Main content

Inhoud

FAVV GAAT BELGISCHE NERTSENBEDRIJVEN CONTROLEREN

Nieuws: 3 september 2020
Bont

Naar aanleiding van de aanhoudende covid-19 besmettingen op Nederlandse nertsenbedrijven, heeft FAVV eindelijk besloten om de Belgische nertsenbedrijven te controleren. Tot nu was er geen enkele controle en is er niets bekend over de huidige toestand op de laatste 15 nertsenbedrijven die België nog telt.

Lees ook: Nertsen & corona - tijdlijn 2020

Actieve controles op alle 15 bedrijven

Het FAVV kondigt aan dat ze actieve controles zullen uitvoeren op alle nog resterende nertsenbedrijven in Vlaanderen. Nertsenhouders waren al verplicht om bioveiligheidsmaatregelen toe te passen om zo de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook abnormale verhoogde sterfte van de dieren moet verplicht bij de lokale controle eenheid (LCE) van het FAVV gemeld worden. Al deze passieve maatregelen worden nu bijgestaan door actieve controles vanaf september. 1

Besmettingen in Vlaanderen?

Het FAVV zal onderzoeken of er zich besmettingen voordoen of hebben voorgedaan bij nertsen in Vlaanderen. Er zullen monsters genomen worden door het FAVV en de analyses daarvan worden door Sciensano uitgevoerd. De resultaten zullen uitwijzen of er ook in Vlaanderen sprake is of geweest is van coronabesmettingen op nertsenfokkerijen.

Coronabesmettingen op Nederlandse bontfokkerijen

In Nederland werden op 23 april de eerste corona besmettingen bij Nederlandse nertsenhouders in Beek en Donk (Peeleindseweg) en Milheeze (Bankert) geconstateerd. De dieren hadden maag-darmklachten en ademhalingsproblemen.

Deze besmettingen waren wereldwijd de eerste keer dat covid-19 op grotere schaal is vastgesteld bij fokdieren. Minister Schouten heeft daarop een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders en dierenartsen. Als bij nertsen ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte wordt vastgesteld, moet dit worden doorgegeven aan de NVWA.

De eerste besmettingen vonden plaats door mens op nerts. Hierna zijn de nertsen elkaar onderling gaan besmettingen en daarbij zijn er ook besmettingen van nerts op mens geconstateerd.

Vlaanderen

Op 18 mei laat de Vlaamse regering zien hoe je nertsenfokkers stimuleert om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting: door meer geld te bieden aan bontfokkers die meteen stoppen. Het compensatiebedrag wordt vanaf 1 april 2021 al met 10 procent verminderd en ook op 1 april 2022 en 1 april 2023 gaat er telkens 10 procent af van het bedrag.

Animal Rights hoopt dat de Belgische regeling nertsenfokkers zal aanzetten om zo snel mogelijk het bedrijf te sluiten. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten in Vlaanderen beëindigen.

Wallonië en Brussel

In Wallonië geldt sinds januari 2015 een pelsdierenfokverbod voor de productie van bont. Twee jaar later volgde Brussel: Sinds april 2017 ging het verbod in Brussel van kracht.

Nederland

In Nederland is in 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. In deze wet staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan. Na die datum is het houden van pelsdieren in Nederland niet meer toegestaan.

Vanwege dit verbod en de historisch lage prijzen voor de ‘vellen’ zijn er voor de pelsdierhouders nauwelijks nog redenen om te investeren in het welzijn van de dieren. In april 2020 riep Animal Rights daarom op om minimaal jaarlijks alle resterende bedrijven te controleren.

Op 28 augustus komt eindelijk het nieuws naar buiten: ministers Schouten en De Jonge nemen het advies van het OMT-Z over. Er zal een wet ingediend worden waarmee een vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen uoitgevoerd kan gaan worden. Voor maart 2021 moeten de kooien leeg zijn. In de tussentijd zijn al 44 besmette bedrijven 'geruimd'.