Main content

Inhoud

Historische overwinning: Europa wil af van dierproeven

Nieuws: 16 september 2021
Dier­proeven

Er moet een duidelijk plan komen voor de transitie naar wetenschap zonder dierproeven. Gisteren stemden 667 van 687 leden van het Europees Parlement in een historische stemming voor een resolutie, die het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek, veiligheidstesten en het onderwijs wil beëindigen.1 De dierenrechtenorganisatie Animal Rights is verheugd met dit resultaat. “Dit betekent het startschot voor nieuwe regels rond dierproeven. Het is een historische kans om de aandacht te verleggen naar modern, geavanceerd, en voor de mens relevant onderzoek en de transitie naar een Europa zonder proefdierenleed te versnellen. Een win-win situatie voor mens en dier!”, aldus Jen Hochmuth.

EU PLAN OM DIERPROEVEN GELEIDELIJK AF TE SCHAFFEN

Woensdagavond heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een actieplan voor de hele EU op te stellen voor de actieve uitbanning van het gebruik van dieren voor experimenten. Het plan moet mijlpalen en streefcijfers bevatten om de vooruitgang te stimuleren die wordt geboekt bij de vervanging van het gebruik van dieren door proefdiervrije en op de mens gebaseerde methoden.

Het EP benadrukte dat het actieplan niet de verantwoordelijkheid van enkelen mag zijn, maar moet worden uitgevoerd door een interdepartementale taskforce op hoog niveau, waarbij alle belangrijke directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen betrokken zijn, met als doel samen te werken met de lidstaten en relevante belanghebbenden om verandering teweeg te brengen. De noodzaak van preferentiële financiering en opleiding voor dierproefvrije methoden in alle EU onderzoeks- en innovatie-initiatieven van de EU is ook erkend.

"Het Europees Parlement begrijpt dat de tijd rijp is voor dit actieplan, vanwege het werk dat wetenschappers hebben verricht om de beperkingen van dierproeven en het potentieel van niet-dierlijke modellen beter te begrijpen. Er zijn geen excuses om de huidige mate van afhankelijkheid van dierproeven in stand te houden. Het is duidelijk dat een ambitieus plan voor geleidelijke stopzetting, met duidelijke mijlpalen en haalbare doelstellingen, de volgende stap is die nodig is om het gebruik van dieren in de wetenschap aanzienlijk te verminderen", aldus Tilly Metz, lid van het Europees Parlement (Greens/EFA, LU), en voorzitter van de werkgroep “Animals in Science Working Group” van de Intergroup “Welfare and Conservation of Animals”.1

TIJD VOOR EEN NIEUWE WETGEVING

De huidige EU-wetgeving, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, heeft als ultieme doel om alle dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek, regelgevende veiligheidstests en onderwijs door alternatieven te vervangen. Volgens een recent verslag van de Commissie werden in 2017 nog steeds 12 miljoen dieren gefokt en gedood voor dierproeven zonder dat zij daadwerkelijk voor experimenten werden gebruikt.

De proefdiercijfers in de EU schommelen al meer dan 25 jaar lang rond de 10 miljoen. Volgens Jen Hochmuth, toxicologe bij Animal Rights, ligt die niet aan een gebrek aan de zogenoemde alternatieven maar aan de misvatting dat de dierproef nog steeds wordt beschouwd als de ‘gouden standaard’: “We weten ondertussen dat de vertaalslag tussen proefdier en mens niet werkt: meer dan 90% van alle geneesmiddelen waarvan blijkt dat ze veilig en effectief zijn in dierproeven, falen in menselijke proeven omdat ze niet werken of gevaarlijke bijwerkingen bij mensen veroorzaken. er zijn niet eens alternatieven voor dierproeven die niets opleveren nodig, al we meteen inzetten op proefdiervrije innovatie.”

Europarlementariër Anja Hazekamp (PvvD) ziet dat net zo: “ik heb moeite met het woord alternatieven, het is alsof we dieren nodig hebben, maar dat is niet zo.” Daarom moet de EU volgens Hazekamp, die als rapporteur sleutelt aan de resolutie, meer geld investeren in testmethodes zonder dieren. Waar begint dat dan? “Met een duidelijk actieplan van de Commissie!”, aldus een vastberaden Hazekamp.1

Teken het Europees burgerinitiatief

Daarom willen wij dat jullie zich bij ons aansluiten en een Europees burgerinitiatief (EBI) ondertekenen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om:

  • HET VERBOD OP DIERPROEVEN VOOR COSMETICA TE BESCHERMEN EN TE VERSTERKEN
  • DE EU-CHEMICALIËNVERORDENING OM TE VORMEN
  • MET EEN CONCREET PLAN TE KOMEN VOOR DE OVERGANG NAAR PROEFDIERVRIJE WETENSCHAP

Teken HIER het Europees burgerinitiatief

EU BURGERS KRIJGEN EINDELIJK GEHOOR

Uit opiniepeilingen blijkt dat het beëindigen van dierproeven voor de EU-burgers een prioriteit is: bijna driekwart (72%) is het ermee eens dat de Europese Commissie bindende doelstellingen en termijnen moet vaststellen om dierproeven geleidelijk uit te bannen. Dit wordt bevestigd door de resultaten van het onlangs gelanceerde Europees burgerinitiatief "Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe without Animal Testing", dat in minder dan drie weken al meer dan 119 000 handtekeningen heeft verzameld.1

"De stemming is een historisch moment voor de dierenbeschermingsbeweging. Eindelijk is er gehoor gegeven aan de eis van de Europese burgers om dierproeven geleidelijk af te schaffen en over te stappen op mensgerichte wetenschap. Nieuwe geavanceerde methoden op basis van menselijke biologie zijn niet alleen bedoeld om dieren te beschermen - zij zijn ook van fundamenteel belang om de doelstellingen van de Europese Unie inzake milieubescherming en menselijke gezondheid te bereiken. Met de stemming van vandaag in het Parlement boeken we op alle drie fronten vooruitgang", aldus de groep van NGO's.