Main content

Inhoud

Het Animal Rights horror-schuren onderzoek - Merksplas

Nieuws: 7 januari 2019
Slacht

Op de Lochtenberg 3 in Merksplas stond tot 2012 een legbatterij vergund voor 59.490 leghennen. De ‘kale legbatterij’ werd echter op 1 januari 2012 in de gehele EU verboden vanwege de verschrikkelijke levensomstandigheden voor de leghennen. “In kooi-systemen worden veel dieren op een kleine oppervlakte gepropt zonder de mogelijkheid tot natuurlijk gedrag,’ zegt Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout, “door het leven op gaas treden er veel pootproblemen op, en vanwege de stress en gebrek aan afleiding pikken de dieren elkaar volledig kaal.”

Vanwege de stress en gebrek aan afleiding pikken de dieren elkaar volledig kaal

Els van Campenhout, Animal Rights

Legbatterij 2.0

Veel voormalige legbatterij eigenaren kiezen vervolgens voor de legbatterij 2.0, de ‘verrijkte kooi’. Deze geeft iets meer ruimte per hen - 750 cm² per hen in plaats van 550 cm² en tevens zijn de kooien 5 cm hoger - met hier en daar een zitstok en een rubber flapje als ‘nest’ om een ei op te leggen. “De Animal Rights beelden laten zien dat dit nog steeds op geen enkele wijze een dierwaardig bestaan oplevert,” zegt Van Campenhout.

Aanvraag

“Ook het bedrijf Lokip uit Merksplas kiest niet voor dierenwelzijn, maar voor het wettelijke minimum,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. In januari 2011 werd een aanvraag ingediend om de bestaande stallen te vervangen door twee megastallen met ieder 150.000 leghennen in het nieuwe kooi-systeem. 1 Het bedrijf startte in 2012 met een stal met verrijkte kooien voor 150.000 leghennen.

Ook het bedrijf Lokip uit Merksplas kiest niet voor dierenwelzijn, maar voor het wettelijke minimum

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Vergunning

Pas op 28 april 2016 werd een milieuvergunning verleend aan Lokip bvba door de gemeente Merksplas voor, onder andere, 290.000 legkippen, een uitbreiding van eieropslag tot 40 ton, en vermindering van mestopslag tot 1300 m3. 1

Megastallen

Er is geen vaste definitie voor megastal. Bij welke bedrijfsomvang van een megastal wordt gesproken, is dus arbitrair, maar in het Nederlands taalgebied wordt meestal de schaalgrootte uit het Alterra-rapport van 2007 aangehouden. 1 Voor leghennen ligt de grens bij 120.000 dieren en in Merksplas staan dus naast elkaar twee megastallen.

Oplevering

Pas rond oktober 2017 was ook de tweede stal, gebouwd door metaalconstructiebedrijf Meynen uit Dessel, gereed. 1 Dit is een stal voor 140.000 scharrelhennen. Dit bouwproces lijkt Lokip in financiële problemen te hebben gebracht en nu lijkt ook het kooi-systeem zijn langste tijd te hebben gehad. 2

Verbod

In november 2018 maakte Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bekend dat hij een verbod nastreeft op het houden van legkippen in verrijkte kooien en dat graag opgenomen ziet in het volgende regeerakkoord. 1 Sinds 2008 mogen verrijkte kooien niet meer gebouwd worden in Nederland en in 2021 worden deze daar geheel verboden. De koloniekooi, legbatterij 3.0, blijft echter toegestaan, terwijl deze vanaf 2025 in Duitsland wel wordt afgeschaft vanwege het dierenleed. 2 Animal Rights verwelkomt het besluit van minister Weyts, maar haar recente onderzoek naar horror-schuren toont aan dat het verbod op kooi-systemen nog lang niet ver genoeg gaat. Ook in de scharrelschuren is het leed niet te overzien.

De beelden

Een Animal Rights onderzoeksteam inspecteerde het bedrijf in Merksplas enkele malen in december 2018 als onderdeel van een breder onderzoek naar leghen horror-schuren. Het meest schokkende is misschien wel de industriële aard waarop de honderduizenden levende, voelend wezens achter tralies worden gehouden: drie verdiepingen hoog met op iedere verdieping drie etages kooien die zich uitstrekken zover het oog reikt. Lopende banden voeren in dit volledig geautomatiseerde systeem het voedsel aan en voeren uitwerpselen en eieren af. Veel hennen waren grotendeels kaal. Hier en daar lagen dode dieren in de kooien.

Leghennen welzijn onder de aandacht

Eveneens in november kondigde Ben Weyts aan dat er een monitoringsysteem komt om het welzijn van legkippen te evalueren. 1 Animal Rights streeft naar een volledig verbod op horror-schuren en moedigt mensen aan om over te stappen op een volledig plantaardig dieet.

Petitie

Animal Rights heeft een petitie lopen om een einde te maken aan de horror-schuren. De petitie is inmiddels reeds 25.000 keer getekend.

Demonstratie

Zaterdag 12 januari organiseert Animal Rights een protestactie bij deze horror-schuur.