Main content

Inhoud

Hoe gaat het met de apen in het proefdiercentrum Erasmus MC?

Nieuws: 3 november 2017
Dier­proeven

Het Erasmus MC in Rotterdam weigert documenten aan Animal Rights te geven waarin staat hoe de apen in het proefdiercentrum behandeld worden. Vandaag vond over deze weigering een hoorzitting plaats in het Erasmus MC. Animal Rights directeur Robert Molenaar: “Het Erasmus MC is wettelijk verplicht om deze documenten te geven. Wanneer zij volharden in de weigering rest ons geen andere keus dan een gang naar de rechter.”

Erasmus MC kan niet omgaan met maatschappelijke kritiek.

Robert Molenaar, Animal Rights

Zie ook: Animal Rights demonstreert bij het Erasmus MC tegen dierproeven

Animal Rights wil weten welke proeven binnen het proefdiercentrum plaatsvinden, hoeveel apen daarbij gebruikt worden, welk leed daarmee is gemoeid en hoe de ethische afweging is gemaakt om de proeven goed te keuren. We hebben de informatie opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Motivatie

Volgens het Erasmus MC zou het geven van deze informatie bedreigend kunnen zijn voor dierproefnemers. Dit is opvallend omdat het instituut vorig jaar dezelfde informatie, maar dan over eerdere jaren, wel gewoon gaf. Bovendien heeft Animal Rights geen enkele interesse in de namen van de dierproefnemers, maar zijn we slechts geïnteresseerd in de dierproeven zelf.

Geen kritiek

Animal Rights is teleurgesteld over de starre houding van het Erasmus MC. Molenaar: “We proberen al minstens vijf jaar om in gesprek te raken over hun proefdierenbeleid. Het Erasmus MC zit duidelijk niet te wachten op kritische vragen. Wat ze echter vergeten is dat het juist de missie van Animal Rights is om op te komen voor de rechten van proefdieren.”