Main content

Inhoud

Europees Parlement bezorgd over wildvangst van apen op Mauritius

Nieuws: 18 juni 2021
Dier­proeven

Animal Rights is deel van een coalitie van dierengroepen in Europa en Mauritius (Action for Primates, One Voice, Progress Science Mauritius), die een internationale campagne leidt om zich te verzetten tegen de uitbreiding en de vangst van wilde apen voor dierproeven. Wij zijn de leden van het Europees Parlement dankbaar dat zij gehoor hebben gegeven aan onze bezorgdheid en zijn verheugd over het feit dat zij vragen hebben gesteld aan de Europese Commissie.

Jen Hochmuth van Animal Rights: “Wij zijn verbijsterd over het feit dat er langstaartmakaken met vallen worden gevangen. Dit is een een grote stap terug in termen van dierenrechten, vooral nu er wereldwijd grote bezorgdheid bestaat over de vangst van wilde niet-menselijke primaten, vanwege de wreedheid en het lijden die het gevolg zijn van het weghalen van deze dieren uit hun natuurlijke habitat en uit hun sociale en familiegroepen.”

Wildvang op Mauritius van apen voor dierproeven

Mauritius is de belangrijkste leverancier van apen aan Europa voor onderzoek, met een export van vele duizenden per jaar. In 2020 werden er langstaartmakaken uitgevoerd naar de volgende EU-landen: Spanje (2.126), Frankrijk (1.027), Nederland (290) en Duitsland (29).

In een stap terug heeft de regering van Mauritius onlangs ingestemd met de uitbreiding van een inrichting waar langstaartmakaken worden gefokt. De eigenaar is van plan in deze fokinstelling in het wild gevangen dieren te gebruiken

Veel dierenleed

De EU erkent dat de vangst van niet-menselijke primaten in het wild problemen oplevert op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethiek, en heeft daarom besloten niet langer betrokken te zijn bij de vangst van apen in het wild voor wetenschappelijke en fokdoeleinden. Vanaf 2022 zal de EU het gebruik van niet-menselijke primaten voor onderzoek alleen toestaan als het gaat om nakomelingen van dieren die in gevangenschap zijn gefokt.

Recente ontwikkelingen op Mauritius wijzen echter op een hervatting van de handel in in het wild gevangen dieren voor fok- en exportdoeleinden, toen de regering van Mauritius in april de uitbreiding goedkeurde van een primatenfarm, Biosphere Trading Ltd, waardoor tot 1000 makaken in het wild gevangen mogen worden om te worden gebruikt voor fokdoeleinden.

MEPs uiten hun bezorgdheid bij de Europese Commissie

Leden van het Europees Parlement hebben bij de Europese Commissie hun bezorgdheid geuit over de vangst van wilde langstaartmakaken in Mauritius. Dit nadat de regering van Mauritius onlangs toestemming heeft gegeven voor de uitbreiding van een primatenfokkerij met maximaal 1000 makaken die in het wild worden gevangen om te worden gebruikt voor de fok. Tot de leden van het Europees Parlement behoren Manuela Ripa, Guenther Sidl, Marie Toussaint, Anja Hazekamp, Francisco Guerreriro. Martin Buschmann, Eleonora Evi en Raphaël Glucksmann.

Manuela Ripa, lid van het Europees Parlement, verklaarde: "De voorgenomen uitbreiding van het programma van Mauritius om wilde makaken te vangen is zeer alarmerend. Hiermee wil het land de fokinspanningen uitbreiden om de internationale markt - inclusief de EU - te kunnen voorzien van apen voor testdoeleinden. Dit zou kunnen leiden tot het op grote schaal commercieel vangen van wilde dieren, wat een grote tegenslag zou zijn voor de bescherming van de biodiversiteit en het dierenwelzijn.''

Raphaël Glucksmann, lid van het Europees Parlement, verklaarde: "De Europese Unie heeft het voortouw genomen toen zij reeds in de jaren negentig het welzijn van dieren in haar verdragen heeft opgenomen. Zij deed dat opnieuw, op een praktische manier, toen zij in 2010 voorstelde om wetenschappelijke experimenten met wilde primaten te verbieden. Het verbod zou volgend jaar van kracht moeten worden, na al te veel lange jaren van voorbereiding.

Europese Commissie opgeroepen tot actie

Aangezien de meeste primaten die in de Europese Unie voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, uit Mauritius komen, kunnen wij dit niet zomaar laten gebeuren. We mogen niet het risico nemen dat uit het wild gevangen makaken in de EU worden ingevoerd, ook al is dat nog een paar maanden legaal.

De vragen die door de Europarlementariërs aan de Europese Commissie zijn gesteld, luiden onder meer als volgt "Is het, gezien het feit dat de EU een datum heeft vastgesteld voor het beëindigen van het gebruik van in het wild gevangen primaten en nakomelingen van de eerste generatie voor onderzoek, niet ongerijmd dat de EU tegelijkertijd primaten importeert uit een land dat niet alleen een handel in in het wild gevangen dieren gedoogt, maar ook toestaat dat deze handel zich uitbreidt? Hoe zal de EU ervoor zorgen dat de uit Mauritius ingevoerde primaten werkelijk in gevangenschap worden gefokt of niet afkomstig zijn van boerderijen die betrokken zijn bij de export of het vangen van langstaartmakaken voor fokdoeleinden?”

Jen Hochmuth: “Wij roepen de Europese Commissie op tot actie. Overeenkomstig met het hoge Europese ambitieniveau inzake dierenwelzijn moet zij ervoor zorgen dat er in Europa geen wilde primaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek."