfsleider had hem al uit de lijn gehaald en vervolgens opnieuw laten hangen en bedwelmen. Eend opnieuw gehangen en bedwelmd.”

20 juni: ”Enkele eenden niet bewusteloos na waterbad. Actie bedrijfsleider: verlagen frequentie naar 160 hz en toevoegen zout aan waterbad.”

28 juni: ”Eenden waren uit de lijn gehaald door de medewerker en in de kooi geplaatst. De eenden waren opnieuw bedwelmd.”

29 juni: ”Vandaag 7 eenden levend na de bedwelming van de band gehaald door de voorsnijder. Welfare Afwijkingen correct vastleggen op het daarvoor bedoelde document.
Er wordt besloten of een rvb aangezegd wordt na het kijken van de videobeelden tijdens de waterbad storing van vanmorgen. Bedrijf is hiervan op de hoogte gebracht.
Omstreeks om 6.30 uur functioneert het waterbad onvoldoende. Per 3 minuten gingen enkele eenden door de aansijder heen hoewel ze niet goed verdoofd waren.”
Er zat geen Rapport van Bevindingen bij de verstrekte documenten en er wordt van deze misstand ook geen melding gemaakt in de slachthuismonitor.

26 juli: ”Waterbadbedwelming apparatuur functioneert niet goed.”

Ondanks dat het slecht functioneren van de bedwelming bij Tomassen Duck-To ondertussen bij een ieder bekend moet zijn, voert het slachthuis de verplichte controles daarop niet uit:

21 oktober: ”welzijnscheck Voldoet niet. Chef heeft geen eend uit de lijn gehaald om bedwelming te beoordelen. Gevraagd om een eend uit de lijn te halen en 4 mij wachten zoals staat op ww.”

15 november: ”controles op de monitoring van het bedwelmen worden niet 2x uitgevoerd zoals staat beschreven op WI 110.02. worden ook niet vastgelegd.”

Ook dit probleem keert ieder jaar weer terug in de inspectierapporten. Het achterhaalde systeem van waterbad elektrocutie ter verdoving werkt niet. Eenden worden illegaal, onverdoofd geslacht.

Slachten gaat verkeerd

Na de waterbadbedwelming is de ellende voor de eenden nog niet voorbij. Ook het automatische mes dat de halsslagaders en toevoerende vaten van de eenden moet doorsnijden, zodat ze doodbloeden, functioneert slecht. Eenden die verdoofd zijn, maar niet ‘aangesneden’ worden, leven nog en kunnen weer bij bewustzijn komen. Als de eenden vervolgens ook nog eens door de ‘nasnijder’, een man met een mes, gemist worden, verdwijnen ze levend in het hete broeibad - bedoeld om de veren los te weken - om daarin te verdrinken. Dit is op het keurbordes te zien aan de donkerdere kleur van het karkas dat nog vol met bloed zit:

12 januari: ”Nasnijder mist eend. Deze is vervolgens goed gekeurd door bankeurder. Karkas alsnog afgekeurd.”

24 januari: ”Nasnijder door bedrijf op aangesproken aan de hand van niet aangesneden eenden (is geen welzijnsissue).”

23 juni: ”Niet aangesneden eenden (niet verbloed) op keurbordes afwaarderen, niet in bak met te kleine eendjes deponeren.”

20 juli: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Eend was afgekeurd.”

18 augustus: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Chef AV [Administratief Verantwoordelijke] geprobeerd halssnijder beter af te stellen. Niet gelukt, 17 Niet of slecht verbloede eenden. Morgen wordt apparaat veranderd.”

26 augustus: ”3 niet verbloede eenden gezien over gehele dag.”

8 september: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Medewerker heeft geprobeerd machine af te stellen.”

9 september: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Afstelling machine is niet meer verder te optimaliseren dus nasnijder probeert alles nogmaals te snijden.”

26 september: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Omstreeks 11:35 meerdere eenden handmatig na de aansnijder gesneden . Bedrijfsleider laten weten en gevraagd om de aansnijder te controleren.”

28 september: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. Bedrijfsleider gewaarschuwd dat de automatische mes te veel fouten maakt. Automatische mes continu monitoren, risico van te veel werk voor de nasnijder. Bij waterbadbedwelming moeten alle bloedvaten worden opengesneden per dier.”

30 september: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. 12% van eenden wordt niet door automatisch mes gesneden. De nasnijder snijdt de gemiste dieren goed, maar tussen verdoving en snijden zit 30 seconden. Machine is niet anders af te stellen en nasnijder doet het goed.”

7 oktober: ”snijden en verbloeden worden niet correct toegepast. halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden. automatisch mes snijdt in 15% niet de halsslagaders. Nasnijder doet zijn werk goed, maar die eenden worden pas na 34-40 seconden gesneden. automatisch mes niet kunnen verbeteren, bij tweede koppel grote eenden, beter afgesteld.”

15 november: ”beide halsslagaders worden niet altijd aangesneden.”

Er werd hiervoor geen enkel Rapport van Bevindingen opgemaakt. De NVWA-inspecteurs accepteren dat het slachthuis niet in staat is de problemen te verhelpen en treden hier niet tegen op. De misstanden duren zo jaar na jaar voort met de eenden als slachtoffer.

Eenden met breuken

Eveneens op het keurbordes worden de karkassen nog gecontroleerd op ‘pathologische afwijkingen’. Dit gebeurt steekproefsgewijs door 50 of 100 karkassen te keuren:

13 januari (fractuur), 14 januari (hydropa; een zwelling van het kniegewricht, doordat er vocht in het gewricht zit), 1 maart (vangletsel), 25 maart (2 eenden met fractuur aan poot, beschadiging van de vleugel) 1 april (bloeding), 25 mei (vangletsel), 20 juni (salpingitis; een ontsteking van de eileiders en eierstokken), 23 juni (polyserositis; ontsteking van de vliezen die de organen en de wanden van de buik- en borstholte omgeven), 29 juni (2x salpingitis), 7 juli (polyserositis), 13 september (?), 14 september (letsel poot), 27 oktober (hydrops), 23 november (3x pootletsels).

NVWA-slachthuismonitor

Als de slachthuismonitor geen representatief beeld geeft van wat zich werkelijk afspeelt bij eendenslachter Tomassen Duck-To, geldt dat hoogstwaarschijnlijk ook voor andere slachthuizen. Animal Rights zal van enkele andere slachthuizen ook de inspectierapporten opvragen.

De NVWA-slachthuismonitor is daarmee een vrijwel nutteloos instrument geworden wat vooral door slachthuizen en de vleessector misbruikt wordt om het imago op te poetsen.

Voedselveiligheid

In de inspectierapporten komen we naast dierenleed ook een groot aantal overtredingen op het gebied van administratie en hygiëne tegen. Animal Rights is, vanzelfsprekend, vooral geïnteresseerd in het onrecht dat de eenden wordt aangedaan bij slachter Tomassen Duck-To. De reden dat we hier toch de jaarlijkse, lange reeks aan waarschuwingen op het gebied van voedselveiligheid tonen is dat deze overtredingen tekenend zijn voor de achteloze werkwijze op dit slachthuis. Diezelfde onachtzaamheid zien we ook in de inspectierapporten terug bij de behandeling van levende eenden, maar hier treden de NVWA-inspecteurs veel minder daadkrachtig tegen op.

Waarschuwingen hygiëne/voedselveiligheid:
11 november 2021: “Op 1 november 2021, omstreeks 10.50 uur, zagen de inspecteurs dat er in de inpakafdeling meerdere eendenkarkassen op de grond lagen. Deze karkassen werden door een medewerker van de grond geraapt, zonder behandeling individueel ingepakt in plastic zakken en vervolgens in dozen gedaan welke bestemd waren voor humane consumptie.”
2 december 2021: “Op 24 november 2021, omstreeks 11.00 uur zag de inspecteur tijdens de controles van pluimveekarkassen dat 3 van de 150 gecontroleerde pluimveekarkassen in de buikholte verontreinigd waren met mest. Deze constatering is gedaan op het bordes nadat de controle op verontreiniging aan het einde van het slachtproces door een medewerker van het bedrijf is voltooid. Hierna vindt geen controle op verontreiniging van karkassen meer plaats.” 21 december 2021: “Op 30 november 2021, omstreeks 12.40 uur, zagen de toezichthouders tijdens de controle van 50 eendenkarkassen dat één karkas rond de cloaca opening aan de rugzijde, verontreinigd was met inhoud van het maagdarmkanaal. Deze constatering is gedaan aan het einde van de panklaarlijn op het bordes, na de controleur van de karkassen, voordat deze naar de ingang van de voorkoeling gaan.”
20 april 2022: “Op 16 maart 2022, omstreeks 8.45 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van pluimveekarkassen op verontreiniging, dat één karkas in de buikholte verontreinigd was met inhoud uit het spijsverteringskanaal. Deze constatering is gedaan op de slachtafdeling. Na deze plek kunnen geen opknaphandelingen aan de karkassen meer uitgevoerd worden.”
10 mei 2022: “Op 13 april 2022, omstreeks 7.30 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van pluimveekarkassen op verontreiniging dat vier karkassen in de buikholte waren verontreinigd met inhoud uit het spijsverteringskanaal. Deze constateringen zijn gedaan in de slachthal aan het einde van de panklaarlijn.”
13 juni 2022: “Op 13 mei 2022, omstreeks 7.00 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van pluimveekarkassen op verontreiniging, in de panklaar, aan het einde van de slachtlijn dat één karkas was verontreinigd met inhoud uit het maagdarmkanaal.”
16 juni 2022: “Op 1 juni 2022, omstreeks 6.45 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van pluimveekarkassen op verontreiniging dat één karkas aan de binnenkant van de rugzijde was verontreinigd met inhoud van het maagdarmkanaal. Deze constatering is gedaan aan het einde van de panklaarlijn, op het bordes na de controleur van de karkassen, voordat deze naar de ingang van de koeling gaan.”
13 juli 2022: “Op 10 juni 2022, omstreeks 13.20 uur zag de inspecteur tijdens de derde controle van vijftig pluimveekarkassen op verontreiniging, dat één karkas aan de binnenkant was verontreinigd met darminhoud. Deze constatering is gedaan op de panklaarafdeling, vlak voor de ingang van de koeling en nadat alle slachthandelingen zijn uitgevoerd.”
8 augustus 2022: “Op 30 juni 2022, omstreeks 6.50 uur zag de inspecteur tijdens de derde controle van vijftig pluimveekarkassen op verontreiniging dat één karkas aan de binnenkant verontreinigd was met darminhoud. Deze constatering is gedaan op de panklaarafdeling, vlak voor de ingang van de koeling en nadat alle slachthandelingen zijn uitgevoerd.”
8 december 2022: “Op 23 november 2022, omstreeks 12.43 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van eendenkarkassen op verontreiniging dat één karkas aan de binnenkant was verontreinigd met inhoud van het spijsverteringskanaal. Deze constatering is gedaan in de panklaarafdeling.”
15 december 2022: “1. De inspecteur zag dat de organen geproduceerd op 15 en 16 november 2022, werden toegevoegd aan de partijen eenden karkassen die op 21 november 2022 geproduceerd zijn. Op deze manier produceerde het bedrijf een partij die groter is dan één productiedag. De omvang van een partij vlees mag echter niet meer bedragen dan de productie van één dag in één enkele inrichting.”
“2. De inspecteur zag vervolgens in de koelcel een partij bevroren eendenlevers staan. Op het etiket stond het EG-nummer van het slachthuis. Daaruit maakte de inspecteur op dat de partij bestemd was voor humane consumptie. Op het etiket was slechts één batchnummer aanwezig, namelijk: "0512201 "en werd als herkomstinformatie "reared in: NL/DE" vermeld. Op deze manier produceerde het bedrijf een partij waarbij de relatie tussen de oorspronkelijke partij - en het land van herkomst niet meer te traceren is. Op het etiket hadden de batchnummers per land vermeld moeten worden, om de levers terug te kunnen traceren naar de leverancier van de dieren.”
RvB hygiene:
24 november 2021: “Ik zag bij de overhanger van de koellijn naar de inpaklijn dat een medewerker een op de grond liggend karkas van een geslachte eend van de vloer oppakte en zonder verdere beoordeling en behandeling ophing bij de andere karkassen aan de inpaklijn.” 20 juni 2022: “Ik zag dat deze medewerker een aantal eendennekken, die bij het ompakken niet in de doos maar op de vloer waren beland, met de hand oppakte van de vloer en deze toevoegde aan de overige nekken in de doos bestemd voor humane consumptie.”