Main content

Inhoud

Minister Schouten weigert bontfokkers te belonen die eerder stoppen dan 2024

Nieuws: 12 september 2018
Bont

Deze week zijn de antwoorden van de minister van Landbouw binnengekomen op de Kamervragen van de Partij voor de Dieren en de SP over de nertsenfokkerij. De aanleiding voor het stellen van de vragen was het plotselinge besluit van de minister om 8 miljoen euro te reserveren voor extra compensatie voor de nertsenfokkers. 1

Teleurstellend

Eerder al riep Bont voor Dieren minister Schouten op om dit geld, net als in België, beschikbaar te stellen aan nertsenfokkers die nog voor het einde van de overgangstermijn willen stoppen. De minister zegt niet waar het geld voor is. Bont voor Dieren vind het diep teleurstellend dat het geld niet wordt aangewend voor nertsen houders die eerder stoppen.

Opvallend is dat het geld in eerste instantie gereserveerd was voor de varkensfokkers. Op de vraag waarom het geld naar de nertsenfokkers gaat geeft de minister geen antwoord. Ook blijkt dat zij nog niet weet waar de 8 miljoen precies aan zal worden uitgegeven, dit moet nog onderzocht worden aldus de minister.

Het aantal nertsenfokkerijen in Nederland is afgenomen tot 146 in 2018. Ook het aantal nertsen is gedaald tot 5 miljoen.

Inspecties NVWA

De minister geeft aan dat de handhavingsverzoeken flink zijn gestegen. Er wordt echter zelden tot nooit gereageerd, dat erkend de minister nu ook. Samen met Animal Rights vecht Bont voor Dieren al jaren de illegale uitbreidingen aan. Dit blijven wij ook in de toekomst doen.

Dierproeven

Ten slotte gaat de minister nog in op vragen over het doen van dierproeven op nertsen. Op 1 januari 2018 is er een vergunning verleend voor het uitvoeren van dierenproeven op 300 nertsen en 36.100 muizen voor vaccins voor de nertsenfokkerijen. Het is bizar dat er zoveel nertsen en muizen moeten lijden voor dit onderzoek terwijl de nertsenhouderij over 5,5 jaar verboden is!

Bron: Bont voor Dieren