Main content

Inhoud

Eindelijk cijfers over kippen die sterven op transport

Nieuws: 22 februari 2022
Slacht

In 2021 vroeg Animal Rights naar de cijfers van het aantal kippen dat dood aankomt bij de Belgische slachthuizen. Dat deed de dierenrechtenorganisatie naar aanleiding van cijfers vanuit het Verenigd Koninkrijk waaruit bleek dat jaarlijks 1 miljoen kippen sterft op transport. Animal Rights schreef het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) aan voor opheldering in ons land. Het FAVV weigerde echter alle medewerking en weigerde te antwoorden op onze vraag. Minister Ben Weyts maakt nu de cijfers voor België eindelijk bekend in een parlementaire vraag die gesteld werd door Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit).

Lees ook: Hoeveel kippen sterven op transport in België?

Lees ook: Extreme temperaturen zorgen voor dode kuikens bij aankomst Belgische slachthuizen

839.000 kuikens dood bij aankomst in Vlaanderen

Op woensdag 16 februari stelt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) de vraag aan Ben Weyts over hoeveel kippen het jaarlijks gaat die aankomen in Vlaamse slachthuizen. 1 Vandenhove zegt daarbij: “Er bestaat dus niet alleen veel dierenleed in de stallen waar de kippen opeengepakt zitten – zoals we enkele weken geleden nog hebben gezien in Pano –, maar ook tijdens het vervoer naar het slachthuis.” Vandenhove benadrukt dat er geen exacte cijfers bekend zijn over het aantal kippen dat sterft op transport: “Dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights schat dat het om zo’n 300.000 kippen per jaar gaat. Dat is ongeveer 0,1 procent van het totaal aantal kippen, ongeveer het sterftecijfer in het buitenland.”

Minister Weyts antwoordt dat de dienst Dierenwelzijn deze cijfers sinds 2018 aangeleverd krijgt van het FAVV en geeft meteen duidelijke cijfers voor België mee: "In het jaar 2018 waren er 281 miljoen geslachte vleeskuikens. Dat is een indrukwekkend aantal. Het absolute aantal dode vleeskuikens bij aankomst was 839.000 of 0,3 procent. In 2021 was het totale aantal geslachte vleeskuikens 278 miljoen. Dat is iets minder, maar toch ook niet zo gek veel minder, moet ik zeggen. Het aantal dode vleeskuikens bij aankomst was 754.000 of 0,27 procent.”

Cijfers veel hoger dan gedacht

De cijfers die Ben Weyts vrijgeeft liggen vele malen hoger dan de schatting gebaseerd op de cijfers van het Verenigd Koninkrijk en Nederland die Animal Rights in 2021 maakte: Volgens onze schatting zou het in ons land om zo’n 300.000 kippen gaan die al sterven nog voor ze bij het slachthuis aankomen. Alleen al in Vlaanderen ging het in 2021 om 754.000 dieren. In 2018 lag het cijfer op 839.000. Dat is dus bijna drie keer hoger dan de schatting die Animal Rights maakte.

Animal Rights vraagt het FAVV om opheldering over de specifieke cijfers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Creperen in de vrachtwagen

Animal Rights filmde in juli 2020 bij het Oost-Vlaamse kuikenslachthuis Nollens dat sommige dieren creperen in de vrachtwagens en dood aankomen.. De trieste en hoge sterftecijfers die Ben Weyts vrijgeeft tonen hoeveel dieren er een akelige dood sterven in de vrachtwagens.

Oorzaken sterfte

Het artikel in de Guardian wijst vooral op extreme temperaturen en wateronthouding als doodsoorzaken. Pluimveetransport kent ook in België geen enkele vorm van ventilatie. De dieren zitten in opeengestapelde plastic kratten en alleen de rijwind zorgt in de zomer voor verkoeling, terwijl zeilen de dieren in de winter enigszins op temperatuur zouden moeten houden. Er is geen watervoorziening in de vrachtwagens en trailers. Bij oponthoud in extreme temperaturen kunnen kippen een stressvolle en pijnlijke dood sterven door hitte- of koudestress: ze creperen in de vrachtwagens.

Ook letsel opgelopen bij het vangen van de dieren in de stallen kan leiden tot sterfte.