Main content

Inhoud

Humane slacht bestaat niet!

Nieuws: 15 mei 2017
Slacht

Eind maart schokten de undercoverbeelden die Animal Rights gemaakt heeft in het slachthuis van Tielt het publiek in binnen- en buitenland. Veel mensen gaven vol afschuw aan dat ze voortaan zouden kiezen voor plantaardig voedsel. Ten gevolge van het schandaal moest het slachthuis twee weken lang de activiteiten stil leggen. De directie beloofde beterschap met een actieplan, en minister Weyts beloofde strenger toezicht. Hoeveel beter is het geworden voor de varkens?

‘Humaan’ en ‘respectvol’ zijn de sleutelwoorden die het imago van de sector moeten herstellen.

Humaan en respectvol

Sinds het losbarsten van het Tielt-schandaal werd door de vleessector en de overheid alles in het werk gesteld om het publiek te overtuigen dat er niets mis is met het slachten van dieren, zolang het maar op een gepaste manier gebeurt. Dierenwelzijnsexperten werden ingehuurd om de werknemers van slachthuis Tielt te leren hoe ze varkens beter kunnen behandelen. In plaats van schoppen en slaan moeten de dieren vriendelijk voortgedreven worden.1

‘Humaan’ en ‘respectvol’ zijn de sleutelwoorden die het imago van de sector moeten herstellen. Met deze woorden probeert men geschokte consumenten gerust te stellen opdat ze vooral niet zouden stoppen met geld uitgeven aan vlees.

Diervriendelijk?

Maar hoe humaan is het slachtproces nu echt wanneer het uitgevoerd wordt volgens strikte dierenwelzijnsvoorschriften? Waar worden de varkens ‘vriendelijk’ naartoe gedreven door beter opgeleide werknemers? Naar de gasinstallatie, om verdoofd te worden met CO2-gas. Opdat de dieren niets beseffen of voelen van wat hen overkomt bij de slacht, zo stelt de vleesindustrie. We kijken hoe het er in de gasinstallatie aan toe gaat, in bovenstaand filmpje.

Pijnlijke verdovingsmethode

De beelden tonen hoe CO2-vergassing verloopt. We zien hoe varkens ernstig lijden onder deze ‘verdovingsmethode’. Wetenschappelijke onderzoek bevestigt dat gasverdoving verre van pijnloos is. Het Europees rapport van het Scientific Panel on Animal Health and Welfare vermeldt dat CO2-gasverdoving ‘erg onaangenaam’ is en varkens een gevoel van ademnood geeft. 1

Wakker worden aan de ketting

Een gasverdoving garandeert niet dat varkens de verdere stappen in het slachtproces bewusteloos ondergaan. De gasconcentratie in de lift is niet altijd optimaal waardoor dieren terug wakker worden vooraleer de dood ingetreden is. Zo is duidelijk op de beelden te zien hoe varkens spartelen wanneer zij na de gasverdoving opgehesen hangen aan de ketting. Een dierenarts die werkt in het slachthuis van Tielt bevestigt dit.

De gevolgen zijn dramatisch: de dieren bloeden niet dood maar belanden levend in het hete broeibad waar ze de verdrinkingsdood sterven.

Wat zijn de gevolgen van een ontoereikende verdoving? Varkens worden bij bewustzijn de keel overgesneden, of worden verderop aan de ketting met bloedende keel wakker. Dit veroorzaakt uiteraard enorm veel angst en pijn. Het duurt ongeveer vijf minuten vooraleer een varken doodgebloed is. Het komt ook voor dat de slachters verkeerd steken bij de keling. De gevolgen zijn dramatisch: de dieren bloeden niet dood maar belanden levend in het hete broeibad waar ze de verdrinkingsdood sterven.

Diervriendelijk = plantaardig

Omwille van economische belangen investeren vleesindustrie en overheid heel wat geld en moeite in propaganda over humane slacht en diervriendelijk vlees. Het volstaat echter om een seconde logisch na te denken, en je begrijpt meteen dat het verhandelen, doden en opeten van dieren op geen enkele manier vriendelijk of respectvol kan zijn. Ware humaniteit uit zich in de wijze waarop mensen kijken naar andere levende wezens.

Zie jij een dier als een product dat je kan en mag gebruiken om jouw genoegens te bevredigen? Of zie je een levend en voelend individu dat net als jij bang is om te lijden en te sterven? Wil je werkelijk diervriendelijk door het leven gaan, kies dan voor plantaardig voedsel.