Main content

Inhoud

Halsstarrige houding van LNV leidde tot overbodige vergassing van meer dan 1,3 miljoen gezonde vogels

Nieuws: 12 september 2023
Slacht

Op 2 maart 2021 maakte Animal Rights bezwaar bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tegen het preventief ‘ruimen’ van pluimvee. Als casus kozen we een bedrijf dat zich binnen een straal van 1 kilometer bevond van een pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode waar rond 20 februari 2021 vogelgriep was geconstateerd.

Lees ook: PREVENTIEF ‘RUIMEN’ IS NEDERLANDS BELEID, GEEN EUROPESE VERPLICHTING

Op 4 maart 2022, één jaar na indienen van het bezwaar, neemt de NVWA de beslissing om het bezwaar ongegrond te verklaren. De motivering: “Bedrijven met commercieel gehouden pluimvee die gelegen zijn in de nabijheid van een besmette locatie vormen volgens LNV mogelijk een risico bij de verdere verspreiding van Aviaire Influenza. Op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) werd vervolgens besloten dat het aanwezig pluimvee op het bedrijf diende te worden gedood.”

De vertragingstactieken van de NVWA - een tijdlijn

Op 2 maart 2021 maakt Animal Rights bezwaar bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tegen het besluit om preventief pluimvee te ruimen op een bedrijf dat zich binnen een straal van 1 kilometer bevindt van een pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode waar op of rond 20 februari 2021 vogelgriep is geconstateerd. Het besluit zelf is niet gepubliceerd.

De NVWA, uit naam van de minister, reageert uiteindelijk pas op 15 juni 2021 na in gebreke te zijn gesteld, en dan alleen nog met de vraag waarom Animal Rights (derde-)belanghebbend is en wat het procesbelang nu nog is.

Het belang van Animal Rights is gelegen in het feit dat zich dergelijke ruimingen regelmatig herhalen en dat tussen bekendmaking van het besluit en ruiming feitelijk geen mogelijkheid tot het inroepen van rechtsbescherming is.

Wat de NVWA niet doet, is de besluiten meesturen met de motivering voor het preventief ruimen. Animal Rights kan dan ook alleen over haar bezwaar toelichten dat zij het niet juist acht dat dieren op niet besmette bedrijven worden geruimd. Op 13 juli vraagt Animal Rights voor de derde keer om het bestreden besluit.

Opnieuw reageert de NVWA niet en dient Animal Rights een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Op 29 oktober 2021, bijna 8 maanden na indienen van het bezwaar, stuurt de NVWA dan alsnog de besluiten, maar geen verdere informatie.

Op 15 december 2021 dient Animal Rights de gronden van haar bezwaar in, een dag later bevestigd de NVWA de ontvangst en vervolgens horen we 8 weken niets meer. Animal Rights is het zat en stelt beroep in tegen het uitblijven van een beslissing en vraagt het College van Beroep voor het bedrijfsleven zowel een dwangsom bij niet tijdig beslissen vast te stellen, als de NVWA op te dragen om binnen twee weken na uitspraak alsnog een besluit bekend te maken.

Op 4 maart 2022, één jaar na indienen van het bezwaar, neemt de NVWA de beslissing om de bezwaren ongegrond te verklaren. Dit is de standaard praktijk van de NVWA; je moet altijd in beroep. Dat doet Animal Rights op 13 april 2022.

Er was en is geen enkele wettelijke verplichting tot preventief ‘ruimen’

Let wel, er is geen enkele verplichting vanuit de EU of de Nederlandse wet om gezonde - relatief dan, voor zover dat mogelijk is binnen de vee-industrie - vogels af te maken. Dit is puur en alleen LNV-beleid; een ambtenaren gretigheid om te laten zien hoe dapper ze de economische belangen van de pluimvee-industrie wel niet beschermen.

Dierengezondheidswetgeving noch Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bieden een grondslag voor het vroegtijdig doden van gezonde dieren. Dat het Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza ruiming van buurtbedrijven voorschrijft maakt dit niet anders.

Landbouwminister krabbelt langzaam terug

Sindsdien heeft de minister het onhoudbare, immorele beleid steeds opnieuw aangepast. Ten tijde van het Animal Rights bezwaar werd overal standaard binnen de 1 kilometer zone preventief ‘geruimd’, later alleen nog in de pluimvee-dichte gebieden. Pas op 4 september 2023 geeft de minister aan verder af te zien van standaard preventief ‘ruimen’. 1

1.300.000+

Tijdens de huidige vogelgriep-pandemie die begon in oktober 2021 zijn meer dan 1,3 miljoen ‘gezonde’ vogels preventief ‘geruimd’, 1 enkel en alleen vanwege de halsstarrigheid van het Landbouwministerie en hun overijverigheid in het behartigen van de economische belangen van de pluimvee-industrie.

Onderzoekje: preventief ‘ruimen’, leidt tot meer ‘geruimde’ bedrijven!

De minister moet deze beslissing wel verbinden aan een onderzoekje en advies, want anders kan hij claims verwachten van de bedrijven die de afgelopen jaren volstrekt overbodig zijn geruimd.

Het onderzoek van de Universiteit Wageningen - wie anders - komt tot de briljante conclusie dat preventief ‘ruimen’, leidt tot meer ‘geruimde’ bedrijven. Volgens het rekenmodel is het ”aantal geruimde bedrijven gelijk aan 44,8 bedrijven (preventief en besmet) bij preventief ruimen in vergelijking met 14,6 bedrijven (besmet) voor het scenario zonder preventief ruimen.” 1

Conclusie van het WUR rapport

”Het model voorspelt dat preventief ruimen binnen 1 km het volgende effect heeft op HPAI epidemieën in de Gelderse vallei: De gemiddelde duur van de epidemie wordt verlaagd van 51,4 naar 43,9 dagen en het gemiddeld totaal aantal uitbraakbedrijven wordt verminderd van 14,6 naar 9,7. Daar staat echter wel een prijs tegenover, want het gemiddeld totaal aantal geruimde bedrijven is voor het scenario met preventief ruimen groter. Volgens de modelanalyse is dit aantal geruimde bedrijven gelijk aan 44,8 bedrijven (preventief en besmet) bij preventief ruimen in vergelijking met 14,6 bedrijven (besmet) voor het scenario zonder preventief ruimen.” 1

Het beroep tegen het besluit van de NVWA loopt nog steeds

Als de NVWA een fatsoenlijke organisatie was geweest hadden zij het bezwaar van Animal Rights begin 2021 toegekend en was het standaard preventief ‘ruimen’ meer dan twee jaar geleden al beëindigd. Het had het vergassen van tenminste 1,3 miljoen ‘gezonde’ vogels voorkomen en de belastingbetaler miljoenen gescheeld…

Het beroep van Animal Rights tegen het besluit van de NVWA loopt nog altijd. Er is nog altijd geen zittingsdatum bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bekend.