Main content

Inhoud

Nu al 10 keer zo veel dode dieren bij stalbranden als in heel 2021

Nieuws: 12 mei 2022
Slacht

Foto: Jack Tummers

Het totale aantal dieren dat dit jaar is omgekomen bij stalbranden is vertienvoudigd ten opzicht van vorig jaar. Gisteren stierven er weer 25.000 kippen een gruwelijke dood in Varsen.

Gigantische toename aantal slachtoffers van stalbranden

De brand die maandag 25 april in Heusden (Noord-Brabant) in twee kippenstallen woedde, kostte aan 43.000 dieren het leven. Woensdag 11 mei kwamen er 25.000 kippen om in Varsen (Overijssel). Daarmee staat de trieste teller van slachtoffers van stalbranden dit jaar op 68.000. Dat is bijna een vertienvoudiging ten opzichte van 2021, toen er in het hele jaar 6.915 dieren omkwamen bij stalbranden.1

Minder slachtoffers in 2021 was geen reden tot vreugde

Uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars vorige maand publiceerde, bleek dat het aantal stalbranden juist flink was gedaald de afgelopen tijd. In 2020 ging het nog om 54 stalbranden, met de dood van 108.794 dieren als gevolg.

In 2021 werd er naar aanleiding van de vele stalbranden en hoge aantallen omgekomen dieren in de jaren daarvoor nog onderzoek gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de brandveiligheid in Nederlandse stallen. In een snoeihard rapport concludeerde de Raad dat de overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Er is nauwelijks wet- en regelgeving om de brandveiligheid te verbeteren. De branden ontstaan in de stallen door problemen met elektra of defecte apparatuur. Door ammoniakdampen kan kortsluiting ontstaan.1

Nadat bekend werd dat de meest recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars plotseling een heel ander beeld schetsten van de situatie in 2021, vroeg zowel NU.nl als de Volkskrant Animal Rights om een reactie. Wij lieten weten dat er, ondanks de daling, geen enkele reden was tot enthousiasme. Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger: "Vanwege Corona en de uitbraak van de vogelgriep was 2021 een atypisch jaar. Veel (kippen)stallen stonden leeg. Dan loopt het aantal slachtoffers al snel terug, maar dat zegt niets over eventuele verbeteringen in brandveiligheid. Er is geen enkele garantie dat hiermee een trend is ingezet."

Helaas bleken de zorgen van Animal Rights terecht. Slechts een paar dagen later vonden weer tienduizenden dieren de dood bij de brand in Heusden en een paar weken daarna was het raak in Varsen. Wat Animal Rights betreft is een einde aan de intensieve (pluim)veehouderij de enige duurzame oplossing.

"Brandveiligheid niet sexy"

Boeren lieten vorig jaar bij monde van koepelorganisatie LTO weten dat brandveiligheid in de stallen voor hen geen prioriteit had, dat werd namelijk "niet sexy" bevonden.1 Animal Rights vindt het ronduit schandalig dat er in deze termen over het leven en lijden van tienduizenden dieren wordt gesproken. Campagnecoördinator Anna Krijger: "Ondernemers in de veehouderij willen ons doen geloven dat zij van hun dieren 'houden'. De nonchalance ten aanzien van hun veiligheid en welzijn spreekt echter boekdelen."