Main content

Inhoud

Janssen Pharmaceutica goochelt met aantallen

Blog: 1 juni 2016
Dier­proeven

‘In 2014 voerde Janssen Pharmaceutica maar liefst 1070 proeven op honden uit! Een toename van 200% ten opzichte van 2013!’ Dat schreeuwde Animal Rights vorig jaar verontwaardigd uit in de Gazet van Antwerpen (GvA, 4 oktober 2015).

‘De cijfers van onze dierproeven van 2013 en 2014 zijn absoluut niet te vergelijken’, repliceerde een woordvoerder van Janssen in diezelfde krant. ‘Sinds 2014 legt de wetgever een andere telwijze op… bij ons daalt het aantal dierproeven gestaag, ook het aantal honden daalt.’

Wij hebben ons 'Janssen-onderzoek' voortgezet. We verzochten de Vlaamse Overheid om afschriften van de Janssen-statistieken van het jaar 2015. Twee weken later dropte de postbode de documenten in onze brievenbus.

Vergiftigd, ziek gemaakt, gedood

Met trillende handen scheurde ik de enveloppe open. Welke verrassing zou Janssen dit jaar voor ons in petto hebben? De enveloppe bevatte 47 pagina’s met statistische tabellen. Het Janssen proefdierenleed van een heel jaar samengeperst in strakke rijen en kolommen. Ik ging meteen aan de slag. Ik telde honden, konijnen, varkens, ratten, muizen, cavia’s, Mongoolse gerbils en Syrische goudhamsters. Tienduizenden dieren telde ik in de tabellen van Janssen. Tienduizenden dieren werden in 2015 vergiftigd, ziek gemaakt, gedood. In de loop van een jaar tijd voerde Janssen 3.355 proeven uit op 34.145 proefdieren.

Proeven op honden

Mijn hart sloeg over toen ik de aantallen hondenproeven uitrekende. Ik telde opnieuw. Ik controleerde de cijfers, blad voor blad, ik overliep elke regel, proef voor proef. De som klopte. In 2015 werden bij Janssen 1.561 proeven op honden uitgevoerd. 491 hondenproeven méér dan in 2014. Het smoesje over ‘een andere telwijze’ gaat dit keer niet op. Het aantal proeven op honden bij Janssen is gestegen. En geen klein beetje ook.

Er is geen sprake van een ‘dalend hondengebruik’ bij Janssen. Er is geen sprake van gerichte strategieën om hondenproeven te verminderen. Ons onderzoekswerk toont aan dat Janssen net zoveel hondenproeven doet als het jaar na jaar in hun onderzoeks-kraam past. In hun kennels is plaats voor 600 proefbeagles. De beagles worden meerdere malen ingezet voor dierproeven en meestal afgemaakt wanneer ze niet langer bruikbaar zijn.

Vervang dierproeven!

Wij zijn het zat, de propaganda, de leugens en de loze beloften van Janssen Pharmaceutica. Vorig jaar vroegen wij Janssen om met elkaar rond de tafel te gaan zitten voor een constructief gesprek. Ons verzoek werd straal genegeerd. Dit maal voeren we actie voor hun poort. Wij eisen dat Janssen stopt met proeven op onze trouwe huisdieren. Wij eisen dat Janssen moeite noch middelen spaart om te investeren in innovatieve dierproefvrije technieken. Wij eisen dat alles op alles gezet wordt om dierenlevens te sparen.

Waarom? Omdat wij geloven in een samenleving waarin elk levend wezen, mens of dier, recht heeft op een waardig bestaan. Een samenleving waarin zwakkere wezens niet langer uitgebuit en opgeofferd worden voor andermans belangen. Is dat niet het minste wat je zou mogen verwachten in een ‘beschaafd’ land?

Nadine Lucas
Voorzitter Animal Rights

PS: Animal Rights organiseerde donderdag 26 mei 2016 een protestactie voor de poort van Janssen pharmaceutica. Onze actie zorgde ervoor dat het dierproeven debat gevoerd wordt in de media!