Main content

Inhoud

Ook in België worden hoogzwangere koeien geslacht

Nieuws: 7 mei 2019
Slacht

In november 2018 bracht RTL Nieuws in Nederland het verhaal naar buiten over hoogzwangere koeien die bij slachthuizen afgeleverd en geslacht werden. Animal Rights heeft nu bewijs dat deze praktijk ook in België plaatsvindt. 1

"Deze onschuldige kalfjes sterven een verschrikkelijke verstikkingsdood in de baarmoeder"

Els van Campenhout

Slacht hoog zwangere koeien in Nederland

Het gaat om koeien die drachtig zijn van een volgroeid en levensvatbaar kalf van ruim acht of negen maanden oud. Als een koe wordt geslacht, bloedt het dood. Hierdoor krijgt het ongeboren kalf geen zuurstof meer via de navelstreng en sterft het een verstikkingsdood in de baarmoeder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zenuwstelsel van het kalf in de laatste maanden van de dracht zover is ontwikkeld dat het jonge dier in staat is pijn te voelen. De afgelopen vijf jaar deelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA bijna 900 boetes en waarschuwingen uit aan boeren voor het naar de slachtbank brengen van hoogdrachtige koeien. 1 "Animal Rights hoort graag van Ben Weyts hoe de situatie in Vlaanderen is," zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

Slacht hoog zwangere koe in België

Uit een informatieformulier met vastgestelde gebreken in het bezit van Animal Rights blijkt nu dat ook in België hoogzwangere koeien voor de slacht worden aangeboden. Op 12 april 2017 constateerde een dierenarts die in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV inspecties uitvoerde bij het slachthuis Tampere BVBA in Lichtervelde, bij het post mortem onderzoek dat een geslachte koe hoog drachtig was. Volgens het FAVV informatieformulier werd de zaak gemeld aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE) en/of het Vlaams Gewest.

9 maanden

Een koe draagt net als de mens haar baby voor 9 maanden. Na vijf maanden begint het kalffoetus te bewegen en weegt dan zo’n 2 kilogram en meet 35 centimeter. Na zeven maanden is het kalf wat lichaamsverhoudingen betreft volledig gevormd en weegt 15 kilo en is 65 centimeter lang. Het kalf moet dan vooral nog groeien, de ontwikkeling van haar en tanden volgt als laatst. Bij de geboorte is het kalf zo’n 80 cm lang en weegt het 30 tot 50 kg.

"De slacht van hoog drachtige dieren is opnieuw een bewijs van de immoraliteit van de vee-industrie"

Els van Campenhout

Transport verbod

Het is vreemd genoeg niet verboden om hoogzwangere dieren te slachten, maar hun transport is dat wel via de Europese transportverordening in de laatste 10% van de dracht. Deze dieren zouden dus nooit in het slachthuis terecht mogen komen. 1

Verontwaardiging en vragen

De RTL uitzending zorgde voor verontwaardiging onder de bevolking en leidde tot vragen in de Nederlandse Tweede Kamer. Er wordt onder andere gekeken naar een aanscherping van de slachtgrens. 1

In België geslachte hoog drachtige koe uit Nederland afkomstig

De in Lichtervelde geslachte koe bleek aangeleverd te zijn door een Nederlandse vervoerder uit Oldenzaal en afkomstig van een verzamelcentrum in het eveneens Nederlandse Steenbergen. Ze kwam van een boerderij uit Oudemolen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Een Nederlandse dierenarts van de NVWA gaf op die dag in april voor 16 runderen op het zelfde transport een certificaat voor intracommunautaire handel (transport binnen de EU) en runderpaspoorten af zonder te merken dat deze koe hoog drachtig was.

Topje van de ijsberg?

Dit is slechts één geval, maar kan voor België het topje van de ijsberg betekenen. Animal Rights hoort graag van Minister Ben Weyts of er gegevens zijn over de frequentie van het slachten van hoog drachtige koeien in België, wat de wetgeving hieromtrent is, en welke acties hij gaat ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Immoreel

Deze zwartbonte koe was geboren op 12 juli 2013 en stierf op 12 april 2017, nog geen vier jaar oud met haar kalf in de baarmoeder.

"De slacht van hoog drachtige dieren is opnieuw een bewijs van de immoraliteit van de vee-industrie," zegt Els Van Campenhout. Animal Rights roept iedereen op om te kiezen voor een plantaardig dieet.