Main content

Inhoud

Experimenten voor veehouderij eisen honderdduizenden dierenlevens

Nieuws: 19 mei 2022
Dier­proeven

Animal Rights bestudeerde de gepubliceerde projecten voor dierproeven voor de veehouderij in Nederland. Daaruit bleek dat er de afgelopen jaren talloze experimenten zijn gedaan voor vaccinaties en geneesmiddelen voor landbouwhuisdieren en naar de voeding en huisvesting van dieren in de intensieve veehouderij.

Lees ook: Nieuw experiment voor vaccins voor herkauwers.

Gedood of naar de slacht

We bekeken alle beschikbare projecten van 2018 tot nu. Opgeteld ging het om 126 projectvergunningen, waarin in totaal 623.592 dieren werden gebruikt. In ongeveer de helft van de experimenten (61) werden alle dieren gedood. Maar liefst 174.314 dieren! In andere gevallen werd slechts een deel van de dieren gedood en gingen de anderen naar de reguliere veehouderij, bleven ze op de proefboerderij of gingen ze rechtstreeks naar de slacht. In slechts twee gevallen werden dieren aangeboden voor adoptie, kippen.

De diersoorten die werden gebruikt zijn:

 • 108.007 varkens
 • 34.312 runderen
 • 7189 schapen en geiten
 • 350 paarden
 • 180 honden
 • 3710 cavia’s, 3318 muizen, 1150 ratten en 100 niet nader gespecificeerde knaagdieren.
 • 2310 konijnen
 • 386.793 kippen, 10.736 kalkoenen, 2036 eenden, 500 fazanten, 500 kwartels, 810 niet nader gespecificeerde vogels en 6072 niet nader gespecificeerd pluimvee.
 • 55.519 vissen

Voorbeelden van dierproeven

Een groot aantal dierproeven werd gedaan voor de ontwikkeling van behandelingen in de intensieve varkens- en pluimveehouderij. Zowel varkens, leghennen als vleeskuikens worden geplaagd door een hele resem aandoeningen, veroorzaakt door de grote aantallen dieren op een kleine ruimte, onhygiënische omstandigheden en doorfokken van de gebruikte rassen op onnatuurlijke kenmerken. Zo worden er varkens ziek gemaakt met hepatitis E en streptokokken en kippen onder andere met bronchitis virussen, de ziekte van Marek, vogelgriep en vogelpest. Daarnaast worden er ook tientallen experimenten gedaan rond de huisvesting en voeding van dieren in de intensieve veehouderij. We geven hier een paar voorbeelden van de experimenten die werden gevoerd.

 1. 650 kippen werden geïnfecteerd met de ziekte van Marek voor het testen van de werking van bestaande vaccins waarvan de productiemethode is veranderd. De ziekte tast de zenuwen van de dieren aan wat kan leiden tot bewegingsstoornissen of de dood. Volgens de beschrijving zal dit in honderden van de proefkippen ernstig lijden veroorzaken.1

 2. Een ander onderzoek wil de darmgezondheid van kippen in de intensieve veehouderij verbeteren. De dieren worden daarvoor ziek gemaakt met parasieten en bacteriën rechtstreeks in de krop zodat ze diarree krijgen. Vervolgens kijken de onderzoekers of dit verbetert door ander voer te geven dan gebruikelijk is in de intensieve veehouderij. De kippen krijgen verder nog een vleugelmerk en een aantal keren een slangetje in de keel wat onaangenaam is voor hen. Een aantal kippen wordt op het einde van de proef gedood om monsters te nemen, de anderen gaan naar de slacht.2

 3. Jonge kalfjes worden via de melk geïnfecteerd met E. Coli. Daardoor krijgen ze verschrikkelijke diarree waarna er kan worden geëxperimenteerd met behandelingen. De kalfjes worden geïsoleerd van elkaar gehouden. Van de 483 kalfjes zullen er naar verwachting 87 hele erge diarree krijgen. Aan het einde van het experiment worden de kalfjes gedood zodat het lichaam en darmen gedissecteerd kunnen worden.3

 4. Omdat mensen ondanks de vele adviezen nog steeds rauwe vleeswaren eten en daardoor toxoplasmose oplopen, onderzoekt men het effect van zout en andere additieven op toxoplasma in rauwe vleeswaren. Daarvoor worden er 10 schapen en 143 muizen geïnfecteerd met toxoplasma gondii. In muizen veroorzaakt deze parasiet ernstige symptomen, zoals een buikvliesontsteking met koorts en vocht in de buikholte. Alle dieren worden gedood.4

 5. In een poging de vreselijk milieu- en klimaatbelastende vee-industrie te verduurzamen krijgen 31.200 vleeskuikens en kalkoenen, 8.640 leghennen en 3.684 varkens een dieet met voedermiddelen zoals insecten, zeewier of restproducten van menselijke voeding. De dieren krijgen geen strooisel in de stallen, omdat ze dit zouden kunnen opeten en dit de resultaten beïnvloedt. Aan het einde van het onderzoek wordt 96% van de dieren gedood zodat de opname van de voedingsmiddelen in de darmen kan worden onderzocht.5

 6. De kweek van vissen voor menselijke consumptie is een van de snelst groeiende industrieën. Alleen brengt het vreselijk lijden mee voor de vissen en is het ook nog eens schadelijk voor het milieu omdat de vissen ammonia uitstoten. Een experiment onderzoekt een groep van stikstofcyclusbacteriën in vissenkieuwen, dat het schadelijke ammonia omzet in onschadelijk stikstofgas bij 1470 zebravissen en 480 karpers. De dieren worden allen gedood en hun kieuwen ontleed.6

 7. Voor de ontwikkeling en registratie van nieuwe vaccins tegen ziekten bij herkauwers wordt er geëxperimenteerd op duizenden koeien, schapen en kippen. Omwille van EU-regelgeving moeten bepaalde vaccins bovendien getest worden op 180 honden. Het gaat om experimentele vaccins waarvan de werking niet gekend is. De dieren kunnen dus ernstig ziek worden door het vaccin of wanneer ze met ziekteverwekkers geïnfecteerd worden.7

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Deze experimenten veroorzaken ernstig dierenleed bij honderdduizenden dieren, terwijl de oplossing zo eenvoudig is. Er is een alternatief voor deze dierproeven, namelijk inzetten op plantaardige voeding."

Huisvesting voldoet niet

Uit de dierproef-aanvragen blijkt dat de huisvesting van de proefdieren lang niet altijd voldoet aan de wet. Zo worden in de proefboerderijen van Schothorst Feed Research in Lelystad als onderdeel van de proef kippen 12 dagen lang op een kale rooster geplaatst. Ook koeien, kippen en runderen worden in kleinere ruimtes gehouden dan wettelijk voor proefdieren is toegestaan. Bovendien worden proefdieren regelmatig apart gezet en krijgen ze geen beddingmateriaal. Bovendien is het zo dat de omstandigheden die gangbaar zijn in de intensieve veehouderij, lang niet altijd conform de Wet Proefdieren zijn.

Knaagdieren de klos

Konijnen, cavia’s, ratten en muizen worden voornamelijk gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Er werden projecten opgestart voor de ontwikkeling van vaccins voor herkauwers, voor varkens, tegen mond-en-klauwzeer en voor vissen in de aquacultuur. Konijnen en knaagdieren worden gedood en ontdaan van hun bloed of organen zodat er antiserum of antilichamen uit kunnen worden gewonnen.

Animal Rights was onlangs nog betrokken bij de uitreiking van een prijs voor dierproefvrije antilichamen.

Terugdringen van dierproeven een flop

De vorige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beweerde nog dat ze dierproeven zou gaan afbouwen en Nederland koploper maken op het gebied van dierproefvrij onderzoek. Helaas blijkt uit de cijfers dat hier nog niets van is gerealiseerd. Animal Rights roept huidig minister Staghouwer dan ook op nu echt een einde te maken aan deze belachelijke dierproeven.

Aantal dierproeven voor de veehouderij per jaar

2018: 28 projecten, 143 291 dieren
2019: 29 projecten, 66.237 dieren
2020: 30 projecten, 159.873 dieren
2021: 31 projecten, 232.686 dieren
2022: 8 projecten, 21.255 dieren

Totaal: 126 projecten, 623.592 dieren

.