Main content

Inhoud

Nieuwe undercoverbeelden tonen zwaar vervuilde nertsenfokkerij aan

Nieuws: 12 februari 2016
Bont

Nieuwe undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights tonen de bedroevende levensomstandigheden van nertsen aan in de voormalige steenbakkerij in Langemark. Op de beelden is te zien hoe de pelsdieren in de zwaar vervuilde nertsenfokkerij in zeer vieze kooien vol met uitwerpselen moeten leven.

We zijn het zat en kondigen dan ook een manifestatie aan bij de nertsenfokkerij. Nertsen laten lijden voor een onnodig luxeproduct als een bontjas is onacceptabel.

Nadine Lucas, Animal Rights

Inspectie

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid constateerde tijdens een inspectie in 2015 dat nertsenfokker Coffyn in Langemark in overtreding was. Zo werden de kadavers van de nertsen niet in de vrieskist opgeslagen maar op de mestvaalt geworpen. Bovendien is de nertsenfokkerij niet afgesloten waardoor nertsen kunnen ontsnappen.

Animal Rights inspecteerde in 2015 tweemaal de condities van de nertsenfokkerij in de voormalige steenbakkerij. Nadine Lucas, was zelf ooggetuige. "Bij binnenkomst zagen we lange rijen van draadgazen kooien met daarin krijsende nertsen. De nestboxen van de nertsen zaten vol met uitwerpselen. Meerdere dode nertsen lagen in de kooien of op de grond en waren in staat van ontbinding. De gehele nertsenfokkerij was zwaar vervuild.

Petitie voor sluiting

Inmiddels hebben al 10.000 mensen gehoor gegeven aan de oproep van Animal Rights om op de website de petitie voor sluiting van de nertsenfokkerij te tekenen. Lucas: "We gaan de handtekeningen aanbieden aan Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, en willen een verbod op de nertsenfokkerij. De beelden spreken voor zich, wegkijken van dierenleed is geen optie meer."

Eerdere beelden

Animal Rights bracht eerder al schokkende beelden naar buiten van verwaarloosde en gewonde nertsen in de nertsenfokkerij van Langemark. Lucas: "Vele nertsen hadden wonden en kale plekken op hun kop, vacht of staart, maar niets wees er op dat zij enige gepaste zorg of behandeling kregen. Deze nertsenfokkerij is een ware hel voor dieren.”

De advocaat van Animal Rights, Anthony Godfroid, dient klacht in bij het Parket van de procureur des Konings. Godfroid: “Uit de beelden die Animal Rights mij bezorgde, blijken diverse misdrijven. De Dierenwelzijnswet, het Koninklijk Besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, en de Milieuwetgeving zijn geschonden. Wettelijk ingrijpen van minister Weyts is noodzakelijk”.

Verbied de nertsenfokkerij Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer