Main content

Inhoud

Geen zalmkwekerij in Oostende!

Nieuws: 31 oktober 2023
Slacht

Animal Rights heeft samen met Sea First Foundation, GAIA, Bite Back, Climaxi, West-Vlaamse Milieufederatie, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Sea Shepherd bezwaar ingediend tegen de komst van de grootste zalmkwekerij van Europa in het Belgische Oostende. In de kwekerij zullen jaarlijks minstens 12.000 ton zalmen op elkaar gepropt zitten in tanks. Projectontwikkelaar Columbi Salmon wil tegen 2023-2024 dat de tanks tot de nok gevuld zijn met vissen.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert met ongeloof: “Dit kan je vergelijken met een batterijsysteem: minstens 2,5 miljoen vissen zullen op elkaar gepropt zitten in tanks waarin ze zich amper kunnen bewegen.”

Dit kan je vergelijken met een batterijsysteem: minstens 2,5 miljoen vissen zullen op elkaar gepropt zitten in landtanks waarin ze zich amper kunnen bewegen.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vissenleed

Zalmkwekerijen zijn kweekvijvers voor dierenleed en ongerief. Het is niet meer dan een uitwas van de vee-industrie die dieren ziet als product dat kost wat kost zo efficiënt mogelijk geproduceerd moeten worden. Voor het gemak worden vissen zelfs niet uitgedrukt in individuen. De 12.000 ton vis die jaarlijks zal worden gekweekt bestaat echter uit miljoenen dierenlevens die een bewustzijn hebben en pijn, angst en stress kunnen voelen.

Van Campenhout: “Europa wil in 2027 kooisystemen verbieden, maar vissen op elkaar proppen zodat ze amper kunnen bewegen is even erg als dieren opsluiten in kooien.”

UPDATE

Op 11 oktober heeft Animal Rights een verzoekschrift ingediend om de beslissing van Zuhal Demir te vernietigen. Het kweken van een roofvis waarvoor grote hoeveelheden andere vis nodig zijn om deze te voeden en het opsluiten van deze dieren in tanks waar ze hun natuurlijk gedrag niet kunnen uitoefenen en waar ze te lijden hebben onder allerlei ziektes., is niet diervriendelijk en staat haaks op het beleid inzake ruimtelijke ontwikkeling dat duurzaamheid nastreeft. Wij wachten momenteel op de verdere behandeling van dit verzoekschrift.

Op woensdag 25 oktober verleende Zuhal Demir in beroep de omgevingsvergunning, ondanks alle bezwaren van dieren- en natuurverenigingen. De aanvraag is volgens de minister in overeenstemming met de stedenbouwkundige en omgevingsvoorschriften. Wel worden er voorwaarden opgelegd wat betreft lozingsnormen voor afvalwater en bodemverontreiniging. Voor de honderdduizenden zalmen die jaarlijks in de fabriek aan hun einde zullen komen, zullen deze regeltjes echter geen verschil maken.

Op donderdag 8 december 2022 raakt bekend dat Provincie West-Vlaanderen de vergunning afleverde voor Columbi Salmon. Animal Rights tekende samen met Sea First Foundation beroep aan tegen de beslissing. Tal van andere organisaties die ook bezwaar indienden, gingen mee in beroep. Het dossier ligt nu bij minister Demir. Uiterlijk 27 maart 2023 zal haar beslissing bekend gemaakt worden.

Op vrijdag 21 oktober 2022 vindt een hoorzitting plaats in het Provinciehuis Boeverbos in Brugge waarin de bewaarindieners gehoord zullen worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Dit orgaan adviseert deputatie inzake het toekennen of weigeren van de aangevraagde vergunning.

Op donderdag 13 oktober 2022 krijgt Animal Rights een mail van Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) dat er schriftelijke vragen ingediend zijn over de komst van de zalmkwekerij. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en minister van Landbouw Jo Brouns zullen antwoord moeten geven.

Giftigste ‘voedsel’ ter wereld

In 2015 bracht Telefacts de schokkende reportage “hoe rot is de kweekvisindustrie?” naar buiten. Daarin wordt gesteld dat Noorse zalm het giftigste voedsel ter wereld is. Wilde zalm bevat 5 tot 7% vet. De kweekzalm bevat 15 tot 34% vet. En vet slaat chemicaliën op, waardoor dit het giftigste voedsel ter wereld is. Dat bevestigt ook onderzoeker Jerome Ruzzin aan de universiteit van Bergen in Noorwegen. Kweekvis is 5 keer giftiger dan alle andere producten in onze supermarkten. Ruzzin stopte zelf met het eten van kweekvis en zegt daarover: “Je mag niet blootstellen aan die vervuilende stoffen. Je mag ze niet innemen. Dat is de logica zelve.”

Deze reportage werd offline gehaald door Telefacts. Naar alle waarschijnlijkheid is dit door de gigantische lobby van de Noorse visindustrie.

Zowel Animal Rights als Sea First Foundation hebben de bewuste reportage in handen.

Ongerief

Ongerief is een rechtsgeldige term voor elke aantasting van het welzijn, zoals pijn, honger, stress, verveling of eenzaamheid, van dieren (Smith et al., 2018).

Aquacultuur veroorzaakt dierenleed

In de enorme tanks lijden al deze individuen een totaal onnatuurlijk en ellendig leven. In het wild zijn zalmen behendige jagers, ze leggen grote afstanden af en ze kunnen uitstekend navigeren. In gevangenschap hebben ze geen enkele mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen. Omdat ze zo dicht op elkaar gepakt zitten, hebben ze amper plaats om te bewegen, de dieren krijgen stress en worden vatbaar voor parasieten en ziektes. De sterftecijfers in de Noorse aquacultuur zijn hoog. In 2019 was er sprake van 55 miljoen dode zalmen op een productie van 1,3 miljoen ton zalm. Het sterftecijfer in het Belgische bedrijf zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn.

Columbi Salmon

Columbi Salmon profileert zichzelf als “Europe's leading sustainable salmon farming company, with improved animal welfare and minimal environmental footprint.”

Duurzaam is het allerminst als we kijken naar alle vervuiling dat zo’n kwekerij meebrengt zoals beschreven in de reportage van Telefacts. Viskwekerijen - zowel op het land als in zee - zijn pure kweekvijvers van verschrikkelijk dierenleed. In een beschaafde maatschappij is er geen plaats voor achterhaalde dierenuitbuitingssystemen zoals viskwekerijen.

De toekomst is plantaardig

Animal Rights roept op om te kiezen voor plantaardige alternatieven om de vissen een kort en ellendig bestaan vol leed te besparen.

Wist je dat er al heel wat plantaardige vervangers voor vis op de markt zijn?
Lees hier meer over alle heerlijke plantaardige alternatieven voor vis.