Main content

Inhoud

Horror-slachthuis Hasselt voor de rechter wegens Animal Rights undercoverbeelden

Nieuws: 29 augustus 2023
Slacht

Op dinsdag 5 september 2023, om 9 uur, vonden voor de correctionele rechtbank van Hasselt de pleidooien plaats in de strafzaak tegen kalverslachterij VanDrie uit Hasselt. De verdediging vroeg dat de undercoverbeelden die in 2018 gemaakt zijn uit het dossier zouden worden verwijderd op grond van een beweerde schending van de rechten van verdediging. Animal Rights verzet zich daar natuurlijk tegen. Uit de vragen die de rechter op de zitting stelde, kon afgeleid worden dat de voorzitter van de rechtbank de beelden in detail bestudeerd had. Het is nu de taak van de rechter om de legaliteit van de beelden af te wegen tegen de dierenmishandeling die erop te zien is. Het vonnis zal uitgesproken worden op 3 oktober in Hasselt. Animal Rights stelde zich burgerlijke partij en vraagt een morele schadevergoeding te ontvangen voor het aangerichte leed.
Animal Rights campagneleider Els Van Campenhout: “Animal Rights filmde er in 2018 gruwelijke undercoverbeelden waarin te zien is hoe dieren systematisch mishandeld worden met elektroshocks. Angstige dieren werden nog eens extra gepijnigd tijdens hun laatste levensmomenten. Wij eisen strenge straffen voor het horrorslachthuis en de individuele dierenmishandelaars.”

Lees ook: Animal Rights sleept Hasselts horrorslachthuis Van Drie voor de rechter

Animal Rights filmde er in 2018 gruwelijke undercoverbeelden waarin te zien is hoe dieren systematisch mishandeld worden met elektroshocks. Angstige dieren werden nog eens extra gepijnigd tijdens hun laatste levensmomenten. Wij eisen strenge straffen voor het horrorslachthuis en de individuele dierenmishandelaars.

Els Van Campenhout, Animal Rights

WEERZINWEKKENDE MISHANDELINGEN

In de zomer van 2018 filmde Animal Rights misselijkmakende, illegale mishandelingen in het Hasseltse slachthuis VanDrie. Zo werden er routinematig elektrische schokken toegediend: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Sommige dieren werden natgespoten. Dit vergroot de intensiteit van de schok. Verder is ook te zien hoe de angstige runderen werden geslagen, aan de staart en de oren werden getrokken en geschopt. Het is duidelijk zichtbaar dat er angst, paniek en stress heerste bij de runderen.

De zaak ging van start op dinsdag 7 maart 2023, Animal Rights was toen aanwezig om alles van dichtbij op te volgen in de rechtbank.

OOK IN FRANKRIJK DIERENLEED BIJ VANDRIE

In februari 2020 bracht Franse dierenrechtenorganisatie L214 schokkende beelden naar buiten van dierenmishandeling het VanDrie slachthuis in Sobeval, Frankrijk. De beelden lijken eens te meer duidelijk te maken dat de misstanden bij VanDrie geen incidenten zijn, maar structureel plaatsvinden.

Slachthuis Van Drie Hasselt gesloten

Het slachthuis in Hasselt sloot in 2018 tijdelijk na het verschijnen van de Animal Rights beelden, om een eigen intern onderzoek op te starten.

Intussen is het slachthuis sinds 2020 verplicht en permanent gesloten wegens het ontbreken van een nieuwe milieuvergunning.

STRAFBAARHEID

Dierenmishandeling wordt in België strafbaar gesteld door onder meer, artikel 1 van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986. Artikel 1 van de ‘Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’ zegt: “Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een verminking, een letsel, of pijn ondergaat.”

Verder tonen de handelingen in de beelden van Animal Rights ook inbreuken op de bepalingen van de Europese Verordening van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. In Hoofdstuk 1, punt (2) van deze verordening wordt bijvoorbeeld gesteld: “Bedrijfsexploitanten of bij het doden van dieren betrokken personen dienen de nodige maatregelen te nemen om pijn te vermijden en angst en spanning en lijden tijdens het slacht- of dodingsproces zoveel mogelijk te beperken. Op basis van deze inbreuken op nationale én Europese wetgeving kan het slachthuis veroordeeld worden.

Omdat de feiten plaatsvonden in 2018 is de maximumstraf zes maanden opsluiting in de gevangenis en geldboetes tot 16.000 euro. Mochten de feiten hebben plaatsgevonden na 4 februari 2022 dan bedroeg de maximumstraf 5 jaar opsluiting in de gevangenis.

Plant power

Animal Rights informeert het grote publiek over de alternatieven voor dierlijke producten met haar campagne Plant Power.

Lees hier meer over plantaardige alternatieven voor rundvlees