Main content

Inhoud

Einde aan de nertsenfokkerij in Nederland

Nieuws: 28 augustus 2020
Bont

Maart volgend jaar moeten alle nertsenfokkerijen in Nederland gesloten zijn. De nertsenindustrie kent een jaarcyclus waarin de moederdieren in maart zwanger gemaakt worden, de jongen in april/mei geboren worden, waarna deze zeven maanden later in november/december vermoord worden voor hun wintervacht.

Geen preventieve ruiming

Deze cyclus zal worden voltooid op de ongeveer 70 overgebleven, niet-geruimde bontfokkerijen. Er vindt dus geen preventieve ruiming plaats, omdat de situatie voor de volksgezondheid niet verandert is, ook niet na 42 besmette en geruimde bedrijven.

“Het gaat nu om 31 besmette bedrijven in Noord Brabant, tien in Limburg en een in Gelderland. De meldplicht heeft vijftien besmettingen aan het licht gebracht en via de early warning (EW), waarvoor wekelijks monsters van recent gestorven nertsen worden onderzocht, zijn 27 besmettingen gevonden.”

”Het OMT-Z concludeert dat de kans op infectie vanuit nertsen voor mensen woonachtig buiten de nertsenbedrijven momenteel verwaarloosbaar is ten opzichte van de kans op infectie van mens-op-mens in de bevolking.”

Transmissieroute onbekend De experts hebben nog steeds geen idee hoe de besmettingen zich over de bedrijven verspreiden.

” Het onderzoek naar de transmissieroute van SARS-CoV-2 onder nertsenbedrijven is volop gaande. Het OMT-Z stelt dat er geen aanwijzingen zijn voor een besmettingsroute via voer, voertuigen, huisdieren, wild, op bedrijven gebruikte materialen of via de lucht. Daarmee blijft de mens waarschijnlijk de belangrijkste verspreidingsbron tussen de bedrijven.”

Het onderzoek lijkt door de nertsenindustrie zelf tegengewerkt te worden:

”Het OMT-Z constateert dat het lastig is om de contacten tussen de bedrijven goed in kaart te brengen door een onvolledige registratie van personen die op de bedrijven zijn geweest, het moeilijk bereiken van tijdelijke medewerkers en het vanwege privacyregels niet kunnen uitwisselen van persoonsgegevens.”

Daarom worden de maatregelen voor personeel aangescherpt en wordt er onderzocht of er opzet in het spel is:

” We hebben op dit moment geen concrete aanwijzingen voor opzettelijke besmetting, de inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) doet daar de komende tijd extra onderzoek naar.”

Verplichte stop

Het OMT-Z concludeert dat preventief ruimen niet de meest effectieve wijze is om de reservoirvorming in de nertsenhouderij te stoppen (er is niet genoeg ruimingscapaciteit) en adviseert een verplichte stopregeling voor de nertsenhouderij in Nederland na de pelsperiode in november van dit jaar op te leggen.

Het kabinet neemt dit advies over en zal wetgeving voorbereiden op basis waarvan het houden van nertsen op korte termijn moet worden beëindigd. Dit betekent dat wordt afgezien van een vrijwillige regeling, omdat dit niet garandeert dat er na het huidige pelsseizoen geen nertsenbedrijven meer zullen zijn (wat Animal Rights natuurlijk vanaf het begin heeft gezegd).

”Het streven is dat de wet, uiteraard na instemming van beide Kamers der Staten-Generaal, in elk geval voor het nieuwe fokseizoen (dat normaliter in maart begint) in werking kan treden. […] De facto zal de voorgenomen wetswijziging de huidige uit de Wet verbod pelsdierhouderij voortvloeiende overgangstermijn (tot 1 januari 2024) met drie productieseizoenen verkorten.”

Geen overwinning, 15 miljoen levens gered

Dit is geen overwinning. Het betekent dat alle ruim 400.000 resterende moederdieren, de reuen en de ongeveer 2 miljoen overgebleven jongen van dit jaar, eind 2020 gedood worden.

Het houdt wel in dat de 15 miljoen dieren die nog geboren zouden worden in de seizoenen 2021, 2022 en 2023, voordat het pelsdierenverbod op 1 januari 2024 in zou gaan, het leven in de vreselijke gazen kooitjes en de vergassingsdood bespaard blijven.

Dodingswijze De vergassers gebruiken nog steeds een illegale methode - meerdere dieren tegelijkertijd - om de nertsen te doden. Hiertegen loopt een handhavingsverzoek.

” Er zijn momenteel geen alternatieven voor de huidige dodingswijze die het ruimen kunnen versnellen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen ten aanzien van het dierenwelzijn. De capaciteit om bedrijven te ruimen is momenteel net voldoende voor het ruimen van de besmette bedrijven. Het preventief ruimen van niet-besmette bedrijven zou geruime tijd in beslag nemen.”

Geld

Voor de stoppersregeling reserveert het kabinet een bedrag van maximaal 150 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Daarnaast is reeds 32 miljoen gereserveerd voor onder andere sloop- en ombouwkosten in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

De ruimingsvergoeding voor de ruiming van 42 bedrijven tot nu toe bedraagt circa 38 miljoen euro. Er staat 40 miljoen voor de ruimingen op de begroting. Dit bedrag staat los van de hierboven genoemde stoppersregeling.

Er wordt nul euro uitgetrokken om nertsen op te vangen en hun leven uit te laten leven…

Lees ook: tijdlijn nertsen en corona.