Main content

Inhoud

Kleine overwinningen: Hoogland vleeskuikenfabriek

Nieuws: 16 september 2018
Slacht

In februari dit jaar filmde Animal Rights undercover bij een pluimvee vangploeg hoe een kippenschuur in het Utrechtse Hoogland hardhandig werd leeggeruimd.

Op de beelden is te zien hoe de tienduizenden kippen in overvolle kratten worden gesmeten en hoe kippen die in de weg lopen voor een nieuwe lading lege kratten worden weggeschopt of gegooid. De beelden tonen ook hoe een medewerker een kip door de schuur heen slingert omdat deze te klein zou zijn.

De mishandelingen zoals vastgelegd in de beelden die wij maakten in deze schuur en elders, zijn onlosmakelijk verbonden met deze industrie.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

De beelden, de uitbreidingsplannen & het verzet

Op 11 juli bracht Animal Rights de beelden naar buiten via Hart van Nederland. 1

Snel daarna bleek dat de eigenaar van het bedrijf aan de Neerzeldertseweg 4 in Hoogland West wil uitbreiden met een stal voor het houden van 40.000 extra vleeskuikens. Op dit moment staan er ter plaatse al twee schuren voor het houden van 63.000 vleeskuikens.

De SP van Amersfoort, waar Hoogland onder valt, verzet zich tegen de uitbreiding en maakt daarbij gebruik van de Animal Rights undercoverbeelden.

Inspraak

Op 28 augustus maakte Animal Rights gebruik van het spreekrecht tijdens ‘De Ronde’ voor raadsleden en insprekers in de gemeente Amersfoort. Op het stadhuis werd op verzoek van de SP gesproken over het verlenen van de uitbreidingsvergunning.

Volgens De Stad Amersfoort.nl “raakten de gemoederen verhit toen een afgevaardigde van Animal Rights zei dat kippen op bedrijven als deze 'als oud vuil' zouden worden behandeld.“ Enkele raadsleden waren vooral geschokt toen de vertegenwoordiger van het kippenbedrijf moest toegeven dat de betreffende boerderij in de 'Beter Leven'-categorie nog niet één ster zou halen. 1

De toekomst van de intensieve veehouderij

In de raad klonken diverse stemmen die zich afvroegen of intensieve veehouderij nog wel van deze tijd is? Dit komt overeen met de toekomstplannen van de provincie Utrecht, als vastgelegd in het adviesrapport 'Landbouwvisie Provincie Utrecht 2018'. Hierin staat het voornemen om 'intensieve veehouderij in zijn geheel af te bouwen (…), omdat dit binnen de provincie Utrecht niet langer wenselijk is vanwege de impact die het heeft op de mens, het milieu en de dieren zelf'. Deze 'visie' wordt nog deze maand in de Provinciale Staten besproken.

Het AD schreef: “Nog los van de discussie over de impact voor het milieu (betwijfelt wordt bijvoorbeeld of de hoeveelheid ammoniak door technische snufjes écht afneemt) en het vermeende dierenleed (actieorganisatie Animal Rights schoot videobeelden waaruit zou blijken dat er op het bedrijf hardhandig met de kippen wordt omgegaan), meende een meerderheid dat intensieve veehouderij eigenlijk geen toekomst meer zou moeten hebben. Maar aangezien Amersfoort geen beleid heeft om dit handen en voeten te geven, meende een meerderheid in de vergadering ook dat de aanvraag niet kan worden afgewezen.” 1

Animal Rights wil dat dierenleed en de toekomst van de (intensieve) veehouderij hoofdbestanddelen vormen van iedere discussie over de uitbreiding van veebedrijven.

Susan Hartland, Animal Rights

De regels, de wensen & de voorlopige uitkomst

Het probleem is dus dat de ondernemer, die wil gaan uitbreiden, hoewel uitbreiding onwenselijk is, zich houdt aan de huidige regels. Dit leidde tot een gezamelijke motie van de SP en GroenLinks om de uitbreidingsplannen in de ijskast te zetten terwijl Amersfoort eerst beleid maakt voor de toekomst van intensieve veehouderij binnen de gemeente.

Ook dit was niet direct haalbaar in de locale politiek. Uiteindelijk werd er besloten dat de gemeente niet eerst met de provincie, maar gelijktijdig met de boer en de provincie om de tafel gaat zitten, om te bespreken wat voor toekomst intensieve veehouderij in Amersfoort heeft. 1

Daarnaast werd de hoop geuit dat de kippenboer misschien kan worden overgehaald om over te gaan op een werkwijze die vriendelijker is voor dier, mens en milieu.

Animal Rights

"Natuurlijk is dit niet wat wij willen als Animal Rights," zegt campagneleider Erwin Vermeulen, "de mishandelingen zoals vastgelegd in de beelden die wij maakten in deze schuur en elders, zijn onlosmakelijk verbonden met deze industrie. Wij willen een einde zien aan het uitbuiten van dieren voor menselijk gebruik."

Toch brengt deze zaak lichtpuntjes. Onze beelden en uitleg hebben bijgedragen aan bewustwording over dierenleed binnen de gemeenteraad van Amersfoort en dit heeft mogelijk een rimpeleffect naar de provincie en hopelijk naar de landelijke politiek.

"Animal Rights wil dat dierenleed en de toekomst van de (intensieve) veehouderij hoofdbestanddelen vormen van iedere discussie over de uitbreiding van veebedrijven," zegt Animal Rights directeur Susan Hartland, "net zoals in Hoogland."

Wij strijden door voor de dieren!