Main content

Inhoud

Nertsenfokkerij in Nederland verboden!

Nieuws: 10 november 2015
Bont

Op 4 januari 2013 werd in Nederland de Wet verbod pelsdierhouderij van kracht waarbij ‘het houden, doden of doen doden van een pelsdier is verboden’. Nertsenfokkers mochten vanaf deze datum geen nieuwe fokkerijen meer opstarten en niet meer uitbreiden. Bestaande nertsenfokkerijen kregen een overgangstermijn tot januari 2024.

Verbod tijdelijk van tafel

In een rechtszaak, aangespannen door de nertsenfokkers, werd de wet op 21 mei 2014 door de rechter buiten werking gesteld. De rechter oordeelde dat de 'pelsdierhouders ernstig financieel werden getroffen. Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is/zal worden geboden’.

De Nederlandse staat ging in hoger beroep. Op 10 november 2015 stelde de rechter de overheid in het gelijk. Hierdoor werd de Wet verbod pelsdierhouderij weer van kracht.

'Het is uniek dat een florerende bedrijfstak verboden wordt op basis van ethiek. Feitelijk worden hiermee de rechten van pelsdieren erkend. Maar het duurt nog lang voordat het 2024 is. Daarom gaan we er alles aan doen om zo snel mogelijk de nertsenfokkerij te sluiten. Bovendien is het nog toegestaan om nertsen te fokken in Vlaanderen. Er is nog genoeg werk te verrichten.'

Robert Molenaar, Animal Rights

UiItbreidingen

In de periode dat het verbod van tafel was hebben de nertsenfokkers niet stil gezeten en zijn volop gaan uitbreiden. Animal Rights vecht deze uitbreidingen aan en wil dat deze teruggedraaid worden. In Nederland zijn zo´n 200 nertsenfokkerijen actief met circa 6.6 miljoen nertsen.

Video: Maar liefst 36.000 nertsen zitten opgesloten in de draadgazen kooien van de mega nertsenstal van Moradi VOF in Heumen. Animal Rights en Een DIER Een VRIEND (EDEV) laten in deze video de erbarmelijke omstandigheden zien waaronder de nertsen moeten leven.