Main content

Inhoud

Een vijfde van alle ‘vleeseenden’ in Nederland ‘geruimd’ vanwege vogelgriep

Nieuws: 21 april 2022
Slacht

In Lunteren (provincie Gelderland) is er op 21 april opnieuw op een eendenbedrijf vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3.000 eenden op het besmette bedrijf door de NVWA geruimd. Dit is niet het eerste bedrijf met eenden dat ‘geruimd’ wordt. De huidige vogelgrieppandemie begon in Nederland op 26 oktober 2021. Op 4 november waren de eerste eenden aan de beurt: 10.000 werden er ‘geruimd’ in Zeewolde. Een dag later nog eens 21.000 in hetzelfde Flevolandse dorp. Op 25 januari volgden 3.000 moedereenden in Ede, 30 januari 9.700 ‘vleeseenden’ in Biddinghuizen, 3 februari 15.000 eenden in Hierden en een dag later nog eens 53.000 eenden in datzelfde dorp.1

Na een korte rustige periode was er op 12 april een nieuwe vogelgriepuitbraak op een eendenhouderij.2 Alle 8.500 eenden in Lunteren werden gedood. Op 21 april worden opnieuw eenden in Lunteren afgemaakt. Dit keer ging het om 3.000 eenden.

Lees ook: Drie redenen waarom de Nederlandse eendenhouderij moet stoppen

123.200 afgemaakte eenden

Dat geeft een totaal van 123.200 afgemaakte eenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in 2021 in Nederland 632.300 eenden gehouden op 40 bedrijven.1 Dat wil zeggen dat bijna een vijfde (19,5%) van de gehouden eendenpopulatie in de afgelopen zes maanden is afgemaakt.

In deze cijfers zijn de eenden die mogelijk preventief geruimd werden nog niet meegeteld. In de ‘één kilometerzone’ rondom het meest recent besmette bedrijf worden nog zeven andere bedrijven met pluimvee ‘geruimd’. Animal Rights bekijkt momenteel om welke dieren het gaat in deze bedrijven.

Kamervragen

De Partij voor de Dieren stelt op 14 april terecht de vraag1 aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar voor hen de grens ligt waarbij het telkens weer vergassen van eenden, en vervolgens weer opnieuw vullen van de stallen, niet langer acceptabel is.

Onder meer vanwege de “structurele, ernstige dierenwelzijnsproblemen” en omdat het vlees van de eenden die in Nederland worden gefokt, gebruikt en geslacht, voornamelijk is bestemd voor de export, vraagt de partij de ministers of deze bereid zijn “om de mogelijkheden te verkennen om de eendenhouderij in Nederland te beëindigen.”

Eendenslachter Tomassen Duck-To

Niet-‘geruimde’ eenden sterven normaliter in het enige eendenslachthuis van Nederland: Tomassen Duck-To te Ermelo. Uit een recent Wob-verzoek (12 april) blijkt dat het slachthuis in 2021 6.610.949 eenden slachtte.1 Het bedrijf mag echter ‘slechts’ 5,2 miljoen eenden per jaar slachten.

Deze en andere overtredingen worden al jaren gedoogd door de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo. In twee recente bestuursrechtelijke uitspraken van 31 maart23 worden de provincie en gemeente op de vingers getikt voor hun gedoogbeleid. Animal Rights zal (opnieuw) een handhavingsverzoek indienen.

Er is zo veel mis in de eendenhouderij dat een verbod de enige acceptabele oplossing is

Susan Hartland, Animal Rights

Poetswater

In een recente Kamerbrief stelde Landbouwminister Staghouwer voor om het eendenwelzijn te verbeteren door ze in 2027 te voorzien van ‘poetswater’ waarmee de dieren hun veren kunnen schoonmaken. "Animal Rights vindt dit voorstel bespottelijk! Er is zo veel mis in de eendenhouderij dat een verbod de enige acceptabele oplossing is", besluit Susan Hartland van Animal Rights.