Main content

Inhoud

Meer dierproeven op apen, honden, katten en hamsters door corona

Nieuws: 11 januari 2022
Dier­proeven

In 2020 werden er meer dierproeven in Nederland uitgevoerd door corona. De grootste slachtoffers waren apen, katten, honden en hamsters. Animal Rights is woedend dat dieren gereduceerd worden tot gebruiksvoorwerp. Animal Rights directeur Rowena Vanroy: “Er moet een einde komen aan nutteloze en wrede dierproeven. Zonder een duidelijk stappenplan om het gebruik van ineffectieve en onbetrouwbare dierproeven te beëindigen, zullen dieren blijven lijden.”

Aantal dierproeven stijgt voor het tweede jaar op rij

Uit het meest recente jaarverslag van de Centrale Commissie Dierproeven blijkt dat in 2020 448.798 dierproeven zijn geregistreerd.1 Dit is een lichte stijging van 142 dieren ten opzichte van 2019.

In Nederland neemt het aantal dierproeven sinds 2018 toe (448.399 in 2018 en 448.656 dierproeven in 2019). Van vermindering is dus geen enkele sprake. Nederland was ooit van plan om koploper te worden en tegen 2025 proefdiervrij te zijn. Wat blijft er van deze ambitie over?

Hamsters, honden en katten allemaal slachtoffers van corona

Omdat hamsters gevoelig bleken voor corona werden ze door veel wetenschappers als proefdiermodel gekozen. Met als gevolg dat er in 2020 meer dan 4 keer zo veel hamsters voor dierproeven werden gebruikt dan in 2019 (stijging van 684 in 2019 naar 2856 in 2020). Het aantal experimenten op honden is gestegen van 550 in 2019 naar 803 in 2020 (46% toename). In 2020 werden ook bijna 4 keer zo veel dierproeven op katten uitgevoerd dan in 2019 (stijging van 171 in 2019 naar 604 in 2020).

De toename in het gebruik van honden en katten is grotendeels toe te schrijven aan het onderzoek naar verspreiding van het SARS-CoV-2 virus onder gezelschapsdieren. “Er zijn geen ernstige gevallen van corona bij huisdieren bekend, noch gevallen van huisdieren die mensen hebben besmet. Deze dierproeven waren dus volstrekt overbodig”, zegt Vanroy.

"Jaar in, jaar uit maakt het BPRC 150 tot 200 gezonde apen doodziek. Er moet nu een einde komen aan de lijdensweg van dieren."

Rowena Vanroy, Animal Rights

Ook 30% meer dierproeven op apen door corona

Het aantal experimenten op apen is met meer dan een derde toegenomen van 155 in 2019 naar 212 in 2020. Dit is een stijging van 37%. Hiervan kwamen echter 95 proeven extra bovenop de afgesproken proeven, door het onderzoek naar COVID-19.

Vanaf 2025 mogen er nog steeds maximaal 150 apen gebruikt worden per jaar. Dat er minder dierproeven gedaan werden houdt dus niet in dat het leed is geleden. Animal Rights is een petitie gestart en roept de Tweede Kamer op om het apentestcentrum BPRC in Rijswijk te sluiten. “Jaar in, jaar uit maakt het BPRC 150 tot 200 gezonde apen doodziek. Er moet nu een einde komen aan de lijdensweg van dieren”, pleit Vanroy.

Grote Mars op Wereldproefdierendag

Zondag 24 april 2022 organiseert Animal Rights een mars op Wereldproefdierendag. De optocht zal door het centrum van Rijswijk gaan richting het apentestcentrum BPRC. Met de mars op Wereldproefdierendag blijft Animal Rights de druk op dierproefcentra opvoeren.

Vanroy: “We willen dat de miljoenen euro’s subsidie besteed worden aan moderne dierproefvrije technieken en niet aan verouderde dierproeven. De apen die nu opgesloten zitten moeten met pensioen: zij verdienen de juiste zorg in een gespecialiseerd opvangcentrum.”

Petitie voor sluiting van het apentestcentrum BPRC Jaarlijks worden 150 tot 200 apen gebruikt in gruwelijke dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer