Main content

Inhoud

Komt het preventief ruimen van nertsen dichterbij?

Nieuws: 11 augustus 2020
Bont

Op 9 augustus bericht de rijksoverheid dat bij een nertsenbedrijf in Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel) en een nertsenbedrijf in Vredepeel (gemeente Venray) een besmetting met SARS-CoV-2 is vastgesteld. 1 Dit is de eerste besmetting van nertsenfokkerijen in augustus en nummer 28 en 29 sinds de eerste bekendmakingen eind april.

In een advies van 17 juli 2 zeggen de specialisten en experts van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z): ”Indien na half augustus nog steeds nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven worden vastgesteld, zal dit naar mening van het OMT-Z te wijten zijn aan het in de praktijk niet goed uitvoerbaar zijn van de maatregelen om besmetting te voorkomen. In dit geval, bij een gelijk gebleven epidemiologische humane situatie, is het advies om dan preventief te ruimen, om te voorkomen dat de nertsenhouderij als virusreservoir gaat functioneren. Als de humane epidemiologie in Nederland verandert, zal dit opnieuw afgewogen moeten worden.”

Het “in de praktijk niet goed uitvoerbaar zijn van de maatregelen om besmetting te voorkomen” kan natuurlijk ook gelezen worden als laksheid in het uitvoeren van die maatregelen. Animal Rights heeft waargenomen hoe zelfs bij ruimingen de vergassers zonder mondkapjes rondlopen.

Ook geeft het OMT-Z aan dat er nog steeds geen risico is voor omwonenden: “Het risico voor mensen om besmet te raken door nertsen is alleen reëel voor personen die in een besmette stal komen. Er is geen verspreiding naar omliggende percelen vastgesteld. Kortom, daarbuiten is geen verhoogd risico voor de volksgezondheid.”

Er heeft in Nederland ook geen besmetting van werknemers van nertsenfokkerijen naar buiten toe plaatsgevonden: ”Het is niet onmogelijk dat door nertsen besmette personen het virus buiten hun werk verspreiden naar andere contacten, iets dat kan leiden tot nieuwe clusters. Hoewel dit in Denemarken wordt gesuggereerd, zijn dergelijke clusters niet bekend in Nederland. De virussequenties die op nertsenbedrijven zijn aangetroffen zijn niet op andere plekken teruggevonden, ook niet bij andere clusters zoals in slachthuizen, fruitteelt en andere sectoren waar arbeidsmigranten werken. Al eerder was duidelijk dat bij patiënten uit dezelfde postcodegebieden als de nertsenbedrijven niet de virussequenties worden gezien die bij de nertsen voorkomen. Ook dit wijst erop dat er geen verspreiding is naar de omgeving.”

Het OMT-Z roept ook nadrukkelijk op tot een einde aan de nertsenfokkerij in Nederland en dus uitvoering van de aangenomen motie van 23 juni: ”Aangezien naar verwachting het virus zal blijven circuleren in Nederland adviseert het OMT-Z de nertsenhouderij in Nederland versneld af te bouwen om te voorkomen dat de uitbraken onder nertsen zich in het volgende fokseizoen (en de daarmee gepaard gaande hoge inzet van tijdelijk personeel) herhalen, mogelijk ook in andere gebieden.”

Het OMT-Z koppelt een eventuele preventieve ruiming ook direct aan een onmiddellijk einde van deze industrie: ”Er is een spectrum aan maatregelen mogelijk. Dit loopt van enerzijds het continueren en op punten aanscherpen van het huidige beleid, tot aan het andere eind het preventief ruimen van alle nertsenbedrijven in Nederland met een verbod op herbevolking van de stallen.

Voor Animal Rights is herbevolking van de nertsenkooien na een mogelijke preventieve ruiming onacceptabel. Mocht er dan ook tot een dergelijke ruiming besloten worden zonder tevens een onmiddellijk nertsenfokverbod, dan zullen we dat besluit opnieuw voor de rechter aanvechten.