Main content

Inhoud

Hoopvolle ontwikkeling voor proefdieren

Nieuws: 22 februari 2016
Dier­proeven

Vanuit de samenleving is er veel weerstand tegen dierproeven. Niet voor niets sloegen dierenorganisaties over de grenzen heen de handen in elkaar voor het Europese Burgerinitiatief ‘Stop Vivisection!’.1 Dit initiatief werd opgezet om dierproeven in heel Europa te verbieden en te vervangen door proefdiervrije onderzoeksmethoden. De aanhoudende kritiek op dierproeven zorgde mede voor de financiering van het het veelbelovende EU-ToxRisk Project.2

De Europese Commissie kondigde in januari aan dat het de komende zes jaar dertig miljoen euro aan onderzoeksinstituten in negenendertig Europese lidstaten ter beschikking stelt. Zij gaan in het kader van het EU-ToxRisk project testmethoden ontwikkelen die het gebruik van proefdieren overbodig maakt. Deze nieuwe ‘in vitro’-methoden, waarbij de veiligheid van stoffen getest wordt op menselijke cellen en weefsels, biedt hoopvolle perspectieven.

Dr. Susanne Hougaard Bennekou: "Veiligheidsonderzoek is voornamelijk gebaseerd op dierproeven. Dit is de beste methode die we vandaag de dag hebben. Er zitten echter grote beperkingen aan dierproeven, wat kan resulteren in een verkeerde voorspelling van de stof. Vals-negatieve resultaten kunnen de veiligheid van de menselijke gezondheid in gevaar brengen, terwijl vals-positieve resultaten en het gebruik van grote veiligheidsmarges kunnen lijden tot het verlies van werkzame chemicaliën en medicijnen."

Gevaarlijk

Het gebruik van ‘diermodellen’ om de veiligheid van medicijnen en andere producten te garanderen voor de mens ligt steeds vaker onder vuur. In januari 2016 werden de gevaren van dierproeven opnieuw pijnlijk duidelijk toen zes menselijke proefpersonen ernstig ziek werden in een klinische test. De geneesmiddelen waren veilig bevonden bij proefdieren voordat de proefpersonen deze kregen toegediend.1

Europees Burgerinitiatief

Robert Molenaar, directeur van Animal Rights, was één van de initiatiefnemers van het Europees Burgerinitiatief.1 Het initiatief werd weliswaar afgewezen, maar zorgde wel voor nieuwe prikkels in het debat. Binnen een jaar tijd ondertekenden meer dan een miljoen mensen het Europese Burgerinitiatief tegen dierproeven. ‘Stop Vivisection!’ toonde duidelijk aan dat een beschaafde samenleving het gebruik van weerloze dieren om de belangen van mensen te dienen niet langer tolereert.

"Er is nog een lange weg te gaan, maar de roep om dierproeven te vervangen wordt steeds luider."

Robert Molenaar, directeur Animal Rights

Een lange weg te gaan

In Europa worden jaarlijks circa 12 miljoen proefdieren gebruikt in experimenten.1 Dat zijn 14 proefdieren die elke minuut lijden. De grootverbruikers zijn de grootste landen in Europa: Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. In Nederland worden meer dan een half miljoen proefdieren gebruikt.2 In het naar verhouding kleine België loopt het totale proefdierengebruik eveneens op tot meer dan een half miljoen.3 In België wordt het gebruik van dierproeven per gewest bijgehouden.