Main content

Inhoud

Het Animal Rights horror-schuren onderzoek - Oirschot

Nieuws: 8 januari 2019
Slacht

Net als de meeste reclame-uitingen stellen ook de veeboeren-met-websites hun zaken mooier voor dan ze zijn. Een scharrelschuur die door een Animal Rights onderzoeksteam werd bezocht, stelt zich online voor als “een modern pluimveebedrijf met zo’n 100.000 leghennen waar maatschappelijk verantwoord ondernemen de gewoonste zaak van de wereld is.” Maatschappelijk verantwoord ondernemen omdat “dit goed is voor het dierenwelzijn maar ook voor onze natuur en omgeving.” Men stelt verder: “Een diervriendelijke en gezonde verzorging en (h)eerlijk vers voer staan garant voor smaakvolle eieren van topkwaliteit.”

De hennen die achter gebleven waren in de geruimde schuur hadden echter toegang tot voedsel noch water.

Lees ook: het Animal Rights horror-schuren onderzoek.

Opgebruikt en weggevangen

De opgebruikte leghennen waren door vangploegen verwijderd en de schuur was schoongespoten, alleen het onvermijdelijke (fijn)stof dwarrelde langzaam weer neer als as na een bosbrand.

Achtergelaten

Zonder de tienduizenden kakelende hennen en het mechanisch gemaal van de ventilatie kwam de kille, industriële atmosfeer nog harder aan bij het onderzoeksteam. Tussen de lege stellingen zaten her en der nog hennen - veelal in elkaar gedoken - die ontsnapt waren aan de kippenvangers. Nu, zonder voedsel en drinken, dwaalden ze rond door de verder lege schuur als laatste overlevenden met shellshock op een verder verlaten slachtveld.

Geen respect voor het individu

Wat de websites ook zeggen, in deze industrie is er geen aandacht voor de noden van het individu, niet als ze nog eieren leggen, niet als ze tussentijds creperen, en niet nadat ze afgedankt zijn.

Petitie

Animal Rights heeft een petitie lopen om een einde te maken aan de horror-schuren.

Demonstratie

Zaterdag 12 januari organiseert Animal Rights een protestactie bij de leghen-megastal in Merksplas.