Main content

Inhoud

Nederland centrum van internationale apenhandel

Nieuws: 23 april 2015
Dier­proeven

Animal Rights stuurt op Wereldproefdierendag een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma met het verzoek om de handel in laboratoriumapen te verbieden. De Tilburgse apenhandelaar Hartelust B.V. staat op het punt om veertig apen te transporteren naar het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet in Solna.

Robert Molenaar van Animal Rights: “Het langdurige transport van opgesloten apen in boxen zorgt voor stress en angst bij dieren die zo dicht bij ons staan.”

Apenhandel

Cornetto, Calippo, Top Hat, Igloo, Magnum, Puck, Piggelin, Sandwich, Tip Top en Nogger zijn de namen van de tien makaken die door Hartelust B.V. in januari al zijn afgeleverd bij het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet. Binnenkort volgen dus nog eens veertig apen die deel gaan nemen aan experimenten.

Made in China

Deze apen zijn niet in Tilburg geboren maar in Chinese apenfokkerijen. De handel in apen is big business. In Europa worden jaarlijks alleen al 10.000 apen gebruikt in experimenten. In China staan dan ook apenfokkerijen die qua omvang lijken op de megastallen in Nederland. De apen worden gehuisvest in volière-achtige kooien waarin ze amper hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Vanuit China worden de apen vervoerd naar Tilburg. Hier worden de dieren minimaal een maand in quarantaine gehouden voordat zij verhandeld worden aan proefdiercentra.1

De apen hebben geen enkele mogelijkheid om zich te bewegen in de kleine transportboxen. Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris ingrijpt.

Robert Molenaar, Animal Rights

Volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is wildvangst niet uitgesloten en zij adviseren de Nederlandse laboratoria dan ook om niet langer apen te bestellen bij Hartelust B.V.1 De Chinese apenfokkerijen hebben nieuwe aanwas van apen nodig om de populatie zuiver te houden. Dit gebeurt mogelijk door in naburige landen apen in het wild te vangen.2

Zweden

De Zweedse onderzoekers van het Karolinska Institutet voeren invasieve experimenten op de apen uit. De apen worden zwanger gemaakt door middel van kunstmatige bevruchting. De foetussen worden vroegtijdig middels een keizersnede uit de moederlichamen gehaald en gedood door onthoofding. Hun hartjes zullen gebruikt worden voor studies.

Akelige testen

In een volgende fase van het project zullen bij de moederapen genetisch gemanipuleerde apen-embryo’s ingeplant worden. De bedoeling van de experimenten is inzicht verwerven over hoe het hart groeit in de foetus, en over hoe aangeboren hart- en vaatziekten zich ontwikkelen. Cornetto en de andere apen zullen meermaals onderworpen worden aan dezelfde beproevingen, met een maximum van vier keer. Daarna zullen zij gedood of hergebruikt worden in weer andere proeven. Voor de experimenten rond embryonale hartontwikkeling zullen nog 40 andere apen gebruikt worden.

Samen met onze Zweedse collega's van Djurrättsalliansen willen wij stopzetting van de handel in apen en een einde aan dierproeven.